Boeken en teksten - Deel 1: van 1 tot 100

Hier vind je een overzicht van interessante boeken, wetenschappelijke teksten en digitale uitgaven over bomen, struiken en lagere vegetatie.

De inhoud van deze media geeft niet noodzakelijk de visie van Boheest weer. Bovendien worden er mogelijk foutieve beweringen in gesteld.

Je kunt Boheest steunen door een van deze werken te schenken.

In willekeurige volgorde.

Nummers 1 tot en met 100 (huidige pagina) | Nummers 101 tot en met 200 | Nummers 201 tot en met 300 | Nummers 301 tot en met 400 | Nummers 401 tot en met 500

1-5

Titel: Bossen van Vlaanderen
Ondertitel: Een historische ecologie
Auteurs: Guido Tack, Paul Van Den Bremt & Martin Hermy
Uitgever: Davidsfonds, www.davidsfonds.be
ISBN10: 9061528186
Afbeelding omslag:
Commentaar: Bladzijde 7: 'Het tweede spoor volgt de geschiedenis van de bossen in 'Vlaanderen', hoewel de lezer met het begrip 'Vlaanderen' wel op het verkeerde been kan worden gezet. In werkelijkheid gaat het om een geologische omschrijving - hierna consequent de 'regio' genoemd - bestaande uit het oude Graafschap Vlaanderen, aangevuld met delen van het oude hertogdom Brabant en het oude graafschap Henegouwen.' De auteurs wilden namelijk een gebied afbakenen 'waarin de menselijke druk op de bossen en wastines in het verleden min of meer een gelijkaardig verloop kende.' De bosgeschiedenis van het oostelijk deel van het Vlaams Gewest wordt dus niet beschreven in dit boek.

Titel: Bijdrage tot de historische ecologie van de Limburgse Kempen (1910-1950)
Ondertitel: Tweehonderd gesprekken samengevat
Auteur: Joël Burny
Uitgever: Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, www.nhgl.nl
ISBN10: 9074508081
Afbeelding omslag:
Commentaar: Gedrukt in beperkte oplage van 1500 exemplaren. Nog verkrijgbaar in het Natuurhistorisch Museum Maastricht.
Een fijne recensie vind je hier: http://www.vkblog.nl/bericht/80339/VAN_SJABBERTEN_EN_MUTSAARDEN!_EEN_JUWEEL_VAN_EEN_BOEK.

Titel: Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen
Ondertitel: Herkenning, verspreiding, geschiedenis en gebruik
Auteurs:
Bert Maes als eindrecacteur, Jan Bastiaens, Otto Brinkkemper, Koen Deforce, Chris Rövekamp, Paul Van Den Bremt & Arnout Zwaenepoel
Uitgever: Uitgeverij Boom, www.uitgeverijboom.nl
EAN: 9789085061762

Titel: Bosecologie en bosbeheer
Auteurs: Jan den Ouden, Bart Muys, Frits Mohren & Kris Verheyen
Uitgever: Acco Uitgeverij, www.acco.be
EAN: 9789033477829
Afbeelding omslag: www.wur.nl/NR/rdonlyres/567A0705-0DC7-4112-AEA2-C3C2B4A26BEE/118940/062wuCoverBosecologie.jpg
Inhoudstafel: http://www.acco.be/download/nl/63458592/toc/bosecologie_en_bosbeheer_-_7782_-_04-08-2010_-_inhoud.pdf
Commentaar: Een boekbespreking: www.biw.kuleuven.be/persberichten/fiches/BL-100920-2.pdf

Titel: Hakhout
Ondertitel: Suggesties voor het beheer
Auteurs: Patrick Jansen & Leen Kuiper
Uitgever: Stichting Probos
Digitale uitgave: www.probos.nl/home/pdf/ScanboekHakhout.pdf
Commentaar: xx


6-10                                                                                                    Naar boven

Titel: Inventaris van traditionele bomenrijen als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen
Auteur: Arnout Zwaenepoel
Uitgever: West-Vlaamse Intercommunale
 
Titel: Inventaris van traditionele hagen als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen
Auteur: Arnout Zwaenepoel
Uitgever: West-Vlaamse Intercommunale
 
Titel: Inventaris van traditionele houtkanten als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen
Auteur: Arnout Zwaenepoel
Uitgever: West-Vlaamse Intercommunale

Titel: Inventaris van traditionele knotbomen als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen
Auteur: Arnout Zwaenepoel
Uitgever: West-Vlaamse Intercommunale

Titel: Inventaris van traditionele solitaire bomen en struiken als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en -herstel in West-Vlaanderen
Auteur: Arnout Zwaenepoel
Uitgever: West-Vlaamse Intercommunale


11-15                                                                                                    Naar boven

Titel: De stille devolutie: een terreinonderzoek naar de daadwerkelijke verdwijning van de gemene gronden op microniveau in de gemeentes Genk, As en Opglabbeek in de 19de eeuw.
Auteur: Ruben Jarych
Digitale uitgave: http://dl.dropbox.com/u/18626910/masterpaper.gemene.gronden.gao.r.jarich.pdf
Commentaar: Proeve ingediend voor het behalen van de graad van Master in de Geschiedenis. Academiejaar 2010-2011.

