Termen Startpagina

Letters A-B-C-D-E 
| Letters F-G-H-I-J | Letters K-L-M-N-O | Letters P-Q-R-S-T | Letters U-V-W-X-Y-Z
Bezoek de vervangende website in aanbouw
Deze pagina vervalt binnenkort.


A

aaneensluiten
Aaneensluiten is een proces waarin geïsoleerde natuurgebieden met elkaar verbonden worden via een verbindingszone of verbindingszones.
Synoniem: verbinden
Relevante termen: biotoopverlies, isolatie, populatie, versnippering/fragmentatie, verbindingszone
Relevante Duitse termen: Rassenkreise, Allopatrie

aanpassing, evolutionaire aanpassing
Synoniem: adaptatie
www.evolutietheorie.ugent.be/node/161
www.digischool.nl/bi/pbb/alfabet.php?letter=A
www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/leaf/adaptations/
Relevante term: opportunisme, speciatie
Engelse term: adaptation

aanwas
Aanwas van een bestand of aanwas bij een individuele plant.
http://ecopedia.be/fiche/Aanwas
Relevante termen: diktegroei, lengtegroei, opstand
Duitse term: Zuwachs

aanwasboor
www.joostdevree.nl/shtmls/aanwasboor.shtml
Fabrikanten: Haglöf, Pressler
www.haglofsweden.com/products/Incrementborers/incrementborer.pdf
Duitse termen: Hohlbore, Kernbohrer
Engelse term: increment borer
http://en.wikipedia.org/wiki/Increment_borer
http://www.cnr.vt.edu/dendro/forsite/incre.htm

aanzet
1. takaanzet: Het deel van een houtige plant waar een tak uit de stam of staak, of een andere tak groeit.
2. wortelaanzet: Het deel van een houtige plant waar een wortel uit de stronk of een andere wortel groeit.
3. kroonaanzet
Relevante termen: kroonaanzet, noest, schorsrichel, takaanzet, takkraag, wortelaanzet, wortelhals

aanzetvlak
Een manier van zagen of snoeien die een tak vlak afsnijdt met de stam of dragende tak zodat er niets meer meer overblijft van de takkraag op de stam of tak. Ook: stamvlak.
Dit woord werd door Boheest's Carlos Montfort samengesteld omdat er geen Nederlands woord bestond voor de Engelse begrippen 'flush' en 'flush cut'.
Zin: De tak werd uit onwetendheid aanzetvlak afgezaagd.
Zin: Om een schutting van hakhout te vlechten knip je eerst de takken aanzetvlak af met een snoeischaar, zodat er geen takkragen meer overblijven die hinderen bij het vlechten.
Duitse term: Stammparalleler Schnitt
Engelse term: flush, flush cut
Relevante termen: afgrendelen, schorsrichel, takkraag
Kraagvolgend, nieuw woord!, een term voor de snoeimethode die tegenwoordig goed geacht wordt door boomverzorgers. Kraagvolgend volgt het verloop van de takkraag.

absorptie
http://ecopedia.be/fiche/Absorptie
Relevante term: verdamping, wateropname

ademhaling
respiratie, dissimilatie
http://www.houtwal.be/vakjargon/jargon_di.htm
http://www.houtwal.be/vakjargon/jargon_ad.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ademhaling_%28plant%29

adaptie
Kijk bij aanpassing.

ademwortel
1. Wortel die bij moerasplanten of mangroveplanten verticaal omhoog groeit, tot hij boven het wateroppervlak uitsteekt. (uitleg: www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#pneumatofoor)
2. Wortel van een moerasboom boven het aardoppervlak: kniewortel.
Synoniem: kniewortel, pneumatofoor

ader
De fijnste nerfjes die aftakken van de hoofd- en zijnerven van een blad.

