Termen Subpagina 1

Letters A-B-C-D-E | Letters F-G-H-I-J | Letters K-L-M-N-O | Letters P-Q-R-S-T | Letters U-V-W-X-Y-Z
Bezoek de vervangende website in aanbouw
Deze pagina vervalt binnenkort.


F

fenotype
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fenotype
Duitse term: Phänotyp
http://de.wikipedia.org/wiki/Phänotyp
Franse term: phénotype
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phénotype
Engelse term: phenotype
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenotype
An organism as observed by its visible characteristics, resulting from the interaction of its genotype with the environment. (www.borealforest.org/nwgloss9.htm)
Relevante term: morfologie

fineer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fineer
Duitse term: Furnier
http://de.wikipedia.org/wiki/Furnier
Franse term: placage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Placage_(bois)
Engelse term: veneer
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_veneer

Flechthecke (Duitse term)
Hecke, Baumhecke, Knick

floëem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Flo%C3%ABem
http://en.wikipedia.org/wiki/Phloem
http://www.elmcare.com/trees/structures/roots.htm
In addition to this, wood is added to the inside of the root and phloem is added towards the outside.

foreest
http://www.vioe.be/images/uploads/projects/downloads/Begrippen_mei2010.pdf

fotoautotrofie
Relevante termen: autotrofie, bladgroen, bladgroenkorrel, chlorofyl, chloroplast, fotosynthese, heterotrofie

fotoperiodiciteit
http://www.woorden.org/woord/fotoperiodiciteit
http://de.wikipedia.org/wiki/Photoperiodismus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photopériodisme
http://en.wikipedia.org/wiki/Photoperiodism

fotosynthese
Relevante termen: bladgroen, bladgroenkorrel, chlorofyl, chloroplast, fotoautotrofie
http://82.94.219.20/~bsz/?page_id=29

fotosynthesevermogen
Het vermogen van een individu om een voldoende mate van fotosynthese op te bouwen.
Uiteindelijke wordt dit vermogen bepaald door het totale bladoppervlak dat het individu draagt en hoeveel zonlicht die bladeren kunnen ontvangen.
Schaduwworp en zwaar snoeien zoals bij knotten en hakhoutbeheer verminderen het fotosynthesevermogen ingrijpend. Ze kunnen de oorzaak zijn van definitief verval.
Relevante termen: fotosynthese, herstelbeheer, lichtconcurrentie, schaduwworp

fragmentatie
versnippering

Furt (Duitse term)
Flache Stelle eines Bach- oder Flusslaufes, an der das Gewässer zu Fuß oder mit Fahrzeugen überquert werden kann.
www.kulturlandschaft.fh-erfurt.de
Furt: voorde, Bosvoorde?

fytocoenon, plantengemeenschap, fytocoenose
Kijk bij plantengemeenschap.

fytocoenose, plantengemeenschap, fytocoenon
Kijk bij plantengemeenschap.

fytoextractie
http://alpha.uhasselt.be/~lucdk/CMK/2.%20Milieubiologie/Fytoremediatie.html#Fytoextractie
Relevante term: fytoremediatie
Engelse term: phytoextraction
http://en.wikipedia.org/wiki/Phytoremediation#Phytoextraction

fytohormoon, plantenhormoon

fytopathologie
Plantenziektekunde.
Relevante termen: watermerkziekte, Hollandse Iepenziekte (Dutch Elm Disease)

fytoremediatie
http://alpha.uhasselt.be/~lucdk/CMK/2.%20Milieubiologie/Fytoremediatie.html
Relevante term: fytoextractie
Duitse termen: Phytosanierung, Phytoremediation
http://de.wikipedia.org/wiki/Phytosanierung
Franse term: phytoremédiation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoremédiation
Engelse term: phytoremediation
http://en.wikipedia.org/wiki/Phytoremediation

fytotherapie


G                                                                                                    Naar boven

galappel
Een verzamelnaam voor ronde gallen zoals de Knikkergal (Andricus kollari), Behaarde knikkergal (Pontania pedunculi) en Aardappelgal (Biorhiza pallida).

gallotannine
Tannine van gallen.
Synoniem: galluszuur, inktvraat, looizuur, tannine

galluszuur
Kijk bij gallotannine.

galvormer

gastheer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gastheer_%28biologie%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Host_%28biology%29
ook parasitaire gastheer > epiparasiet, hyperparasiet
Relevante termen: parasiet, parasitisme

gebrande boom
Een boom met brandschade.

gebrande draad
Vanaf de 20 ste eeuw gebruikt als bindmiddel voor mutsaarden.