Titel: Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen
Ondertitel: Een typologie van bossen gebaseerd op de kruidlaag
Auteurs: Johnny Cornelis, Martin Hermy, Luc De Keersmaeker & Kris Vandekerkhove
Uitgevers: het Agentschap voor Natuur en Bos en het INBO
EAN: 978904030302-9
Commentaar:  Een voorafgaande uitgave: www.inbo.be/files/Bibliotheek/06/172506.pdf

http://publicaties.vlaanderen.be/ebl-web/do/publicatieSessionFacade/publicatieEenvoudigeDetailAction/raadplegen?method=raadplegen&id=25396

http://publicaties.vlaanderen.be/ebl-web/do/publicatieSessionFacade/publicatieEenvoudigeDetailAction/raadplegen?method=raadplegen&id=25979

Titel: Veel dood hout - meer biodiversiteit?
Auteur: Leen Moraal
Uitgever: Vakblad Natuur Bos en Landschap, vakbladnatuurboslandschap.nl/index.php
Digitale uitgave: http://library.wur.nl/artik/vnbl/1755576.pdf
Commentaar: Uit de tekst: 'Dood hout is goed voor de biodiversiteit aan onder andere geleedpotigen. Dat is althans het idee. Dit was echter tot voor kort niet echt goed onderzocht. Uit Alterra-onderzoek blijkt dat de relatie tussen geleedpotiten en dood hout niet zo heel eenvoudig is. En het laten liggen van dood hout in een bos waar niet eerder dood hout aanwezig was, heeft niet altijd meteen een groot effect.'

Titel: Bomen van de gematigde streken
Ondertitel: Meer dan 500 soorten in unieke kleurenfoto's
Auteurs: Roger Phillips, vertaald en bewerkt door Th. F. Burgers
Uitgever: Het Spectrum
ISNB10: 9027429464
Afbeelding omslag:
Commentaar: De vele foto's maken dit boek een echte aanrader.

Titel: Geïllustreerde Flora van Nederland
Ondertitel: En aangrenzend Duitsland en Frankrijk
Auteurs: E. Heimans, H.W. Heinsius, Jac.P. Thijsse, onder redactie van J. Mennema
Uitgever: Uitgeverij Versluys
ISBN10: 9024918030
Afbeelding omslag:
Commentaar: De 23ste druk, bewerkt door Mennema, is een veel gezocht boek.

Titel: Willows and Poplars of Great Britain and Ireland
Auteur: R.D. Meikle
Uitgever: Botanical Society of the British Isles
ISBN10: 0901158070
Afbeelding omslag:
Commentaar:


16-20                                                                                                    Naar boven

Titel: Woodlands
Auteur: Elizabeth Agate
Uitgever: British Trust for Conservation Volunteers
ISBN10: 0946752338
Afbeelding omslag:
Commentaar: Volledig digitaal te raadplegen op http://handbooks.btcv.org.uk/handbooks/index/book/132.

Titel: Heukels' Flora van Nederland
Auteur: Ruud van der Meijden
Uitgever: Noordhoff Uitgevers
EAN: 9789001583446
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Knospen und Zweige
Ondertitel: Einheimische Baum- und Straucharten
Auteur: Jean-Denis Godet
Uitgever: Ulmer
EAN: 9783800157785
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Knoppen en twijgen
Ondertitel: van bomen en heesters in West- en Midden-Europa
Auteur: Jean-Denis Godet
Uitgever: Thieme
EAN: 9789003978905
Afbeelding omslag:
Commentaar: Vertaling van Knospen und Zweige

Titel: Blüten einheimischer und wichtiger fremdländischer Baum- und Straucharten
Ondertitel: Sicher und schnell bestimmen
Auteur: Jean-Denis Godet
Uitgever: Arboris of Neumann-Neudamm Verlag?
EAN: 9783788805258
Afbeelding omslag:
Commentaar:


21-25                                                                                                    Naar boven

Titel: Bloemen
Ondertitel: van bomen en heesters in West- en Midden-Europa
Auteur: Jean-Denis Godet
Uitgever: Thieme
ISBN10: 9006982902
Afbeelding omslag:
Commentaar: Vertaling van Blüten einheimischer und wichtiger fremdländischer Baum- und Straucharten

