Termen Subpagina 2

Letters A-B-C-D-ELetters F-G-H-I-J | Letters K-L-M-N-O | Letters P-Q-R-S-T | Letters U-V-W-X-Y-Z
Bezoek de vervangende website in aanbouw
Deze pagina vervalt binnenkort.


K

kaalkap
Synoniem: kaalslag
Engelse term: clearcut

kaalkapbeheer
Engelse term: clearcutting management

kaalslag
Synoniem: kaal

kandelaren, kandelaberen
van het Latijnse candelabrum (enkelvoud), candelabra (meervoud)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kandelaberen
Noord-Amerikaanse term: topping

kap, boskap
Duitse termen: Schlag, Schlagen

kapmes
Relevante term: haagmes, kapmeshaak

kapmeshaak
Franse termen: crochet de serpe, porte-serpe

kapresten
Engelse term: slash
Branches and other woody material left on a site after logging. (www.dnr.state.md.us/forests/gloss.html)
http://en.wikipedia.org/wiki/Slash_(logging)

kaprijp
Duitse term: Hiebsreif
Engelse termen: at age, at cutting age

katje
Een katje is een bloeiwijze met bijna of geheel zittende, eenslachtige bloemen langs de bloemspil.

kegel
dennenkegel (dennenappel), sparrenkegel, pijnboomkegel
Duitse term: Zapf
http://images.google.be/images?hl=nl&um=1&sa=1&q=zapfen&btnG=Afbeeldingen+zoeken&aq=f&oq=&start=0
Engelse term: cone

kernelolie
olie van vruchten (= zaden, pitten) bvb van het vruchtvlees eikels kernel
volgens Merriam-Webser: the inner softer part of a seed, fruit stone or nut

kernhout
spinthout

kernrot
Relevante term: vervuurd, wortelrot
Engelse term: heart rot
http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_rot

kernvegetatie mantelvegetatie

kiemkracht

klauwschade
Schade in de bast door klauwen van beren en katachtigen zoals de Lynx.

klimplant
bvb klimop
Engelse term: climber

kloofhout
1. Kloofbaar hout.
2. Gekliefd hout klaar voor gebruik als brandstof.
3. Gekliefd hout dat vroeger gebruikt werd in de schrijnwerkerij, bijvoorbeeld voor het maken van houten omheiningen.
Engelse term: cleft wood
www.cleftwood.com
www.cleftgate.co.uk

kloofijzer
Duitse term: Schindelmesser
Franse term: départoire
Engelse term: froe

kloon
Een organisme dat door ongeslachtelijke voortplanting uit een ander organisme is ontstaan.
Engelse term: clone
A plant which is genetically identical to the parent plant. Produced asexually, e.g., from cuttings or suckers.

knab
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034063&lemmodern=knab

knabbenzaag
Een zaag voor het zagen van knabben. Een gestelzaag, boogzaag of tweemanzaag (langbladzaag)

kniewortel
ademwortel

knik
Relevante term: kreupelgroei

Knick, Wallhecke (Duitse term)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wallhecke
http://nds.wikipedia.org/wiki/Knick

knoop
knoop: nodus, knoppen= nodi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Knoop_%28plant%29
http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm
Het meestal iets verdikte gedeelte van de stengel, waar bladeren, knoppen en zijtakken ontspringen. De plaats aan de stengel, waar de bladeren zijn ingeplant.
Engelse term: node

knop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Knop_%28plant%29
knosp, bud
Relevante termen: bladknop, bloemknop

knotboom
Relevante term: hakhout, tussenvorm
Duitse term: Kopfbaum
www.nabu-kleve.de/index.php?section=pflege
www.baeumen.de/nsg-kleve/kopfbaume.html
Engelse term: pollard, pollarded tree. Veel Nederlandstaligen vertalen knotboom foutief naar pollard tree.
Franse term: arbre émondé, arbre tétard, trogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_têtard

knotten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Knotten
Relevante termen: adventieve groei
Engelse term= to pollard
http://en.wikipedia.org/wiki/Pollarding
Franse term: couper, découper, tailler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émondage