adventief
Een botanische term voor plantenorganen, die zich ontwikkelen op een ongebruikelijke plaats. Sommige planten hebben ogen of knoppen op hun wortels of op hun bladeren. (uitleg: www.houtwal.be)
Relevante termen: adventiefknop, adventiefwortel (bijwortel) ,slapende knop, slapende scheut, wortelopslag

adventiefknop
Een slapende knop in groei getreed.

adventiefwortel
1. Wortel die ontstaat na verwonding of een andere groei-impuls op een plaats waar die onder normale omstandigheden niet zou ontstaan.
Bijvoorbeeld de wortels die uitschieten bij een plantpoot.
2. Wortel die geen hoofdwortel of zijwortel is (= bijwortel). (uitleg: www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#adventiefwortel)

adventieve groei
Het uitlopen van nieuwe plantdelen, dat gestimuleerd wordt door een trauma zoals een verwonding, op plaatsen waar ze zonder deze stimulans niet zouden groeien.
Voorbeeld: het uitlopen van wilgentenen na knotten.
Voorbeeld: het uitlopen van waterloten over de hele stam na verkeerd snoeien.
Relevante termen: slapende knop, waterlot

aflegger

afgrendelen
Als een boom beschadigd wordt (bijvoorbeeld door het afzagen van een tak), komt er levend hout in contact met de buitenlucht. Om te voorkomen dat er bacterien en schimmels de boom binnendringen, gaat de boom de wond afgrendelen. Hierbij wordt er levend hout, dat zich buiten de afgrendeling bevindt, opgeofferd. Vervolgens kan de bast proberen de bastloze wond te overgroeien. De wond geneest dus niet, maar wordt hoogstens ingekapseld. (uitleg: www.simonstuinenboomzorg.nl)
Relevante termen: aanzetvlak, takkraag

afzetten
Het hakken of terugzetten van bomen of struiken, die daarna veelal meerstammig uitlopen.
www.ecologischadviesbureaumaes.nl/terminologie.htm

allochtoon

allopatrie
www.dbnl.org/tekst/gold002darw01_01/gold002darw01_01_0013.php
Relevante term: sympatrie

allopatrische soortvorming
www.ecopedia.be/fiche/Allopatrische_soortvorming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Allopatrische_soortvorming
http://de.wikipedia.org/wiki/Allopatrische_Artbildung
http://en.wikipedia.org/wiki/Allopatric_speciation

anemofolie
Bestuiving door de wind.
Synoniem: windbestuiving

antagonist
Synoniem: predator

antropogeen

antropogene habitus
Een groeivorm van een boom of struik die door de mens beïnvloed werd. Bijvorbeeld een gesleunde boom.
Relevante term: afwijkende habitus, habitus, pruik

apicale controle

apicale dominantie

aquatisch subfossiel
Relevante termen: fossiel, subfossiel, pseudofossiel, wateren
Relevante term in Noord-Amerikaans Engels: waterlogged (verwant aan wateren). Kijk bij waterlogged en wateren.

arboretum, arboreta
Relevante termen: salicetum, pinetum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arboretum
http://de.wikipedia.org/wiki/Arboretum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arboretum
http://en.wikipedia.org/wiki/Arboretum

archeofyt
www.ecopedia.be/fiche/Archeofyt
Relevante term: adaptatie, allochtoon, autochtoon, endeem, ingeburgerd, neofyt

areaal

aseksuele voortplanting/reproductie, ongeslachtelijke voortplanting

bvb sporen
http://www.biovoorjou.be/docs/BVJ6NWThema6_1.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ongeslachtelijke_voortplanting
http://en.wikipedia.org/wiki/Asexual_reproduction
Relevante term: geslachtelijke voortplanting

assimilaat

assimilatie

atmosferische depositie
(van stikstof en zwavel zorgen voor verzuring en vermesting)
atmosferische polluenten, primaire en secundaire polluenten