Titel: Einheimische Bäume und Sträucher
Auteur: Jean-Denis Godet
Uitgever: Ulmer
EAN: 9783800156085
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Bäume und Sträucher
Ondertitel: Bestimmen und nachschlagen
Auteur: Jean-Denis Godet
Uitgever: Ulmer
EAN: 9783800153541
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Baumrinden
Ondertitel: Aussehen, Struktur, Funktion, Eigenschaften
Auteurs: Hugues Vaucher & Jean-Denis Godet
Uitgever: Naturbuch Verlag
EAN: 9783894402556
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Wiesenpflanzen
Ondertitel: Blumen der Fett- und Trockenwiesen, Äcker und Weinberge
Auteur: Jean-Denis Godet
Uitgever: Haymarket Media
EAN: 9783878151340
Afbeelding omslag:
Commentaar:


26-30                                                                                                    Naar boven

Titel: Nieuwe Plantengids voor onderweg
Ondertitel: Beschrijving van meer dan 1150 planten die in Nederland, België en elders in Europa voorkomen
Auteurs: Thomas Schauer & Claus Caspari
Uitgever: Tirion
EAN: 9789052106717
Afbeelding omslag:
Commentaar: Gerubriceerd op kleur.

Titel: Terug naar het lindewoud
Ondertitel: Strooiselkwaliteit als basis voor ecologisch bosbeheer
Auteurs: Patrick Hommel, Rein de Waal, Bart Muys, Jan den Ouden & Theo Spek
Uitgever: KNNV Uitgeverij, www.knnvuitgeverij.nl
EAN: 9789050112666
Afbeelding omslag: www.bosgroepen.nl/userfiles/Lindewoud_omslag%20LR.pdf
Digitale uitgave: www.bosgroepen.nl/userfiles/Lindewoud_binnen%20LR.pdf
Commentaar: xx

Titel: Nederlandse Oecologische Flora
Ondertitel: Wilde planten en hun relaties
Auteur: E.J. Weeda
Uitgever: KNNV Uitgeverij in samenwerking met IVN
Afbeelding omslag:
Commentaar: Vijfdelige reeks.

Titel: Plantengroei op knotwilgen en andere geknotte bomen
Ondertitel: Wetenschappelijke mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging; nr. 123
Auteurs: Clément Carrière & Douwe van der Werf
Uitgever: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Veranderd bosgebruik en dagvlinders
Ondertitel: Waarom verdwenen dagvlinders uit bossen in Vlaanderen?
Auteurs: Dries Gorissen, Thomas Merckx, Bart Vercoutere & Dirk Maes
Uitgever: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Digitale uitgave: www.inbo.be/docupload/1402.pdf
Afbeelding omslag:
Commentaar:


31-35                                                                                                    Naar boven

Titel: Bomen en struiken
Auteur: Louis Debot
Uitgever: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Afbeelding omslag:
Commentaar: Vermoedelijk is dit boek enkel nog nieuw bij de winkels van Natuurpunt en Natuurpunt Limburg te verkrijgen. Het boek op http://winkel.natuurpunt.be.

Titel: Technisch Vademecum Bomen
Ondertitel: Harmonisch Park- en Groenbeheer
Uitgever: Agentschap voor Natuur en Bos
Afbeelding omslag:
Commentaar:
De digitale versile kun je hier raadplegen: http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/10863/Technisch_vademecum_bomen_2008.pdf

Titel: No Nettles Required
Ondertitel: The Reassuring Truth about Wildlife Gardens
Auteur: Ken Thompson
Uitgever: Eden Project Books
EAN: 9781905811144
Afbeelding omslag: www.nhbs.com/images/jackets_resizer_large/16/166002.jpg
Commentaar: Op de pagina www.annetanne.be/kruidenklets/2008/08/22/geen-netels-nodig vind je een interessante bespreking van dit boek.

Titel: Iep of Olm
Ondertitel: Karakterboom van de Lage Landen
Auteurs: Hans M. Heybroek, Leo Goudzwaard & Hans Kaljee
Uitgever: KNNV Uitgeverij, www.knnvuitgeverij.nl
EAN: 9789050112819
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Investigation of kernel oils of Quercus robur and Quercus cerris
Auteurs: S. Petrovic, S. Sobajic, S. Rakic, A. Tomic & J. Kukic
Uitgever: Springer Science + Business Media, Inc.
Digitale uitgave: www.springerlink.com/content/t78j021507614866/fulltext.pdf?page=1
Commentaar: Artikel info: www.springerlink.com/content/t78j021507614866/


36-40                                                                                                    Naar boven