knotting

kolonisatie

kolonisatiecapaciteit

kopboom
knotboom (Stijn Streuvels)
Duitse term: Kopfbaum

kortlot
<> langlot
www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#kortlot
Duitse term: Kurztrieb
www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/biok/6764
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurztrieb_und_Langtrieb

korver, körver
Term voor mandenvlechter in beide provincies Limburg. (korf, mand)

kraagvolgend
Relevante termen: aanzetvlak, CODIT, takaanzet, takkraag

kreupelgroei
Groei die een knik of knikken vertoont.
Relevante term: knik, kromgroei, warrelgroei

kromgroei
Relevante termen: kreupelgroei, warrelgroei

kromhout
Het resultaat van kromgroei.
Engelse relevante termen: cruck, cruck frame, curved timber
http://en.wikipedia.org/wiki/Cruck

kronendak
Relevante term: kroon
Trivia: In het kronendak van pijnbomen maken eekhoorns hun nest.
Engelse term: canopy
- The continuous cover formed by tree crowns in a forest.
- The highest vertical level of vegetation in a forested habitat.
Relevante Engelse term: overstory
Trees composing the canopy layer of a forest; the highest trees.

kroon
Relevante term: kronendak

kroonaanzet

kroonaansluiting
Engelse term: crown closure
http://en.wikipedia.org/wiki/Crown_closure
Relevante term: kronendak

kroonprojectie
Synoniem: boomspiegel
Kruinprojectie is een woord dat foutief gebruikt wordt voor kroonprojectie. Zie Kruinprojectie.
Engelse term: crown dripline, canopy dripline

kroonreductie
Noord-Amerikaanse Engelse term: clearance pruning. Dit is een vorm van kroonreductie met de bedoeling om plaats te maken voor bijvoorbeeld bovengrondse elektrische leidingen.

kruidachtig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig
Relevante termen: houtig, houtachtig
http://de.wikipedia.org/wiki/Krautige_Pflanze
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbacée
Engelse termen: herbaceous, non woody
http://en.wikipedia.org/wiki/Herbaceous_plant

kruidlaag

kruin
Het bovenste gedeelte van een kroon.

kruinprojectie
Foute term voor kroonprojectie. De kruin is het hoogste deel van de kroon, een deel van de kroon.
De gehele kroon projecteert naar beneden, niet de kruin.

kurk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kurk_(materiaal)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kurkeik
Duitse term: Kork
http://de.wikipedia.org/wiki/Kork
http://de.wikipedia.org/wiki/Korkeiche
Franse term: liège
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liège_(matériau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chêne-liège
Engelse term: cork
http://en.wikipedia.org/wiki/Cork_cambium
http://en.wikipedia.org/wiki/Cork_material
http://en.wikipedia.org/wiki/Cork_Oak

kurklijst

kuiper
Engelse term: cooper

kuiperij
www.kuiperij.be
Engelse term: cooperage

kuiphout

kunstmatige stamreiniging
Relevante term: natuurlijke stamreiniging

kunstmatige verjonging
http://ecopedia.be/fiche/kunstmatige_verjonging
Engelse term: artificial regeneration
The growth of new trees through seeding and planting. (www.ncforestry.org/WEBPAGES/CLASSROOM ACTIVITIES/Glossary/term.htm)

kwijnen
Relevante term: vitaliteit


L                                                                                                    Naar boven

laar, laer
Open plek in het bos. Laar of laer hebben nog andere betekenissen. Kijk ook bij lo of loo.

langlot
<> kortlot
www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#langlot
Duitse term: Langtrieb
www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/biok/6836
http://de.wikipedia.org/wiki/Kurztrieb_und_Langtrieb

latwerk
Duitse term: spalier

leiboom
Relevante term: leihaag, leistruik, prieelboom, spalier, vlechthaag

lengtegroei
of primaire groei
Relevante termen: aanwas, diktegroei of secundaire groei, lengtegroei

lentetooi

lenticel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lenticel
Duiste term: Lentizelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Lentizelle
Franse term: lenticelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lenticelle
Engelse term: lenticel
http://en.wikipedia.org/wiki/Lenticel
Small pore in bark or a leaf for breathing.

