Boeken en teksten - Deel 4: van 301 tot 400

Hier vind je een overzicht van interessante boeken, wetenschappelijke teksten en digitale uitgaven over bomen, struiken en lagere vegetatie.

De inhoud van deze media geeft niet noodzakelijk de visie van Boheest weer. Bovendien worden er mogelijk foutieve beweringen in gesteld.

Je kunt Boheest steunen door een van deze werken te schenken.

In willekeurige volgorde.


Nummers 1 tot en met 100 | Nummers 101 tot en met 200 | Nummers 201 tot en met 300 | Nummers 301 tot en met 400 (huidige pagina) | Nummers 401 tot en met 500

301-305

Titel: Habitats and Biodiversity
Ondertitel: April 2008
Auteur: Peter J.A. Shaw
Uitgever: Roehampton University
Digitale uitgave: www.roehampton.ac.uk/environment/what-we-do/biodiversity/BiodiversityReport.pdf
Commentaar: Een opmerkelijke uitsnede uit de tekst, bladzijde 10: "These "saproxylous assemblages" are among the most endangered communities in Europe (Shaw, 1990) - a well known example being the violet click beetle whose world distribution is confined to a decaying beech in Windsor park!"

Titel: European Red List of Saproxylic Beetles
Auteur: Ana Nieto & Keith N.A. Alexander
Uitgever: International Union for Conservation of Nature en de Europese Unie
Digitale uitgave: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_saproxylic_beetles.pdf
Commentaar: xx

Titel: Fruitteelt
Auteur: F. Dufour
Digitale uitgave: http://users.telenet.be/pomologie/DUFOUR.pdf

Titel: Maison rustique du XIXe siècle
Ondertitel: Encyclopédie d'agrigulture pratique
Digitale uitgave: http://ia700101.us.archive.org/15/items/maisonrustiquedu01bail/maisonrustiquedu01bail.pdf

Titel: Onderhoud en beheer van heggen
Ondertitel: Verslag workshop
Auteur: Lex Roeleveld, redacteur
Uitgever: Stichting Heg-en-Landschap
Digitale uitgave: www.hegenlandschap.nl/publicaties/verslagonderhoudenbeheer.pdf


306-310                                                                                                    Naar boven

Titel: Veteran trees and theirconservation in the Bristol region and beyond
Auteur: Neville Fay & Tony Robinson
Afbeelding omslag: www.treeworks.co.uk/downloads/9%20-%20Veteran%20Trees%20&%20Their%20Conservation%20in%20the%20Bristol%20Region.pdf

Titel: Gestion des vieux arbres et maintien des Coléoptères saproxyliques en zone urbaine et périurbaine
Auteur: Laurent Juillerat & Matthias Vögeli
Uitgever: Centre Suisse de Cartographie de la Faune
Digitale uitgave: www.unine.ch/cscf/DOWNLOAD/vieux_arbres.pdf
Commentaar: xx

Titel: Guide to pruning protected trees
Uitgever: Breckland Council , Verenigd Koninkrijk
Digitale uitgave: http://www.breckland.gov.uk/guide_to_pruning_protected_trees.pdf

Titel: 2009 Veteran Pollard Survey Ashtead and Epsom Commons, Surrey
Uitgever: Treework Environmental Practice
Digitale uitgave: www.pro-natura.net/Ashtead%20Common%20Veteran%20Tree%20Survey%20Report%2009-05-30.pdf

Titel: Ancient Wood Pasture in Sutherland
Ondertitel: A training event for North Highland Forest Trust, 11-13 October 2007
Digitale uitgave: www.gearrchoillecommunitywoodardgay.org.uk/News08/Copy%20of%20sutherland%20wp%20report.pdf


311-315                                                                                                    Naar boven

Titel: Natural Fracture Pruning Techniques and Coronet Cuts
Auteur: Neville Fay
Uitgever: Treework Environmental Practice
Digitale uitgave: www.arborecology.co.uk/resources/coronetcuts_naturalfracture.PDF

Titel: Bringing common sense to tree management
Ondertitel: Guidance on trees and public safety in the UK for owners, managers and advisers
Auteur: David Ball
Uitgever: National Tree Safety Group, Forestry Commission
Digitale uitgave: http://www.forestry.gov.uk/pdf/NTSGDraftGuidanceDoc.pdf/$FILE/NTSGDraftGuidanceDoc.pdf