Titel: Klein, en dan?
Ondertitel: Wat kan een beheerder doen met kleine en kwijnende populaties?
Auteurs: J. Buiteveld & H.P. Koelewijn.
Uitgever: Alterra
ISSN: 1566-7197
Digitale uitgave: www.kennisonline.wur.nl/NR/rdonlyres/7DF2A3D0-FC3D-415F-808E-EE11161568A6/39152/rapport1250.pdf
Commentaar: Inleiding overgenomen uit het rapport: 'Een groot aantal bossoorten heeft momenteel te maken met een verminderde populatieomvang. De hoofdoorzaken die momenteel bijdragen tot achteruitgang in populatieomvang zijn versnippering, vermesting en verdroging. In deze studie wordt de theoretische verwachte biologische consequenties van het kleiner worden van populaties geschetst. Aan de hand van de extinctiespiraal wordt uitgelegd hoe genetische effecten, demografische en omgevingseffecten er voor zorgen dat een populatie kleiner wordt en uiteindelijk kan uitsterven. Vervolgens wordt een probleemanalyse besproken waarmee terreinbeheerders op een eenvoudige wijze problemen in kleine populaties kunnen signaleren. Aan de hand van een voorbeeldsoort (jeneverbes) wordt de probleemanalyse uitgelegd.'

Titel: Betekenis van autochtone bomen en struiken
Ondertitel: Achtergrond van het begrip en betekenis in beleid, beheer en uitvoering
Auteurs: S.M.J. Wijdeven, J. Buiteveld, H. van Blitterswijk & A.F.M. van Hees.
Uitgever: Alterra
ISSN: 1566-7197
Digitale uitgave: www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport615.pdf
Commentaar: Inleiding overgenomen uit het rapport: 'Autochtoniteit leeft bij beleid, beheer en uitvoering. Grondslagen hiervoor zijn het behoud van genetische diversiteit, de veronderstelling van grotere aangepastheid en aanpassingsvermogen en geassocieerde cultuurhistorische- en belevingswaarden. Er is echter nog veel onbekend over de uniciteit van, en diversiteit in, het genetische materiaal van autochtone bomen en struiken.'

Titel: Hazelmuis ambassadeur van bosrand
Ondertitel: Vegetatiekundig onderzoek naar verbetering habitat
Uitgever: Boomblad
Commentaar: Inleiding uit het artikel van Boomblad: 'De hazelmuis (Muscardinus avellanarius) is een soort ambassadeur van de bosrand. Gaat het goed met de bosrand, dan gaat het ook goed met de hazelmuis. Helaas is het tegendeel het geval. Alterra bracht in beeld wat er aan de habitat van de hazelmuis, een typisch Limburgse soort, te verbeteren valt.' http://library.wur.nl/WebQuery/artik/lang/1214514

Titel: Wilde bijen natuurbreed
Auteur: J.C.M. Vorstman
Uitgever: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Digitale uitgave: http://library.wur.nl/wasp/bestanden/LUWPUBRD_00353797_A502_001.pdf
Commentaar: In dit bericht vind je informatie over het belang van bomen, struiken en bloemen voor bijen.

Titel: Kunnen Vlaamse bomen lopen?
Ondertitel: Het hout in de groene naden van het Vlaamse landschap
Auteur: Paul Van Den Bremt
Uitgever: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Digitale uitgave: www.onroerenderfgoed.be/nl/uploads/b224.pdf
Commentaar:


41-45                                                                                                    Naar boven

Titel: Natuurtechnisch bosbeheer
Serie: Natuurbeheer in Nederland 4
Auteur: Ger Londo
Uitgever: Pudoc
ISBN10: 9022010252
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Biber - Schutz und Probleme
Ondertitel: Möglichkeiten und Maßnahmen zur Konfliktminimierung
Auteur: Karl-Andreas Nitsche
Uitgever: Karl-Andreas Nitsche
Afbeelding omslag:
Commentaar: Dit boek bevat oplossingen om bevervraat aan bomen te voorkomen. Te bestellen bij Karl-Andreas Nitsche, Akensche Strasse 10, D - 06844  Dessau, Tel 0340 - 2206965