levensgemeenschap, biocoenose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Levensgemeenschap
www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000978.html
Relevante term: ecosysteem

lichtboomsoort
Relevante term: schaduwboomsoort, ombrofiel/schaduwminnend

lichtconcurrentie
Relevante termen: fotosynthese, herstelbeheer, lichtgebrek, schaduwworp

lichtgebrek
Gebrek aan (=te weinig) licht, waardoor het individu te weinig fotosynthesevermogen kan opbouwen.
Relevante termen: fotosynthese, herstelbheheer, lichtconcurrentie, schaduwworp

lichtingskap

lid

lignine
Relevante termen: cellulose, hemicellulose

lijnvormig KLE, lijnvormig kleinschalig landschapselement
Duitse term: Linienbiotop
http://de.wikipedia.org/wiki/Böschung
Relevante term: verbindingszone

lo, loo
Open plek in het bos. Lo of loo hebben nog andere betekenissen. Kijk ook bij Laar.

loofboom
Relevante term: loofboom

loofbos
Relevante term: naaldbos

loofhooi, loofvoeder

loofhooicultuur
Duitse term: Schneitelwirtschaft
Bei der Schneitelung wurden dünne vollbelaubte Zweige im mehrjährigen Turnus zur Brenn- und Flechtholzgewinnung mit Messern abgeschnitten oder mit der Hand abgeknickt; bei der Laubheugewinnung wurden die Blätter von den Zweigen abgestreift (gerupft) und für den Winterfutterbedarf getrocknet: lateinische Namen der Esche (Fraxinus, lat. frangere = brechen) und der Hainbuche (Carpinus, lat. carpere = rupfen)
(www.kulturlandschaft.fh-erfurt.de/index.php?id=357&type=0&uid=81&cHash=a6a203f0fc)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schneitelung
http://de.wikipedia.org/wiki/Schneitelwirtschaft

loofvoeder, loofhooi

looischors
Plaatselijke term: run (van rinde).
Duiste term: Gerberrinde
Engelse term: tanbark
The bark of certain tree species,used as a source of vegetable tannins.
Relevante termen: ontschorsen, schors, tanninen

looizuur, looizuren
Kijk bij Tanninen.
1. groep der tanninen
2. gallotannine, galluszuur
Duitse term: Gerbstoffe

loot

lot, loot
Relevante termen: kortlot, langlot, waterlot


M                                                                                                    Naar boven

maaiveld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maaiveld
www.encyclo.nl/begrip/maaiveld

mangat
http://www.probos.nl/home/pdf/ScanboekHakhout.pdf , pdf-bladzijde 10, foto onderaan: de houtkapper op de foto heeft een mangat gegraven om rugbuigen te vermijden, alle werk ligt bij de hand.
Engelse term: man hole

mantel
mantel (of mantelzone) van een haag
zonkant en schaduwkant microklimaat

mantelvegetatie
Relevante term: mantelzoom

mantelzoom
www.rheden.nl/dsresource?objectid=rhedenintern:38716&versionid=
Relevante term: mantelvegetatie

mast
1. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal: Een Oudgermaans woord voor voedsel, dat men verwant acht met Sanskriet mēdas, vet, en dat bepaaldelijk wordt gezegd van de vruchten van eiken en beuken die tot varkensvoer dienen.
2. Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal: (mast, maest) Het in het Nederlands in onbruik geraakte stamwoord van mesten.
3. Volgens Boheest: De vruchten van de napjesdragersfamilie (eik, beuk, kastanje) en Hazelaar.
4. Volgens verschillende Noordamerikaanse bronnen: vruchten van bomen en struiken die in de natuur gegeten worden door fauna zoals vogels en zoogdieren. Er wordt er een verschil gemaakt tussen zacht en hard mast. Zacht mast zijn bijvoorbeeld bessen, hard mast zijn bijvoorbeeld noten. Noord-Amerika heeft de mastcultuur enkel kort gekend en zij trekken de oorspronkelijke betekenis (bij hun minder bekend) terecht open naar het belang van mast in de natuur.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomereik#Mast
Relevante term: mastjaar