Titel: Autochtone bomen en struiken in de houtvesterijen Leuven en Hasselt
Ondertitel: Een inventarisatie en evaluatie van oorspronkelijk inheemse genenbronnen van bomen en struiken in Zuid-Limburg en Oost-Vlaams-Brabant
Auteur: Hugo De Wettinck & Bart Opstaele
Uitgever: Vlaamse Overheid
Digitale uitgave: https://www.milieuinfo.be/productie/dms/d/d/workspace/SpacesStore/9bb2ee9b-a168-4726-aaee-3d2e74fe59af/ABS_Leuven-Hasselt_samenvatting.pdf
Commentaar: xx

Titel: Fungi, trees and pollards
Auteur: E. E. Green
Digitale uitgave: www.maisonbotanique.com/dyn/7acte_15_green.pdf

Titel: Cultuur van knotbomen en leifruit herleeft
Auteur: Henk-Jan Veen
Uitgever: Tuin & Landschap
Digitale uitgave: www.tuinenlandschap.nl/pdf/c4e24d721444877d36074442147f02e7.pdf


316-320                                                                                                    Naar boven

Titel: Effecten van extensieve begrazing op spontane verbossingsprocessen
Ondertitel: Middellange en lange termijneffecten
Auteur: Jan Van Uytvanck, Tanja Milotic & Maurice Hoffmann
Uitgever: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Digitale uitgave: www.inbo.be/files/bibliotheek/77/184077.pdf

Titel: An Ax to Grind
Ondertitel: A Practical Ax Manual
Auteur: Bernie Weisgerber
Uitgever: The Forest Service, United States Department of Agriculture
Digitale uitgave: http://scoutmaster.typepad.com/axegrind.pdf

Titel: Afwegingskader voor de creatie van open plekken en de uitvoering van kleinschalige ontbossingen in functie van natuurontwikkeling
Ondertitel: Een leidraad aan de hand van een wetenschappelijk becommentarieerde checklist
Auteur: Leen Govaere & Kris Vandekerkhove
Uitgever: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Digitale uitgave: www.inbo.be/files/bibliotheek/50/171650.pdf

Titel: Kansen, mogelijkheden en toekomst voor de populierenteelt in Vlaanderen
Ondertitel: Korte-omloophout voor energieproductie: plaats in het Vlaams bosbeleid
Auteur: Linda Meiresonne
Uitgever: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Digitale uitgave: www.inbo.be/files/bibliotheek/30/169630.pdf

Titel: Autochtone bomen en struiken in de houtvesterij Brugge Provincie West-Vlaanderen
Ondertitel: Een inventarisatie en evaluatie van oorspronkelijk inheemse genenbronnen, samenvatting
Auteur: Chris Rövekamp, redacteur
Uitgever: Vlaamse Overheid
Digitale uitgave: www.ecologischadviesbureaumaes.nl/295.pdf


321-325                                                                                                    Naar boven

Titel: Groenbeheersplan voor de gewestwegen T300 en N378
Uitgever: Vlaamse Overheid
Digitale uitgave: http://www.lne.be/themas/beleid/milieueconomie/downloadbare-bestanden/bermbeheersplan-west-vlaanderen-n378-t300

Titel: Snoei knotbomen niet te vroeg
Auteur: Pius Floris
Uitgever: Groen & Golf
Digitale uitgave: http://edepot.wur.nl/8371

Titel: Ancient Tree Guides
Ondertitel: No.1: Trees and farming
Uitgever: Woodland Trust
Digitale uitgave: www.woodlandtrust.org.uk/SiteCollectionDocuments/pdf/treesfarming.pdf

Titel: Ancient Tree Guides
Ondertitel: No.2: Trees in Historic Parks and Landscape Gardens
Uitgever: Woodland Trust
Digitale uitgave: http://frontpage.woodland-trust.org.uk/ancient-tree-forum/atfresources/images/2848%20historic%20parks%20and%20landscape%20gardens.pdf

Titel: Ancient Tree Guides
Ondertitel: No.3: Trees and development
Uitgever: Woodland Trust
Digitale uitgave: http://frontpage.woodland-trust.org.uk/ancient-tree-forum/atfnews/news04/images/3430%20ATG%203FINAL.pdf


326-330                                                                                                    Naar boven