Titel: Beheer van bosranden
Ondertitel: Van scherpe grens naar soortenrijke gradiënt
Auteurs: A.H.F. Stortelder, A.J. Al, Joop Schaminée & K.W. Van Dort
Uitgever: KNNV Uitgeverij, www.knnvuitgeverij.nl
EAN: 9789050111300
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Biologische boomteelt: een kwestie van vraag en aanbod
Ondertitel: Kennis en ervaringen uit het praktijknetwerk BIOM-boomteelt
Auteurs: Marian de Beuze, Eugene van Abeelen, Henk van Reuler en Fred Geers
Uitgever: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. en DLV Plant B.V.
Digitale uitgave: http://library.wur.nl/way/bestanden/clc/1765993.pdf
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Op weg naar een duurzaam elzensingellandschap
Auteurs: Jan de Boer & Anne Oosterbaan
Uitgever: Vakblad Natuur Bos en Landschap, vakbladnatuurboslandschap.nl/index.php
Digitale uitgave: http://library.wur.nl/artik/vnbl/1778191.pdf
Commentaar:


46-50                                                                                                    Naar boven

Titel: Praktisch werkboek Knoteiken
Uitgever: Regionaal Landschap Lage Kempen
Digitale uitgave: http://1000.rllk.be/media/docs/Knoteiken_handleiding-NEW.pdf
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Historische betekenis van knoteiken in de gemeente Lummen
Auteur: Joël Burny
Uitgever: Regionaal Landschap Lage Kempen
Digitale uitgave: http://1000.rllk.be/media/docs/historischonderzoekknoteiken.pdf
Commentaar:

Titel: Natuur in cultuur
Ondertitel: Historische landbouwlandschappen en ontginningsstructuren
Auteurs: Anton Ervynck & Jan Bastiaens
Uitgever: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium
Digitale uitgave:  http://sector.openmonumenten.be/sites/sector.openmonumenten.be/files/page/files/tt04_anton_ervynck_jan_bastiaens_0.pdf
(was www.onroerenderfgoed.be/nl/uploads/b468.pdf)
Commentaar:

Titel: Relicten van historisch landbeheer
Auteur: Els Hofkens
Uitgever: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Digitale uitgave: http://sector.openmonumenten.be/sites/sector.openmonumenten.be/files/page/files/tt04_els_hofkens_2.pdf
(was www.onroerenderfgoed.be/nl/uploads/b470.pdf)
Commentaar:

Titel: De knoteik
Ondertitel: Cultuurboom van het Hageland
Uitgever: Regionaal Landschap Noord-Hageland
Afbeelding omslag: 
Commentaar:


51-55                                                                                                    Naar boven

Titel: Bos en hei in het Land van Turnhout (15de-19de eeuw)
Ondertitel: Een bijdrage tot de historische ecologie
Auteurs: Hilde Verboven, Kris Verheyen & Martin Hermy
Uitgever: Monumenten & Landschappen en het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Digitale uitgave: www.onroerenderfgoed.be/uploads/b111.pdf
Commentaar:  http://www.biw.kuleuven.be/lbh/lbnl/ecology/pdf-files/pdf-art/hilde/45-50_Natuur.Focus%202.pdf

Titel: Geschiedenis van de heide
Ondertitel: Eerst natuur en dan cultuur of andersom?
Auteurs: Jan Bastiaens & Koen Deforce
Uitgever: Natuur.focus, Natuurpunt
Digitale uitgave: www.onroerenderfgoed.be/uploads/b199.pdf
Commentaar:

Titel: Hout werkt
Auteur: Hilbrand De Vuyst
Uitgever: Afdeling Monumenten en Landschappen – Vakgebied Industrieel Erfgoed
Digitale uitgave: http://sector.openmonumenten.be/sites/sector.openmonumenten.be/files/page/files/tt05_hilbrand_de_vuyst.pdf
(was www.onroerenderfgoed.be/uploads/b211.pdf)
Commentaar:

Titel: Van boom tot erfgoed
Ondertitel: Een nieuw initiatief van het VIOE: speuren naar houtige gewassen met een erfgoedwaarde
Auteur: Geert Van Der Linden
Uitgever: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Digitale uitgave: http://sector.openmonumenten.be/sites/sector.openmonumenten.be/files/page/files/tt05_geert_van_der_linden.pdf
(was www.onroerenderfgoed.be/nl/uploads/b226.pdf)
Commentaar:

Titel: Wat is het verschil tussen kromhout en krom hout?
Ondertitel: Een verhaal over historisch gebruik van hout
Auteur: Paul Van Den Bremt
Uitgever: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
Digitale uitgave: http://sector.openmonumenten.be/sites/sector.openmonumenten.be/files/page/files/tt05_paul_van_den_bremt_3.pdf
(was www.onroerenderfgoed.be/nl/uploads/b225.pdf)
Commentaar:


56-60                                                                                                    Naar boven

Titel: Knotbomen onder de loep
Auteur: Jan Heyvaert & Inge Dooremont
Uitgever: Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën
Digitale uitgave: www.rlzzz.be/pdf/Defintieve%20proefdruk%20Knotbomen.pdf
Commentaar: Bevat een goed voorbeeld van een boomkorf.

