Boeken en teksten - Deel 3: van 201 tot 300

Hier vind je een overzicht van interessante boeken, wetenschappelijke teksten en digitale uitgaven over bomen, struiken en lagere vegetatie.

De inhoud van deze media geeft niet noodzakelijk de visie van Boheest weer. Bovendien worden er mogelijk foutieve beweringen in gesteld.

Je kunt Boheest steunen door een van deze werken te schenken.

In willekeurige volgorde.

Nummers 1 tot en met 100 | Nummers 101 tot en met 200 | Nummers 201 tot en met 300 (huidige pagina) | Nummers 301 tot en met 400 | Nummers 401 tot en met 500

201-205

Titel: Gorse Ulex europaeus coppicing at Blackhill, Dorset, England
Auteur: D. Liley
Uitgever: Conservation Evidence
Digitale uitgave: www.conservationevidence.com/Attachments/PDF191.pdf

Titel: Hedge Laying & Coppicing
Ondertitel: Field Boundaries Technical Guidance Card 1
Uitgever: County Durham (Verenigd Koninkrijk)
Digitale uitgave: www.durham.gov.uk/PDFApproved/Hedgelayingandcoppicingcard.pdf

Titel: Hedge Laying & Coppicing
Ondertitel: Field Boundaries Technical Advice sheet 1
Uitgever: County Durham (Verenigd Koninkrijk)
Digitale uitgave: www.durham.gov.uk/PDFApproved/Hedgelayingandcoppicing.pdf

Titel: Regional Styles of Hedgelaying
Uitgever: National Hedgelaying Society
Digitale uitgave: www.hedgelaying.org.uk/stiles.pdf

Titel: Coppiced woodlands
Ondertitel: Their management for wildlife
Auteur: R. J. Fuller & M S Warren
Uitgever: Joint Nature Conservation Committee (Verenigd Koninkrijk)
Digitale uitgave: www.jncc.gov.uk/pdf/pubs93_Coppicedwoodlands.pdf


206-210                                                                                                    Naar boven

Titel: Without waste or destruction
Ondertitel: The aesthetics of coppicing
Auteur: Isis Brook
ISSN: 1362 - 7066 (Print)
ISSN: 1474 - 256X (On-line)
Digitale uitgave: www.lancs.ac.uk/depts/philosophy/awaymave/onlineresources/without%20waste%20or%20destruction.pdf

Titel: Energy dissipation of rockfalls by coppice structures
Auteur: G. Ciabocco, L. Boccia & M. N. Ripa1
Uitgever: Natural Hazards and Earth System Sciences
Digitale uitgave: www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/9/993/2009/nhess-9-993-2009.pdf

Titel: Coppice Cuts Spring 2007
Uitgever: The Green Wood Centre (Verenigd Koninkrijk)
Digitale uitgave: www.greenwoodcentre.org.uk/coppicecuts.pdf

Titel: Excursion Bos 't Ename Nature Reserve
Digitale uitgave: www.ser.org/europe/pdf/Bos.tEname.pdf

Titel: Influence of cutting methods and dates on stump sprouting in Holm oak (Quercus ilex L) coppice
Auteur: M. Ducrey & M. Turrel
Digitale uitgave: www.afs-journal.org/index.php?option=article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/forest/pdf/1992/05/AFS_0003-4312_1992_49_5_ART0002.pdf


211-215                                                                                                    Naar boven

Titel: Quelle sylviculture et quel avenir pour les taillis de chêne vert (quercus h ex l.) de la région méditerranéenne française
Auteur: M. Ducrey
Digitale uitgave: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/26291/RFF_1992_1_12.pdf

Titel: The productive potential of ancient oak-coppice woodland in Britain
Auteur: Daniel J. Franklin
Digitale uitgave: www.odi.org.uk/resources/download/708.pdf

Titel: Potentiel productif des anciens taillis de chene en grande-bretagne
Auteur: Daniel J. Franklin
Digitale uitgave: www.odi.org.uk/resources/download/819.pdf