Gebück (Duitse term)
http://de.wikipedia.org/wiki/Geb%C3%BCck
http://de.wikipedia.org/wiki/Gebück
Knick

geïntegreerd bos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerd_bosbeheer
www.natuurbeheer.nu/Beheer/Ge%EFntegreerd_Bosbeheer
Engelse term: multiple use forest, multiple use woodland

geïntegreerde kijk/benadering/visie of integrale kijk/benadering/visie
Relevante term: geïsoleerde kijk/benadering/visie

geobotanie
Leer van de verspreiding der planten en van hun relatie met andere planten en plantengezelschappen.
Engelse termen: geobotany, phytogeography
http://en.wikipedia.org/wiki/Phytogeography
Relevante term: biogeografie

geochronologie
Relevante term: dendrochronologie, paleobotanie

geotropisme
gravotropisme, auxine, positief geotropisme, negatief geotropisme, transversaal geotropisme

genotype
DNA autochtoon zaadboom

gemengd
Relevante term: homogeen

generatieve voortplanting
Synoniem: geslachtelijke voortplanting
Relevante term: vegetatieve voortplanting

geslachtelijke voortplanting
Voortplanting waarbij nieuwe planten ontstaan
uit zaden.
Synoniem: generatieve voortplanting
Relevante term: aseksuele voortplanting, vegetatieve voortplanting

gespecialiseerde voortplantingscellen

gevierschaald hout
kwartiergezaagd?

graaswijze

gracht
Een regionale benaming voor houtwal in de Limburgse Kempen, verbonden aan het Duitse znw. en ww. Graben.

groeiring
Synoniem: jaarring

groenblijvend
Relevante term: bladverliezend
immergroen
1. Betreffende bomen & struiken: een soort die het hele jaar door niet verkleurende (meestal groene) bladeren, naalden of schubben draagt.
2. Betreffende bladeren: Een blad dat niet verkleurd voor dat het van de boom of struik valt.
Bijvoorbeeld de Gele Kornoelje.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenblijvend
Synoniem: evergreen
Engelse term: evergreen


H                                                                                                    Naar boven

haag, heg, hegge
ook rij bomen in een dreef
Duitse term: Hecke
http://de.wikipedia.org/wiki/Hecke
Relevante Duitse termen: Benjeshecke, Wallhecke, Baumhecke, Kopfhecke, Flechthecke
Franse term: Haie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haie
Engelse term: hedge
http://en.wikipedia.org/wiki/Hedge

haagmes
Relevante term: kapmes

habitus
De natuurlijke groeivorm van een boom of struik. De natuurlijke groeivorm hangt ondermeer af van de standplaats van de boom: vrijstaand/aaneensluitend, schaduwrijk/lichtrijk, bodemgesteldheid, enzovoort.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Habitus_(plant)
Synoniemen: boomvorm, groeivorm
Relevante termen: afwijkende habitus, antropogene habitus, morfologie, tooi, windgroeivorm
Duitse term: Wuchsform
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenwuchsformen
http://de.wikipedia.org/wiki/Habitus_(Biologie)
Engelse term: habit, habitus
http://en.wikipedia.org/wiki/Habit_(biology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Habitus

hakblok
Duitse term: Hackklotz
Engelse term: chopping block

hakhout
http://ecopedia.be/fiche/Hakhout
Synoniem: slaghout
Relevante term: knotboom, tussenvorm
Duitse term: Niederwald (in het geval van een bos, niet voor een houtkant)
www.kulturlandschaft.fh-erfurt.de/index.php?id=357&type=0&uid=109&cHash=c7d13302b8
http://de.wikipedia.org/wiki/Niederwald
Franse term: taillis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taillis
Engelse termen: coppice, copse
http://en.wikipedia.org/wiki/Coppice