Titel: Vleermuizen in holle bomen
Thema/serie: Biodiversiteit in jouw gemeente: Technische fiche
Uitgever: Natuurpunt
Digitale uitgave: www.natuurpunt.be/uploads/biodiversiteit/lokalebiodiversiteit/documenten/pag_578_vleerboom.pdf
Commentaar:

Titel: Vleermuizen, bomen en bos
Ondertitel: De betekenis van bomen en bos voor vleermuizen
Uitgever: Stichting Vleermuis Bureau
Digitale uitgave: www.vleermuis.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10&Itemid=308
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Gedragscode zorgvuldig bosbeheerin de praktijk
Ondertitel: Evaluatie en optimalisatie
Auteurs: R.J.H.G Henkens, R.G.M. Kwak & H. van Blitterswijk
Uitgever: Alterra
ISSN: 1566-7197
Digitale uitgave: www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport1036.pdf
Commentaar:

Titel: Gedragscode zorgvuldig bosbeheer 2005 - 2010
Uitgever: Vogelbescherming Nederland en het Bosschap
Digitale uitgave: www.natuurbeheer.nu/media/File/GedragscodeZorgvuldigBosbeheer2005.pdf
Afbeelding omslag:
Commentaar:


61-65                                                                                                    Naar boven

Titel: Spontane processen uitgangspunt bij natuurlijk bosbeheer
Ondertitel: Mozaïek van leeftijdsfasen als doel
Uitgever: Boomblad, www.boomblad.nl
Digitale uitgave: www.boomblad.nl/img/pdf/inditnummer/bb_artikel480.pdf
Commentaar:

Titel: 10 tips voor duurzaam bosbeheer
Uitgever: Vereniging voor Bos in Vlaanderen
Digitale uitgave: www.vbv.be/nme/nme_brochure10tipsduurzaambosbeheer.pdf
Commentaar:

Titel: Inventarisatie van insecten in stormhout te Nunspeet in 2007
Auteur: Leen Moraal
Uitgever: Alterra?
Digitale uitgave: www.natuurbeheer.nu/media/File/Bijlage%204%20Stormhout-insecten.pdf
Commentaar:

Titel: Hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen
Uitgever: Provincie West-Vlaanderen
Digitale uitgave: www.west-vlaanderen.be/jahia_upload/leefomgeving/natuur/natuur_hoogstamfruitbomen.pdf
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: 10 belangrijkste aandachtspunten voor bouw of aanleg bij bomen
Uitgever: Boomadviesbureau De Groot
Digitale uitgave: www.boomadviseur.nl/docs/10_aandachtspunten.pdf
Commentaar:


66-70                                                                                                    Naar boven

Titel: Heide
Uitgever: Landschap Noord-Holland
Digital uitgave: www.landschapnoordholland.nl/downloads/heide.pdf
Commentaar:

Titel: Behoud van inheemse bomen
Ondertitel: Nieuw onderzoek aan Nederlandse eiken
Auteurs: B.C. van Dam, A. Oosterbaan & S.M.G. de Vries
Uitgever: Nederlands Bosbouw Tijdschrift
Digitale uitgave: http://edepot.wur.nl/114975
Commentaar: Dit document bevat interessante informatie over wintereiken en zomereiken.

Titel: Groot handboek geneeskrachtige planten
Auteur: Geert Verhelst
Uitgever: Mannavita
ISBN10: 9080778427
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Handboek gemmotherapie
Auteur: Ted Gerretzen
Uitgever: Mannavita
EAN: 9789080778443
Afbeelding omslag:
Commentaar: Beschrijving van de uitgever: 'Het Handboek voor Gemmotherapie is een verhelderend en rijk geïllustreerd naslagwerk over de jongste tak van de fytotherapie. De gemmotherapie maakt gebruik van de embryonale weefsels van bomen en struiken en hun toepassing is verrassend veelzijdig.'

Titel: Op de heide en in het veen
Auteur: Harry Wonink
Uitgever: Terra
ISBN10: 9062551696
Afbeelding omslag:
Commentaar:


71-75                                                                                                    Naar boven

Titel: Holland's rijshout
Ondertitel: Het gebruik van rijsmaterialen bij stroomleidende werken en oeververdedigingen langs bovenrivieren en aan zee
Auteur: L.G. van Breen
Uitgever: Rijkswaterstaat
Digitale uitgave: www.verkeerenwaterstaat.nl/kennisplein/6/6/66160/
Hochwasserschutz_am_Oberrhein-Vortragsveranstaltung_des_Deutschen_Verbandes.pdf
Commentaar:

Titel: Bomen en Struiken
Ondertitel: Determinatie en beschrijving van 270 soorten
Auteur: Jeann-Louis Godet
Uitgever: Zomer & Keuning
ISBN10: 9021005115
Afbeelding omslag:
Commentaar: Vertaling van 'Bäume uen Sträucher'.