Relevante term: stikstoffixatie

autochtoon
www.ecopedia.be/fiche/Autochtone_soorten
http://vbv.be/weekvanhetbos/bestanden/campagnekrant_webversie (definitie op blz. 15) of
http://vbv.be/weekvanhetbos/bestanden/terugblik/2009/campagnekrant/campagnekrant_webversie.pdf
Relevante termen: adaptatie, allochtoon, endeem, inheems, uitheems

autotrofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Autotroof
Relevante termen: fotoautotrofie, heterotrofie

auxine
Relevante term: cytokinine


B                                                                                                    Naar boven

bast, bastlaag
Weefsel, dat in de plant voor het transport van organische stoffen zorgt. Bestaat o.a. uit bastvaten en bastvezels. (bron: www.digischool.nl/bi/pbb/alfabet.php?letter=B)
De bast is een laag in de stam of tak van een houtige plant.
Boven de Moerdijk wordt het woord bast dikwijls gebruikt voor schors. Dit is fout. De bast is een laag onder de schors.

begeleidingssnoei

bekantrecht hout
In planken of balken gezaagd hout. (kijk ook bij bool). Van bool naar plank.
Woordanalytisch: be-kant-recht hout: in rechte kanten gezaagd hout.
Relevante termen: onbekantrecht, bool

bekleedsel
omhulsel (van vrucht, van zaad)

Belgian fence (Engelse term)
Afbeeldingen via Google
Relevante termen: Gele Kornoelje in Limburg, leiboom, leistruik, spalier, vlechthaag

baliveren
blessen?

bedekkingsgraad
www.natuurbeheer.nu/Begrippenlijst/B/

beemd
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005944&lemmodern=beemd

bemanteling
www.natuurbeheer.nu/Begrippenlijst/B/

Benjeshecke (Duits)
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3924749159/

berceau
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berceau
www.encyclo.nl/begrip/berceau
www.woorden-boek.nl/woord/berceau
www.woorden.org/index.php?woord=berceau
www.woorden.org/index.php?woord=prieel
Relevante woorden: espalier, prieel, spalier

bestuiver
Engels: pollinator, pollinating agent

beverhout
1. Struiken en bomen die geveld werden door bevervraat.
2. Hout dat door de mens geoogst wordt (eenvoudigweg wegslepen) nadat de bever de boom door vraat heeft geveld.
3. Regionale benaming voor ratelpopulier of esp.
www.beernem.be/Pdf/toerisme/beverhoutsroute fiets.pdf, bladzijde 2.

bezettingsgraad
www.natuurbeheer.nu/Begrippenlijst/B/

biocoenose, levensgemeenschap
Kijk bij levensgemeenschap.
Relevante termen: plantengemeenschap, fytocoenon, fytocoenose

biogeografie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biogeografie
Engelse term: biogeography
http://en.wikipedia.org/wiki/Biogeography

biologisch evenwicht
Toestand waarbij de grootte van elke populatie in een ecosysteem schommelt om een bepaalde waarde.
www.digischool.nl/bi/pbb/alfabet.php?letter=B
Engelse term: biological balance

biotoopverlies
Relevante termen: isolatie, populatie, versnippering

blad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
De drie belangrijke delen van het blad zijn de bladbasis (de inplantingsplaats, waar het blad aan de stengel vastgehecht zit),de bladsteel (petiole) en de bladschijf (lamina).
http://82.94.219.20/~bsz/?page_id=28
Er is niet altijd een steel aanwezig; in dat geval wordt er van het blad gezegd dat het zittend of ongesteeld is.
http://www2.puc.edu/Faculty/Gilbert_Muth/botglosl.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Leaf
http://www.elmcare.com/trees/structures/leaves.htm
Leaves perform two vital functions for trees. They produce sugars by photosynthesis and they allow for the distribution of water through transpiration.
Relevante term: fotosynthese, naald

http://hort.ufl.edu/trees/CORMASF.pdf
Leaf arrangement: opposite/subopposite (Fig. 3)
Leaf type: simple
Leaf margin: entire
Leaf shape: ovate
Leaf venation: bowed; pinnate
Leaf type and persistence: deciduous
Leaf blade length: 2 to 4 inches
Leaf color: variegated
Fall color: red
Fall characteristic: showy


bladafstoting
Relevante term: takafstoting
Engelse term: abcission
Engelse relevant term: abcission layer (afstotingslaag?)