Titel: Ancient Tree Guides
Ondertitel: No.4: What are ancient, veteran and other trees of special interest?
Uitgever: Woodland Trust
Digitale uitgave: http://frontpage.woodland-trust.org.uk/ancient-tree-forum/atfnews/news04/images/3709%20ATG%204%20FINAL.pdf

Titel: Ancient Tree Guides
Ondertitel: No.5: Trees and climate change
Uitgever: Woodland Trust
Digitale uitgave: http://frontpage.woodland-trust.org.uk/ancient-tree-forum/atfnews/images/3954%20ATguide%205.pdf

Titel: Ancient Tree Guides
Ondertitel: No.6: The Special Wildlife of Trees
Uitgever: Woodland Trust
Digitale uitgave: http://frontpage.woodland-trust.org.uk/ancient-tree-forum/atfnews/news04/images/4250%20ATG%206%20Wildlife.pdf

Titel: Ancient Tree Guides
Ondertitel: No.7: Trees for the Future
Uitgever: Woodland Trust
Digitale uitgave: http://frontpage.woodland-trust.org.uk/ancient-tree-forum/atfnews/news04/images/4251%20ATG%207web%20FINAL%20A4.pdf

Titel: Ancient trees
Ondertitel: Our living heritage
Uitgever: Woodland Trust
Digitale uitgave: http://frontpage.woodland-trust.org.uk/ancient-tree-forum/atfnews/images/3423%20ATF%20flier%2006%20final%2006%2012%2011.pdf
Commentaar: Een voorstelling van het Ancient Tree Forum.


331-335                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/47/84/71/PDF/NO2009-PUB00027858.pdf
Commentaar: Engelse samenvatting: http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00478471/en/

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://zoologie.umh.ac.be/asef/pdf/2006_42_02/compact/Dodelin_ASEF_2006_42_2_231-243_compact.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.sekj.org/PDF/anzf31/anz31-089-095.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5044/pdf/Reif_Die_Vegetation_der_Waldaussenraender.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/umwelt/wald/naturschutz/downloads/Merkblatt_ameisen.pdf
Commentaar: xx


336-340                                                                                                    Naar boven

Titel: Kernrot
Ondertitel: De mystiek van een holle boom, de ellende van rot hout
Auteur: Inna J. Brockhoff
Uitgever: Nederlands Bosbouw Tijdschrift
Digitale uitgave: http://edepot.wur.nl/113978

Titel: Wood-pasture, old parkland & veteran trees
Auteur: J.A. Irving & S.J. Falk
Digitale uitgave: www.warwickshire.gov.uk/Web/corporate/pages.nsf/Links/1B5C13465EA4768C80256E910044BE27/$file/Woodpasture.pdf
Commentaar: "In Britain, the veteran trees of wood-pasture and parkland in particular provide important micro-habitats for many internationally rare species, including certain fungi, lichens, bryophytes and a variety of ‘saproxylic’ (rotting wood-associated) invertebrates – particularly flies and beetles. These micro-habitats include attached and detached decaying wood, sap runs, heart-rot, water-filled rot holes, rotting stumps and invisible old roots. The fungi associated with veteran trees and the dead wood in turn provide a further microhabitat for many insects."

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.forestry.gov.uk/pdf/RIN241.pdf/$FILE/RIN241.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://intranet.col-westanglia.ac.uk/storage/resources_net/curriculum-press/BioFactSheets/Bio%20Factsheets/60_MINERALS_IN_SALTS.PDF
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: xx
Commentaar: www.amazon.co.uk/Trees-Natural-World-Smithsonian-Roland/dp/1560989793


341-345                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.isackx.com/p2b/MEIDOORN.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.vlindernet.nl/doc/Wat_doet_de_meidoornuil_met_meidoorn_1.pdf
Commentaar: xx

Titel: Endangered ... en dan gered?
Ondertitel: Inventarisatie 2005 en concrete beschermingsmaatregelen voor de hazelmuis (Muscardinus avellanarius) in Zuid-Limburg (Vlaanderen), met bijzondere aandacht voor de bosreservaten
Auteur: Goedele Verbeylen & Dominique Verbelen
Uitgever: Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep
Digitale uitgave: www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurstudie/documenten/pag_699_20061hazelmuis.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: https://www.milieuinfo.be/productie/dms/d/d/workspace/SpacesStore/a70d0456-f542-40c7-8733-64a503f30b57/RapportABS_Groenendaal.pdf
Commentaar: Een rapport onder redactie van Bert Maes en ook hier heeft deze Hollander weer de afschuwelijke benaming 'Vlaams Limburg' gebruikt. Limburg is Limburg, in België of Nederland.