Titel: Bomen en Struiken
Auteurs: Willy Verbeke, Ilse Pauwels & Bart Van der Aa
Uitgever: Afdeling Bos en Groen (nu ANB)
Afbeelding omslag:
Commentaar: Een boek dat deel uitmaakt van de cursus bosbouwbekwaamheid.

Titel: Boomverzorging en de biologie van bomen
Ondertitel: een foto-gids
Auteur: Alex L. Shigo, Klaus Volbrecht en Niels Hvass.
Uitgever: Sitas i.s.m. Bomenstichting
ISBN10: 8798247751
Afbeelding omslag:
Commentaar: Vertaling van 'Tree biology and tree care'.

Titel: Richtlijnen voor het meten en indelen van inlands rondhout ten behoeve van de verkoop
Uitgever: Het Bosschap
Digitale uitgave: www.avih.nl/pdf/richtlijnen_inlandshout.pdf
Afbeelding omslag:
Commentaar: Een overzicht van de inhoud van deze uitgave vind je op deze pagina: www.avih.nl/output/output_14.html.


76-80                                                                                                    Naar boven

Titel: Dendrologie van de Lage Landen
Auteurs: J. de Koning & W. van den Broek
Uitgever: KNNV Uitgeverij, www.knnvuitgeverij.nl
EAN: 9789050112963
Digitale uitgave: Het hoofdstuk over de naaktzadigen: www.stoashogeschool.nl/Nieuws/Documenten/Dendrologie%20Gymnospermen_Layout.pdf
Afbeelding omslag:
Commentaar:  Een kiritische bespreking: www.dendrologie.nl/pdf/dendrolageland.pdf.

Titel: Van Boom tot Windmolen
Ondertitel: In vier hoofdstukken: Boswerk, Timmerwerk, Vakwerk, Meesterwerk
Auteur: Johan De Punt
Uitgever: Heemkundige kring van Erpe-Mere v.z.w.
Afbeelding omslag:
Commentaar: Bestelinformatie: www.heemkunde-erpe-mere.be/nieuwe_boeken.htm

Titel: Werk aan de berm!
Ondertitel: Handboek botanisch bermbeheer
Auteur: Arnout Zwaenepoel
Uitgever: Argus
ISBN10: 9076429014

Titel: Stadsbomen en mycorrhizae
Ondertitel: Een levensnoodzakelijke symbiose
Uitgever: Greenmax
Ditgiltale uitgave: www.greenmax.eu/downloads/nl-pagina/Stadsbomen%20en%20Mycorrhiza%20-%20nov%202007%20-%20pius%20floris.pdf
Commentaar:

Titel: Medical Herbalism
Ondertitel: The Science Principles and Practices Of Herbal Medicine
Auteur: David Hoffmann
Uitgever: Healing Arts Press
EAN: 9780892817498
Afbeelding omslag:
Commentaar:


81-85                                                                                                    Naar boven

Titel: Natuurbos in Nederland
Ondertitel: Een uitdaging
Auteurs: Hans van der Lans & Gerben Poortinga
Uitgever: IVN
ISBN10: 907016809-x
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Fytotherapeutisch compendium
Auteur: J. Van Hellemont
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum
ISBN10: 9031309052
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Broekbossen
Auteur: A.H.F. Stortelder, P.W.F.M. Hommel & R.W. de Waal
Uitgever: KNNV Uitgeverij, www.knnvuitgeverij.nl
ISBN10: 9050110932
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Verwerking van besmet hout
Ondertitel: innovatief, duurzaam, mobiel, veilig, voordelig en schoon
Uitgever: de Graaff Nieuwegein b.v.
Digitale uitgave: www.degraaffnieuwegeinbv.nl/Greenbox.pdf
Commentaar: Uitleg over de 'air curtain burner firebox', de luchtgordijnbrander. Een oplossing voor het ter plaatse verbranden van besmet, ziekteverspreidend hout.

Titel: Gallenboek
Ondertitel: Overzicht van door dieren en planten veroorzaakte Nederlandse gallen
Auteur: W.M. Docters van Leeuwen
Uitgever: KNNV Uitgeverij, www.knnvuitgeverij.nl
EAN: 9789050112956
Afbeelding omslag:
Commentaar: Vierde editie, herzien en bewerkt door Hans C. Roskam.