bladgroen
Relevante termen: bladgroenkorrel, chlorofyl, fotosynthese

bladgroenkorrel
(of chloroplast)
Relevante termen: bladgroen, carotenoïde, chlorofyl, fotosynthese

bladhaar
Engelse term: leafhair
Relevante term: gewimperd

bladknop
www.houtwal.be/vakjargon/jargon_bl.htm
Een knop in een bladoksel waaruit zich een scheut of een loot ontwikkelt die uitsluitend bladeren draagt.
www.encyclo.nl/begrip/bladknop
Een knop die een scheut voortbrengt

bladoksel
Relevante term: oksel, naaldoksel

bladsteel
Engelse termen: leaf stalk, leaf stem, petiole

bladval, exfoliatie
1. de natuurlijke bladval in de herfst en winter
2. bladval door een trauma, bladverlies
3. exfoliatie kan ook betrekking hebben op de schors. Kijk bij exfoliatie.
Aan het einde van het groeiseizoen vormt de stengel een kurkachtig laagje tussen blad en stengel (abscission layer), waardoor het blad afvalt. (www.houtwal.be)
Duitse term: abszission
http://de.wikipedia.org/wiki/Abszission
senescentie
http://de.wikipedia.org/wiki/Seneszenz_bei_Pflanzen
http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_senescence
Engelse term: exfoliation
http://en.wikipedia.org/wiki/Exfoliation_%28botany%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blad#Herfstkleur_en_bladval

bladverlies
Relevante term: bladafstoting
Engelse term: defoliation

bladverliezend
Relevante term: groenblijvend

bladvorm

blauwschimmel
www.houtinfo.nl/main.php?o=body&unique_id=2090202001
Duitse term: Bläue


bliksemboom
1. Boom die naast een boerderij geplant werd om bliksem af te geleiden
2. Boom getroffen door bliksem.
www.ikhebeenvraag.be/vraag/11730
Relevante termen: gebrande boom, doodhoutdrager, doodstaander, schadeboom, vervalboom

blikseminslagscheur

bloeden
1. Sapverlies bij bomen veroorzaakt door verwonding, zoals snoeien in de verkeerde periode of schade door willd of grazers.
2. Het gevolg van de bloedingsziekte.
Relevante term: bloedingsziekte

bloemknop
www.houtwal.be/vakjargon/jargon_bl.htm
Bloemknoppen bestaan louter uit bloemen. Kersenbomen hebben bloemknoppen.
www.encyclo.nl/begrip/bloemknop

bodemdegradatie
www.encyclo.nl/begrip/bodemdegradatie
Relevante term: bodemcompactie, bodemkunde

bodemcompactie
Synoniemen: bodemcompactatie, bodemverdichting
Relevante termen: bodemdegradatie, bodemkunde, bodemporie, ploffen, woelen, symbiose
Engelse term: soil compaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Soil_compaction

bodemverdichting
Kijk bij bodemcompactie.

bodemkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemkunde
Duitse term: Bodenkunde
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodenkunde
Franse term: pédologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pédologie
Engelse term: pedology
http://en.wikipedia.org/wiki/Pedology_(soil_study)

bodemvorming
Synoniem: pedogenese
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemvorming

bodemporie
Relevante termen: exudaat, mycorhizza, symbiose, bodemcompactie, capillair water

bolboom
Duitse term: Kugelbaum. Ook Kopfhecke, maar die term heeft eerder betrekking op een taxus-bolboom.

bomengroep
Relevante term: bos
Duitse term: Baumgruppe
Engelste term: patch of trees

bonenstaak
Een lange stok die men rechtop plaatst om de groei van bonenplanten te geleiden zodat deze planten klimmend omhoog groeien.
Relevante termen: erwtenrijs, hopstaak
Duitse term: Bohnenstange
Engelse termen: bean pole

bool
boolhout, op bool gezaagd hout, boolplanken, onbekantrecht hout
Duitse term: Unbesäumt
Engelse term: bole
In het Engels heeft bole de betekenis van boomstam, in het bijzonder het deel van de stam vanaf de stamvoet tot aan de laagste takken of stamvertakking.