Titel: Taillis simple
Uitgever: Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes
Digitale uitgave: www.crpf-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/fiche_taillis_simple-2.pdf

Titel: Surface terriere des taillis de chêne vert
Auteur: M. Cointat
Uitgever: Revue Forestière Française
Digitale uitgave: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/26956/RFF_1953_12_829.pdf


216-220                                                                                                    Naar boven

Titel: The coppice System
Digitale uitgave: www.uky.edu/~jmlhot2/Resources/Troup1928/XII%20The%20Coppice%20System.pdf

Titel: La sylviculture du hêtre en Italie
Ondertitel: Extension et distribution
Auteur: Alessandro Wolynski
Uitgever: Forêt Wallonne
Digitale uitgave: www.foretwallonne.be/031pdf.folder/fw52ct_15-16%5Bwolynski%5D.pdf

Titel: Le châtaignier
Uitgever: Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes
Digitale uitgave: www.crpf-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/chataignier.pdf

Titel: Futaie régulière
Uitgever: Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes
Digitale uitgave: www.crpf-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/fiche_futaie.pdf

Titel: Jonge bomen en onderstandige snoei
Ondertitel: Een privé-bosbeheerder over …
Auteur: Henri-Joe Dieryck
Uitgever: Vereniging voor Bos in Vlaanderen
Digitale uitgave: www.vbv.be/nme/nme_bosrevue21_artikel7.pdf


221-225                                                                                                    Naar boven

Titel: Groenbeheer
Ondertitel: Een verhaal met toekomst
Uitgever: Velt
EAN: 9789080662223
ISBN: 9080662224
Afbeelding omslag: www.velt.be/groenbeheer/groenbeheer_cover_licht.pdf
Besprekingen: www.velt.be/groenbeheer/bespreking_groencontact.pdf
www.floradak.be/downloads/boek.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.gent.be/docs/Departement%20Milieu,%20Groen%20en%20Gezondheid/Milieudienst/Snoei%20fruitbomen.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.aknaturschutz.de/service/hecken.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.groeneaap.be/file_download/22

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://oar.vioe.be/publicaties/RELT/1/RELT001-010.pdf


226-230                                                                                                    Naar boven

Titel: Mycorrhizaschimmels
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/natuurbeheer/0/2014

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/27622/RFF_1949_7_314.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/27808/RFF_1951_9_579.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.agroparistech.fr/coursenligne/sylviculture/Taillisettaillissousfutaie.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: www.cdaf.be/docs/web/pdf/B1a_diagnostics_stationnel_sylvicole/guide%20005_distinction_ecologique_chenes_indigenes.pdf


231-235                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: www.probos.nl/home/pdf/RapportOpsnoeienversie2010.pdf

Titel: Forêts de légende
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.amazon.fr/For%C3%AAts-l%C3%A9gende-Yves-Paccalet/dp/2080114867/

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: www.jeneverbesgilde.nl/phew/downloader/download.php?FID=18

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: www.hegenlandschap.nl/publicaties/maasheggenmaart2006.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://library.wur.nl/artik/vnbl/806177.pdf
Digitale uitgave: xx


236-240                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://library.wur.nl/artik/vnbl/1839873.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/383.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.landvancranendonck.nl/Nieuwsbrief_2_December/7-12-2009_Presentatie_akkerrandbeheer-_bosrandbeheer/stika%20voorbeelden.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.sovon.nl/monitor/nbrabant/vib_projecten/grauwe_klauwier/Grauwe_Klauwier_Ruud_van_Dongen.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://users.bart.nl/~leenders/txt/wolvenput.pdf


241-245                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://vanberkelenslinge.nl/Pagina/STUP/Landschapwacht/RapportLandschapswacht.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.landschapswacht.nl/pdf/Lw_Natuurmonumenten_2004.pdf

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.vub.ac.be/APNA/ICZO/MW.NL/beuk.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/14033/9/Chapter+6.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://media.leidenuniv.nl/legacy/out-summary.pdf
Commentaar: xx