86-90                                                                                                    Naar boven

Titel: Stadsbomen Vademecum
Ondertitel: Deel 1: Beleid en planvorming
Auteur: J. Atsma
Uitgever: IPC Groene Ruimte
ISBN10: 9074481051
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Stadsbomen Vademecum
Ondertitel: Deel 2A: Groeiplaatsaspecten
Auteur: G.J. van Prooijen
Uitgever: IPC Groene Ruimte
EAN: 9789074481281
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Stadsbomen Vademecum
Ondertitel: Deel 3A: Boomcontrole en onderzoek
Auteur: G.J. van Prooijen
Uitgever: IPC Groene Ruimte
ISBN10: 9074481175
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Stadsbomen Vademecum
Ondertitel: Deel 3B: Boomverzorging en groeiplaatsverbetering
Auteur: G.J. van Prooijen
Uitgever: IPC Groene Ruimte
ISBN10: 9074481205
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Stadsbomen Vademecum
Ondertitel: Deel 3C: Ziekten en aantastingen
Auteur: G.J. van Prooijen
Uitgever: IPC Groene Ruimte
EAN: 9789074481311
Afbeelding omslag:
Commentaar:


91-95                                                                                                    Naar boven

Titel: Stadsbomen Vademecum
Ondertitel: Deel 4: Boomsoorten en gebruikswaarde
Auteurs: T.J.M. Janson & J.J.C. Janssen
Uitgever: IPC Groene Ruimte
EAN: 9789074481250
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Het stekken van houtige boomkwekerijgewassen
Auteur: E.M. van Hees-Boukema
Uitgever: Wageningen UR
Afbeelding omslag:
Commentaar: info

Titel: Het zaaien van houtige boomkwekerijgewassen
Auteur: E.M. van Hees-Boukema
Uitgever: Wageningen UR
Afbeelding omslag:
Commentaar: info

Titel: Veiligheidsrichtlijn knotten van bomen
Uitgever: het Bosschap
Digitale uitgave: www.bosschap.nl/produkten/paginas/veiligheidsrichtlijnen knotten van bomen.pdf
Commentaar: Een uitgave van de Commissie Arbeidsomstandigheden van het Bosschap, Nederland.

Titel: Zijn alle houtschimmels gelijk?
Auteur: François-Xavier Carlier
Uitgever: Belgische Federatie Groenvoorzieners, tijdschrift Groenondernemer
Digitale uitgave: www.aliwen.com/art_presse/Zijn_alle_houtschimmels_gelijk.pdf
Commentaar: Houtschimmels: sommige zijn schadelijk, andere niet. In dit artikel vind je een korte samenvatting over dit onderwerp.


96-100                                                                                                    Naar boven

Titel: Natuurbeheer
Auteurs: Martin Hermy, Geert De Blust & Marc Slootmakers
Uitgever: Davidsfonds, www.davidsfonds.be
EAN: 9789058262660
Afbeelding omslag: www.davidsfonds.be/edition/photos/big/Natuurbeheer.jpg
Commentaar: Informatie van de uitgever: www.davidsfonds.be/publisher/edition/detail.phtml?id=512

Titel: Bos- en veldplanten
Ondertitel: Een beschrijving van meer dan 100 soorten bos- en veldplanten met vele illustraties in kleur
Auteur: Václav Vetvicka
Uitgever: Rebo Productions
ISNB10: 9036606373
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Ooibossen
Auteurs: R.Wolf, A. Stortelder en R. de Waal
Uitgever: KNNV Uitgeverij, www.knnvuitgeverij.nl
ISBN10: 90 5011 115 7
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Ooibossen langs onze rivieren?
Auteur: Jac Hendriks
Uitgever: Nederlands Bosbouw Tijdschrift
Digitale uitgave: http://library.wur.nl/artik/vnbl/1661204.pdf
Afbeelding omslag:
Commentaar:

Titel: Geriefhoutbosjes: hotspots voor sluipwespen
Auteur: Kees van Achterberg
Uitgever: Entomologische berichten Wageningen UR
Digitale uitgave: http://edepot.wur.nl/114975
Commentaar: Uit de tekst: 'Kleine houtige landschapselementen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van insectenpopulaties. Oude elementen die lange tijd met rust gelaten zijn, zoals geriefhoutbosjes geïsoleerd door een ringsloot, zijn bijzonder rijk aan insecten. Sluipwespen zijn een goed voorbeeld; het zijn parasitoïden die hun plaats hoog in de voedselketen hebben. Hun aanwezigheid wijst er op dat ook hun prooien aanwezig zijn en van deze de waardplanten of restanten daarvan (bijvoorbeeld dood hout). De insectenrijkdom wordt geïllustreerd aan de hand van een familie van sluipwespen: de Braconidae of schildwespen.'
Info: http://library.wur.nl/WebQuery/artik/lang/1862990