boolhout
bool, op bool gezaagd hout, boolplanken, onbekantrecht hout

boom
Een houtige plant waarvan de typische groeivorm éénstammig en opgaand is. Uitzonderingen daargelaten.
Relevante term: struik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boom_(plant)

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164&lemmodern=boom:
Naam van allerlei voorwerpen, die uit een boomstam, paal of ander lang stuk hout (later ook wel metaal) bestaan of vervaardigd zijn: balk, paal, staak, regel, spaak, rol enz.; veelal bij verkorting voor eene samenstelling met boom als tweede lid.
putboom, waagboom

boomecologie
Boomecologie onderzoekt de rol van bomen en struiken als schakel die ze zijn in de keten van biodiversiteit.
Relevante termen: bosecologie, dendrologie

boomsoortengarnituur

boomstronk
Relevante term: dood hout, stronkoogst
Duitse termen: Baumstumpf, Stock, Wurzelstock
www.dict.cc/german-english/Baumstumpf.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpf
Engelste termen: tree stub, tree stump
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_stump

boomtop

boomverzorging
Duitse term: Baumpflege
Franse term: (la) taille douce (des arbres)
Engelse term: arboriculture

boorgat
1. Een gat in de grond, manueel of machinaal met een boor gemaakt, waar een boom in geplant wordt.
2. Een gat in een boom manueel of machinaal met een aanwasboor gemaakt..

boomstam
Relevante term: boomstaak, boomstronk, stamvoet

boomstronk
Kijk bij stronk.
Synoniem: stronk
Relevante term: boomstam, stamvoet, stronk

boomvork
vork takvork stamvork
Relevante term: plakoksel

boomvorm
habitus
Relevante termen: antropogeen, bladvorm, takvorm, tooi, windgroeivorm

bos
Een ecosysteem gedomineerd door bomen.
Relevante termen: bomengroep, boomgaard

bosbestand

bosbouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbouw
Duitse term: Forstwirtschaft, Waldbau
http://de.wikipedia.org/wiki/Forstwirtschaft
Franse termen: foresterie, sylviculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture
Engelse term: foresty
Relevante Engelse termen: sylviculture, tree farm
http://en.wikipedia.org/wiki/Forestry
http://en.wikipedia.org/wiki/Silviculture

bosecologie
Relevante term: boomecologie

bosklimaat
Duitse term: Waldinnenklima

bosstructuur

bostype
http://ecopedia.be/fiche/Bostypen
www.inverde.be/content/pdf/studiedag_inbo2007/voordracht2.pdf
Engelse term: forest type
A designation or name given to a forest based on the most abundant tree type or types in the stand; groups of tree species commonly growing in the same stand because their environmental requirements are similar. Examples of forest types include (a) pine; (b) mixed hardwood; (c) cypress, tupelo and black gum; and (d) oak and hickory. (www.frankmiller.com/learning_center/glossary.html)

bosverjonging
Relevante termen: kunstmatige verjonging, natuurlijke verjonging

boszoom
zoom

brandhout
1. Hout dat slechts als brandstof waarde heeft.
2. Hout dat gebruikt wordt om te verbranden.
Franse term: bois de chauffage
Relevante termen: meterhout, zaaghout

Brenneria salicis
bacterie watermerkziekte
Relevante term: fytopathologie, watermerkziekte

broeihoop
www.natuurwerkdag.nl/woordenlijst

bruinhout
www.encyclopedia.com/doc/1O7-brownoak.html

bruinrot
www.ecopedia.be/fiche/Bruinrot
Relevante termen: witrot, zachtrot
Duitse term: Braunfäule