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave:
www.lne.be/doelgroepen/lokale-overheden/so-2008-2013/handleiding-1/na-autochtoon-planten
of
http://vbv.be/projecten/oogjeopinheems/Brochure_Autochtoon_plantsoen_2009.pdf
Commentaar: xx


346-350                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: www.inbo.be/files/bibliotheek/42/174042.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.clm.nl/publicaties/data/598.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://library.wur.nl/artik/boomzorg/1894115.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.habo.be/pdf/06.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Digitale uitgave: http://www.dendrologie.be/_pdf/manual_nl.pdf
Commentaar: xx


351-355                                                                                                    Naar boven

Titel: Bosecologie en bosbeheer
Auteur: Jan Den Ouden, Frits Mohren, Bart Muys & Kris Verheyen
Uitgever: Acco Uitgeverij
EAN: 9789033477829
Informatie van de uitgever: http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033477829/bosecologie+en+bosbeheer
Afbeelding omslag: http://img.literatuurplein.nl/blobs/ORIGB/717365/1/1.jpg
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.zoogdierenwerkgroep.be/ZWG/website/documenten/hazelmuis_brochure.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://library.wur.nl/WebQuery/lsw/lang/917016
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.beheerdersnetwerken.nl/bestanden/Verslag_Van_griend_naar_hoog_kwalitatief_ooibos_def.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/lang/309695
Commentaar: xx


356-360                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://edepot.wur.nl/114289
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://edepot.wur.nl/114016
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://edepot.wur.nl/114001
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/316.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/111.pdf
Commentaar: xx


361-365                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://edepot.wur.nl/114898
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.louisbolk.org/downloads/1949.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/272.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/201.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/138%20I.pdf
http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/138%20II.pdf
Commentaar: xx


366-370                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/301.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/388.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/370.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/371%20I.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/340.pdf
Commentaar: xx


371-375                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/380.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/304.pdf
Commentaar: misschien dubbel

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/316.pdf
Commentaar: misschien dubbel

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/381_I.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/344.pdf
Commentaar: xx


376-380                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/345.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/363.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/311.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/384.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/383.pdf
Commentaar: xx


381-385                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/382.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/330.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/364.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/332.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/338.pdf
Commentaar: xx


386-390                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/389.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/381%20II.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/377%20II.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/377%20I.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/371%20II.pdf
Commentaar: xx


391-395                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/proclam/Documents/6.ppt%20LB%20holle%20wegen.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/b097ee1a-6f54-4134-82dd-3baecfb13133/4heggen.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.beheerdersnetwerken.nl/bestanden/infoblad_eikenhakhoutbeheer.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/4d593445-75e6-4866-a6e7-f637c6fd2b39/3taluds.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://library.wur.nl/artik/vnbl/1824261.pdf
Commentaar: xx


396-400                                                                                                    Naar boven

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.probos.nl/home/evenementen_bestanden/E20100401-Presentatie%20Paul%20van%20den%20Bremt_
Vlaams%20Instituut%20voor%20het%20Onroerend%20Erfgoed.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://www.rlh.be/project/pdf/handleiding_hollewegen.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://dfwm.ugent.be/lavobo/docs/PublicatiesA1/Baeten_etal_2008_Natuur.focus.pdf
Commentaar: xx

Titel: xx
Ondertitel: xx
Auteur: xx
Uitgever: xx
EAN: xx
Afbeelding omslag: http://aquaticecology.nl/uploads/6d/7e/6d7e420e5213ea77f28bf8d47c6023ac/Bobbink-R-Bijlsma-RJ-Brouwer-E-et-al-2008-Preadvies-hellingbossen-in-Zuid-Limburg-Directie-Kennis.pdf
Commentaar: xx

Titel: Bomengids van Europa
Auteurs: Owen Johnson & David More
Uitgever: ANWB Media
EAN: 9789018020279
Afbeelding omslag:
Commentaar:  Dit boek is vis noch vlees. Het heeft de afmetingen van een veldgids, doch de inhoud is te beperkt als determinatiehulp. En het boek is te klein als fotoboek.

http://boshistorie.nl/boekenalgemeen.html