246-250                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.onroerenderfgoed.be/uploads/b46.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.biw.kuleuven.be/lbh/lbnl/ecology/pdf-files/pdf-art/martin/Vegetatio%2044_43-49_1981.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/711/Activiteitenverslag_Bosbouw_Wildbeheer_2_bosbouw_2002.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport1910.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://www.inbo.be/docupload/2014.pdf


251-255                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Digitale uitgave: http://doks2.khk.be/eindwerk/do/files/FiSe413ebf17fb06726200fb06b952200f05/eindwerk2004326.doc

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://doks2.khk.be/eindwerk/do/files/FiSeff8080811dcec504011dced082420664/thesis2009285.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://edepot.wur.nl/144235
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.populierenland.com/actueel/kennis.pdf
Commentaar: xx

Titel: Les scieries et les anciens sagards des Vosges
Ondertitel: bûcherons, schlitteurs; voituriers et voileurs
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://books.google.be/books?id=NnUs_mQghPkC&printsec=frontcover&dq=Les+scieries+et+les+anciens+sagards+des+Vosges:+b%C3%BBcherons,+schlitteurs&hl=nl&ei=9tSpTPKCB4OUOoausZsM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
Commentaar: xx


256-260                                                                                                    Naar boven

Titel: Genck toen
Uitgever: Heemkring Heidebloemke
Commentaar: Bevat relevante foto's.

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.invexo.eu/Home/Publicaties/1996/Amerikaanse_vogelkers_vogelvrij/~/media/Files/Publications/1996/Van_Den_Meersschaut_1996_Amerikaanse_vogelkers_vogelvrij.ashx
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.vliz.be/docs/Zeelessen/Zeelab/Vreemde%20indringers_Artikel_Amerikaanse%20vogelkers.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.probos.net/home/pdf/VNBLAmerVogelkers.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.vbv.be/bosrevue/Bosrevue_nr29_def.pdf
Commentaar: xx


261-265                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://knbv.nl/files/commissiebuitenland/2010/prunus_verslag/Bospest-bestrijden-met-zwarte-kers.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://knbv.nl/files/commissiebuitenland/2010/prunus_verslag/inburgering_van_de_Amerikaanse_vogelkers.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/340.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.maisonbotanique.com/dyn/18acte_9_jaime.pdf
Commentaar: dubbel vermeld?

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.maisonbotanique.com/dyn/11acte_19_haeggstrom.pdf
Commentaar: xx


266-270                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://vbv.be/weekvanhetbos/bestanden/zaadpakketje/Handleiding_zaad%20met%20pit%20wordt%20boom_def.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: www.english-nature.org.uk/heathlands/network/pdf/2005.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.sfa-asso.fr/download/25135_12taillesurtetedechat.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.vbv.be/bosrevue/bosrevue9cor.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: www.inbo.be/files/bibliotheek/30/169630.pdf
Commentaar: xx


271-275                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.inbo.be/files/bibliotheek/66/172266.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.greenkeeper.nl/pdf/Populieren.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.probos.net/home/pdf/NaturaPopulierenland2003.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.natagora.org/publications/maracheFT4.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://doks.phl.be/doks/do/files/FiSe2c9049211f3c86000120ed458dbc021a/Eindrapport v2.1 drukversie.pdf
Commentaar: xx


276-280                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://knbv.nl/files/commissiebosgeschiedenis/2009/20090327excursiegidsGrebbeberg.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&fileOId=561312
Commentaar: Massart

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.vliz.be/imisdocs/publications/75028.pdf
Commentaar: Massart

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.onroerenderfgoed.be/uploads/b481.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.nl/contents/i001210/bureaustudie%20lucanus%202002.pdf


281-285                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.pnr-seine-normande.com/Upload/medias/guidetetards.pdf
Commentaar: Zeer goede handleiding om wilgen te snoeien.