hakhoutbos
Relevante termen: stoof, hakhoutstoof, hakhoutbeheer, hakhout

hakhoutbeheer
Relevante termen: stoof, hakhoutstoof, hakhoutbos, hakhout
Duitse term: Niederwaldwirtschaft (in het geval van een bos, niet voor een houtkant)
Franse term: régime de taillis

hakhouthaag, hakhoutkant
Meestal als scheiding tussen 2 landbouwgrondstukken of tussen een landweg en een landbouwgrondstuk.
Relevante termen: hakhoutbos

hakhoutstoof

harsgal
www.knnv.nl/nijmegen/pdf/2009-4augustusGraefenthal.pdf
www.forestpests.org/hungary/lepidopterars.html

harskamer
Engelse term: resin pocket

harszuur
colofonium pijnhars

hartwortel
penwortel

hechtwortel
Zoals bij klimop.

heester
Kijk bij struik.

heg, haag
Kijk bij haag.

hellingsrichting
Engelse term: aspect
The compass direction toward which a slope faces.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_(geography)
1. The compass direction to which a plant habitat is exposed, or the degree of exposure
2. The effect of the seasons on the appearance of plants (http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/aspect)

hemicellulose
cellulose lignine

herstelbeheer

heterotrofie
www.encyclo.nl/begrip/heterotrofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heterotroof
Relevante term: autotrofie, fotoautotrofie

herfsttooi

Hirschkäferwiege
http://maria.fremlin.de/stagbeetles/pyramids.html
http://maria.fremlin.de/stagbeetles/buildpyr.html
http://maria.fremlin.de/stagbeetles/lollipop_construction.html
http://www.freies-wort.de/nachrichten/regional/hildburghausen/hildburghausenlokal/art2480,1083790
http://www.nabu-spreewald.de/detail_news.asp?ID=35&menue=News&nodeID=1

hoefstal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoefstal
http://books.google.be/books?id=RBxbkNUXTWMC&pg=PA141&lpg=PA141&dq=hoefstal+travaille&source=bl&ots=Pw-5jzVG50&sig=c7WHL7obdjTkXG87WiypxBxk3zw&hl=nl&ei=kUUyTcybFpGUjAf85KnUCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCcQ6AEwAg#v=onepage&q=hoefstal%20travaille&f=false
Synoniem: travalje

hoogdunning

hoofdbooomsoort
Relevante term: hulpboomsoort

hoogstamboomgaard
www.boomgaardenstichting.be
Duitse term: Streuobstwiese
http://de.wikipedia.org/wiki/Streuobstwiese
Engelse term: meadow orchard

holle weg
Duitse term: Hohlweg
http://de.wikipedia.org/wiki/Hohlweg
Franse term: Chemin creux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_creux
Engelse term: hollow way, sunken lane
http://en.wikipedia.org/wiki/Sunken_lane

homogeen
<> gemengd
Relevante term: hoofdboomsoort

honingklier
Honingklier is een foute term voor nectarklier
Planten maken geen honing aan, bijen maken honing van nectar door hun metabolisme, meer specifiek de honingmaag.
Nectarklier

hopstaak
Een lange, rechtopstaande stok die dient om de koorden of draden te ondersteunen waarop hopplanten gecultiveerd worden.
www.bierwoordenboek.com/Hopstaak.ashx
Relevante termen: bonenstaak, erwtenrijs
Duitse term: Hopfenstange
Engelste term: hop pole
A tall pole to support the wires on which the hop plant is trained.

horde

horizontale gelaagdheid
Relevante term: verticale gelaagdheid

hout

houtbeeld
Relevante term: draadverloop, hout-traumabeeld
Duitse term: Holzbild

houtig of houtachtig
1. eigenschap van planten die in volwassen stadium bestaan uit hout
2. eigenschap van planten die houtachtig van structuur zijn, doch geen volwaardig hout vormen
Relevante termen: kruidachtig
Engelse term: woody
It contains wood or wood fibers in the bark. (www.uafortsmith.edu/Arboretum/TreeTerminology#WoodyTerm)

houtmijt
Een mijt van hout.
Duitse term: Holzmiete
http://de.wikipedia.org/wiki/Holzmiete
www.holzmiete.de
Relevante Duitse term: Rundmiete
Trivia: Een houtstapel is een Holzhaufen in het Duits. Een ignorante Amerikaan heeft daar ooit holzhausen van gemaakt. Holzhausen blijft nu hardnekkig circuleren op het internet.

