Jeneverbes

www.dbnl.org/tekst/mole002jene01_01/mole002jene01_01.pdf

http://dfwm.ugent.be/lavobo/docs/Varia/2009-01-26%20voorstelling%20tussentijds%20verslag%20stuurgroep.ppt

http://dfwm.ugent.be/lavobo/docs/rapporten/Adriaenssens%20et%20al_2006_Rapport_Jeneverbes_Limburg.pdf

www.kennisonline.wur.nl/NR/rdonlyres/7DF2A3D0-FC3D-415F-808E-EE11161568A6/39152/rapport1250.pdf

http://library.wur.nl/artik/boomblad/1729427.pdf

www.jeneverbesgilde.nl

Jan van Ginkel (jan@veldwerknederland.nl).

Het Jeneverbesboek
Mooi boekwerk waarin de historie, achtergronden, gebruik, mythes worden beschreven van de Jeneverbes. Ook hebben diverse dichters uit Drenthe hun medewerking verleend aan het boek en hiervoor een uniek gedicht geschreven, zoals 'De Jeneverbes, de pandabeer van Drenthe'.

Jeneverbesboek: € 14,95

Marc Roskams

groeivormen

www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/habitattypen/profiel_habitattype_5130.pdf

Wacholder
genièvre ou genévrier commun
Common Juniper

http://www.vioe.be/nl/uploads/b199.pdf

kappen voor de bakoven, om bakwaren smaak te geven
ook hesp ophangen in schouw om te roken?

http://www.mycena.org/Vol.2,No.1/Mycena2%281%29_04-16.pdf

http://www.forestry.gov.uk/pdf/fcin050.pdf/$FILE/fcin050.pdf

http://www.plantlife.org.uk/uploads/documents/Management-Managing-uplands-for-juniper.pdf

www.jeneverbesgilde.nl/phew/downloader/download.php?FID=18

http://www.amorfortia.nl/pdf-files/De%20Jeneverbes.pdf

http://dfwm.ugent.be/lavobo/docs/rapporten/Gruwez_etal_2010_jeneverbes.pdf

http://www.rlkm.be/uploads/files/Jeneverbes24012008.pdf