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.maisonbotanique.com/dyn/10acte_18_goujon.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.indrenature.net/agir/tetard.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.parc-opale.fr/bibliotheque/entretienmaraisGT.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://missionbocage.com/bocageInfo/Le%20plessage%20%3B%20ou%20l%5C%27art%20de%20tresser%20les%20haies.pdf
Commentaar: xx


286-290                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://missionbocage.com/bocageInfo/La%20taille%20de%20restauration%20des%20vieux%20fruitiers.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://missionbocage.com/bocageInfo/La%20gestion%20des%20taillis%20de%20ch%E2taigniers.pdf
Commentaar: xx

Titel: Les vergers traditionnels et les alignements d’arbres têtards
Auteur: Jean-Luc Coppée & Claudy Noiret
Uitgever: Waalse overheid
Digitale uitgave: www.foretwallonne.be/07.folder/vergers.pdf

Titel: L’arbre têtard
Ondertitel: Elément du patrimoine naturel et culturel sarthois
Uitgever: Ligue pour la Protection des Oiseaux Délégation Sarthe
Digitale uitgave: http://sarthe.lpo.fr/ressources%20site%20internet/GIFS/tetard.pdf

Titel: Cette première présentation est consacrée à la conservation des vieux saules dans le département des Yvelines
Digitale uitgave: www.noctua.org/biotope.pdf
Commentaar: Een heel goede tekst met informatie over het herstel van knotwilgen.


291-295                                                                                                    Naar boven

Titel: Guide technique du bocage
Ondertitel: en Caps et Marais d’Opale
Uitgever: Maison du Parc (Frankrijk)
Digitale uitgave: www.parc-opale.fr/bibliotheque/GTBocage.pdf

Titel: Ethologie et chorologie de Protaetia (Liocola) lugubris Herbst 1786 en France
Ondertitel: (Coleoptera, Cetoniidae, Cetoniinae, Cetoniini)
Auteur: Pierre Tauzin
Afbeelding omslag: www.insecte.org/photos/archives/Protaetia_lugubris_Cetoniimania__2006.pdf

Titel: Les trognes: un habitat de substitution remarquable pour les coléoptères saproxyliques
Auteur: Vincent Vignon
Digitale uitgave: http://www.maisonbotanique.com/dyn/6acte_14_vignon.pdf

Titel: La question des frênes têtards
Uitgever: Corela (Frankrijk)
Digitale uitgave: www.corela.org/publications/autres/documents/200508questionfrenes.pdf

Titel: Genk - Gisteren en vandaag
Ondertitel: Geschiedenis in een notendop
Uitgever: Erfgoedcel Genk
Digitale uitgave: www.dialectingenk.be/files/geschiedenis_van_genk.pdf


296-300                                                                                                    Naar boven

Titel: Weidenpflege
Uitgever: Stiftung Wirtschaft und Ökologie (Zwitserland)
Digitale uitgave: www.stiftungswo.ch/dynpg/upload/imgfile138.pdf

Titel: Lebensnetz des Laubfroches
Uitgever: Stiftung Wirtschaft und Ökologie (Zwitserland)
Digitale uitgave: www.stiftungswo.ch/dynpg/upload/imgfile87.pdf

Titel: Vitalitätsstufen Weiden
Uitgever: Stiftung Wirtschaft und Ökologie (Zwitserland)
Digitale uitgave: www.stiftungswo.ch/dynpg/upload/imgfile95.pdf

Titel: Biotoppflege
Ondertitel: Saumbiotope
Uitgever: Stiftung Wirtschaft und Ökologie (Zwitserland)
Digitale uitgave: www.stiftungswo.ch/dynpg/upload/imgfile101.pdf

Titel: Schneitelhainbuchen
Ondertitel: Zeugnisse kulturhistorischer Waldnutzung in Hondelage
Auteur: Bernd Hoppe-Dominik, redacteur
Digitale uitgave: www.braunschweig.de/leben/umwelt_naturschutz/veroeffentlichung/downloads/heft_18_schneitelhain.pdf