C                                                                                                    Naar boven

calypra
Synoniem: wortelmutsje

cambium

capillair water
Water that moves horizontally and vertically in soils by the process of capillary action. This water is available for plant use. (www.physicalgeography.net/physgeoglos/c.html)
relevant: soil matrix?

capillariteit of capillaire werking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Capillariteit
http://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_action

cellulose
Relevante termen: hemicellulose, lignine

chemotaxonomie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomie
Engelse term: chemotaxonomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomy

chlorofyl
Relevante termen: bladgroen, bladgroenkorrel, chloroplast, fotosynthese

chloroplast
Synoniem: bladgroenkorrel
Relevante termen: bladgroen, chlorofyl, fotosynthese, carotenoïde

climaxstadium
relevant: degradatiestadium (aftakelingsfase)

climaxvegetatie
climaxbos
Relevante termen: cultuurvolger, pioniersoort

codominantie

colofonium
pijnhars, harszuur

commensalisme
een vorm van symbiose
Relevante termen: parasiet, parasitisme, symbiont, symbiose

compactatiegrens
Synoniemen: compactiegrens, verdichtingsgrens

compactiegrens
Synoniemen: compactatiegrens, verdichtingsgrens

coniferen
Kegeldragende bomen en struiken.
Trivia: Thuya worden vaak bestempeld als coniferen, wat correct is, maar eigenlijk is de term cypressen op zijn plaats.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Coniferales
http://nl.wikipedia.org/wiki/Coniferen
Duitse term: Koniferen
Gleichbedeutend mit Nadelbäumen. (www.holzlexikon.de)
http://de.wikipedia.org/wiki/Koniferen
Franse term:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinophyta
Engelse term: conifers
A tree that produces cones, such as a pine, spruce, or fir tree. (www.uafortsmith.edu/Arboretum/TreeTerminology#ConiferTerm)
A class of trees that are evergreen, have needle or scalelike foliage and conelike fruit; often called softwood. Examples include pine, hemlock, cedar and cypress. (www.ncforestry.org/WEBPAGES/CLASSROOM ACTIVITIES/Glossary/term.htm#c)
http://en.wikipedia.org/wiki/Coniferales of http://en.wikipedia.org/wiki/Pinales
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinophyta

conventionele kennis
Kennis die algemeen aanvaard wordt als correct of die volgens huidige inzichten correct is.
Door nieuwe inzichten kan de conventionele kennis van heden later incorrect blijken.

cortex
schors en bast?.

conditie
Relevante term: vitaliteit

cultivar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cultivar

cultuurvolger, cultuur volgende plant
Relevante termen: climaxvegatatie, pioniersoort

cytokinine
Relevante term: auxine


D                                                                                                    Naar boven

degradatiestadium
aftakelingsfase
Relevante term: climaxstadium
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_degradation

dendrochronologie
Relevante term: geochronologiedendrometrie
Het meten van bomen en bossen.
www.inverde.be/vak.php?id=131
Duitse term: Dendrometrie
http://de.wikipedia.org/wiki/Dendrometrie
Franse term: dendrométrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrométrie
Engelse term: dendrometry
http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrometry

Dendrotelm (Duitse term)
Een Phytotelm (< Duitse term) in een boom.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dendrotelme
Relevante Duitse term: Phytotelm, stamvoet

dennentop
topscheut van een den

diameterborsthoogte, DBH
De diameter (cm) van een staande boom gemeten op 1.30 m boven maaiveld.
www.doordebomenhetboszien.nl/html/d.html
Duiste term: Brusthöhendurchmesser
http://de.wikipedia.org/wiki/Brusth%C3%B6hendurchmesser
Engelse term: Diameter at Breast Height
http://en.wikipedia.org/wiki/Diameter_at_Breast_Height

diaspore
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#diaspore
http://en.wikipedia.org/wiki/Diaspore_(botany)

diktegroei
Relevante termen: aanwas, lengtegroei

dode haag, dode heg
Een haag opgebouwd uit dood hout, voornamelijk takken.
Engelse term: dead hedge