houtrot
Relevante termen: witrot zachtrot bruinrot

houtskool
http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtskool
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meiler houtskoolstapel
http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmeiler
Engelse term: charcoal

houttechnologie

houttraumabeeld
Relevante term: draadverloop, houtbeeld

houtvat

houtwal
Een houtkant op een wal.
Duitse term: Wallhecke, Knick
http://de.wikipedia.org/wiki/Wallhecke
http://nds.wikipedia.org/wiki/Knick

houtworm
De houtworm is geen worm, wel een larve van kevers.
Duiutse term: Holzwurm
http://de.wikipedia.org/wiki/Nagekäfer
Engelse term: woodworm

hulpboomsoort
Relevante term: hoofdboomsooer

hybride(n)
hebben een "x" tussen de weteschappelijke naamdelen, fertielen en nonfertiele (fertiel=vruchtbaar)

hyperparasitisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperparasitisme
http://www.encyclo.nl/begrip/hyperparasiet
Relevante termen: gastheer, parasiet, parasitisme


I                                                                                                    Naar boven

ijzelschade
Relevante term: sneeuwschade

ijzergallusinkt
Inkt gemaakt van gallotannine.
Relevante termen: gallotannine, galluszuur, inktvraat, looizuur, tannine
Duitse term: Eisengallustinte
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisengallustinte
Franse termen: encre métallo-gallique, encre au gallo-tannate de fer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encre_métallo-gallique
Engelse term: iron gall ink
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_gall_ink

ijzereter
Relevante term: overwalling
Engelse term: iron eating tree

immergroen, groenblijvend
1. Betreffende bomen & struiken: een soort die het hele jaar door niet verkleurende (meestal groene) bladeren, naalden of schubben draagt.
2. Betreffende bladeren: Een blad dat niet verkleurd voor dat het van de boom of struik valt.
Bijvoorbeeld de Gele Kornoelje.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenblijvend
Synoniem: evergreen
Engelse term: evergreen

indicatorsoort
http://ecopedia.be/fiche/Indicatorsoort
Relevante term: oudbosindicator

http://nl.wikipedia.org/wiki/Indicatorplanten
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeigerpflanze
http://en.wikipedia.org/wiki/Indicator_plant

ingeburgerd
www.ecopedia.be/fiche/ingeburgerd
Relevante termen: adaptatie, allochtoon, archeofyt, autochtoon, endeem, neofyt
Engelse term: naturalised
An introduced tree or plant that now regenerates naturally and is widespread. (www.forestry.gov.uk/fr/INFD-5V8EBW)

ingegroeide schors
www.af.nl/voorraad/massief/houttechniek/
Verminderd de kwaliteit van zaaghout.
Franse term: écorce incluse
Engelse term: ingrown bark

inheems
www.ecopedia.be/fiche/Inheems
Relevante term: uitheems

inktvraat
Van inkt van gallotannine.
Relevante termen: gallotannine, tannine
Duitse term: Tintenfrass
http://de.wikipedia.org/wiki/Tintenfraß
Engelse term: ink corrosion
The ink corrosion website: www.knaw.nl/ecpa/ink/
Relevante Engelse term: flash corrosion (http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070627152321AAeDZud)

integrale of geïntegreerde kijk/benadering/visie
Relevante term: geïsoleerde kijk/benadering/visie

internodium, internodia
www.encyclo.nl/begrip/Stengellid,%20Internodium
www.encyclo.nl/begrip/internodium%20%28internodia%29
www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#internodium
http://de.wikipedia.org/wiki/Internodium

isolatie
Relevante termen: aaneensluiting, populatie, versnippering, verbindingszones


J                                                                                                    Naar boven

jaarring
Synoniem: groeiring

jonghout