dood hout
natuurlijk en kunstmatig, staand en liggend
www.ecopedia.be/fiche/Dood_hout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_hout
http://library.wur.nl/file/wurpubs/wurpublikatie_i369845_001.pdf
Duitse term: Totholz
http://de.wikipedia.org/wiki/Totholz
Relevante term: Ammenstamm
Franse termen, bois mort
Relevante Franse term: Chronoxyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronoxyle
Engelse term: woody debris
http://en.wikipedia.org/wiki/Coarse_woody_debris
http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Woody_Debris
Relevante term: nurse log

doodhoutbed
staand of liggend
Synoniem voor een liggend doodhoutbed: doodliggerbed.

doodhoutdrager, doodhout dragende boom
Een levende boom waarvan een deel of delen afgestorven zijn.

doodligger
Een gevallen, dode boom.
Relevante termen: bliksemboom, gebrande boom, doodhoutbed, doodhoutdrager, doodstaander, schadeboom, vervalboom

doodstaander
Een staande, dode boom. Potentiëel (als de omstandigheden het toelaten) van groot ecologisch belang.
Relevante termen: bliksemboom, gebrande boom, doodhoutbed, doodhoutdrager, doodligger, schadeboom, vervalboom

doorwortelen
www.houtwal.be/vakjargon/jargon_do.htm

draad, draadverloop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Draad_%28hout%29
http://home.scarlet.be/meubel/tekstBasisbegrippen%20hout.htm
Engelse term: grain

draagkracht, draagvermogen
Engelse term: carrying capacity
The maximum number of individuals of a wildlife species that an area can support during the most unfavorable time of the year.
www.dnr.state.md.us/forests/gloss.html#c
The maximum number of healthy wildlife that a given habitat or area can support without degradation of the habitat.
www.ncforestry.org/WEBPAGES/CLASSROOM%20ACTIVITIES/Glossary/GLOSSARYINDEX.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Carrying_capacity

draaigroei
Duitse term: Drehwuchs
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannr%C3%BCckig

drachtplant

droogteschade

droogtescheur

drukhout
trekhout reactiehout windhoutdwaalgast
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dwaalgast


E                                                                                                    Naar boven

Ecological_thinning
bosbouw term
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_thinning

ecosysteem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem
www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001947.html

ecotoon
www.encyclo.nl/begrip/ecotoon
Engelse term: ecotone
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotone
A transition area between two distinct, but adjoining, communities. (www.dnr.state.md.us/forests/gloss.html#e)

ecotoop
www.ecopedia.be/fiche/Ecotoop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecotoop
http://de.wikipedia.org/wiki/Ökotop
http://fr.wikipedia.org/wiki/Écotope
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotope


endeem
endemische soort
www.ecopedia.be/fiche/Endemisch
Relevante termen: adaptatie, allochtoon, archeofyt, autochtoon, ingeburgerd, neofytepiparasiet
http://davesgarden.com/guides/terms/go/3401/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epiparasiet
http://nlen.witran.org/wiki/Epiparasiet

epifyt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epifyt

epixylisch
relevante term: saproxylisch
Engels term: epixylic/epixylous
Growing on wood; used especially of fungi.
http://www.answers.com/topic/epixylous

erwtenrijs
Relevante termen: bonenstaak, hopstaak
Engelse term: pea stick

espalier (Engelse term, van Frans-Latijn)
leiboom, leistruik, spalier
berceau

evapotranspiratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiratie
http://en.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiration

evolutionaire aanpassing
Kijk bij aanpassing.

exfoliatie
1. Kijk bij bladval.
2. Het afschilferen van de schors, zoals bij platanen.
Engelste term: exfoliation
http://en.wikipedia.org/wiki/Exfoliation_(botany)

extant ()
http://www.google.be/search?hl=nl&source=hp&q=define%3AEXTANT+&btnG=Google+zoeken&meta=&aq=f&oq=