mastjaar
Relevante term: mast

mechanica
http://sites.google.com/site/boheest/mechanica

meeldauw

meerstammig, meerstammige boom
Duitse termen: mehrstämmig, mehrstämmiger Baum
Franse termen: multi-troncs, arbre multi-troncs
Engelse termen: multi-stemmed, multi-stemmed tree

merg
Engelse term: pith

meristeem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meristeem
http://www.elmcare.com/trees/structures/roots.htm
At the tip of the roots, the growing region is called the meristem
http://en.wikipedia.org/wiki/Meristem
Relevante term: floëem

metabolisme
fotosynthese, sucrosemetabolisme

metapopulatie
http://ecopedia.be/fiche/Metapopulatie

meterhout
Relevante termen: zaaghout, brandhout

micro-economie
bvb. hakhoutbeheer

middelhout
http://ecopedia.be/fiche/Middelhout
Woordanalytisch: middel zoals in 'datgene wat men aanwendt om een doel te bereiken'= geriefhout.

mijt
Stapel.
houtmijt, mutsaardenmijt
Duitse term: Holzstapel, Miete
Franse term: pile de bois
Engelse termen: wood stack, wood pile

mijten (werkwoord)
Een mijt maken.

mineralisatie
http://ecopedia.be/fiche/Mineralisatie

mixotrofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mixotroof

monofaag
Relevante termen: oligofaag, polyfaag

morfologie
Relevante term: habitus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Morfologie_(biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Morphologie_(Biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_(biologie)
http://en.wikipedia.org/wiki/Morphology_(biology)

mutsaard
Een bundel samengesteld uit twijgen, takken en staken, vroeger samengebonden door een wis.
Niet alleen gebruikt als brandstof, maar ook om gaten in overharde wegen op te vullen en in duinen om zand vast te houden tegen winderosie
Duitse termen: buschen, schanzen
www.hauberg.onlinehome.de/de/jahreslauf.html#Schanzenmachen
Franse term: fagot
Engelse termen: fagot, faggot
http://en.wikipedia.org/wiki/Faggot_(volume)

mutsaardenbinder
1. Iemand die mutsaarden bindt.
2. Een apparaat om rijshout te binden in bundels die men mutsaarden noemt.
In sommige dialicten: mutsaardenmachientje.
Franse termen: appareil à fagots, appareil de fagots, fagoteuse, lieuse de fagots

mutualisme
Is een vorm van symbiose. http://nl.wikipedia.org/wiki/Symbiose

mutualistische symbiose

mycorhizza (schrijfwijze?)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza
Relevante termen: symbiont, symbiose, wortelporie

myrmecochorie
verspreiding van diasporen door mieren

N                                                                                                    Naar boven

naaldboom
Relevante term: loofboom

naaldbos
Relevante term: loofbos

naaldoksel
Relevante termen: oksel, bladoksel

napje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Napje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Napjesdragersfamilie

natuurlijke kroonreductie
Een proces waarin de boom, aangetast in zijn vitaliteit, lager op de stam takken aanmaakt en de oorspronkelijke kroon laat afsterven.

natuurlijke stamreiniging
http://ecopedia.be/fiche/Natuurlijke_stamreiniging
Relevante term: kunstmatige stamreiniging

natuurlijke verjonging
http://ecopedia.be/fiche/natuurlijke_verjonging
http://ecopedia.be/fiche/Bosverjonging
Engelse term: natural regeneration
1. Young seedlings that have arisen from seed falling from trees nearby, either as a direct response to specific forest management, or by natural seeding. Very often just referred to as 'regeneration' but technically this includes artificial regeneration as well, i.e. planting. (www.forestry.gov.uk/fr/INFD-5V8EBW)
2. The growth of new trees in one of the following ways without human assistance: (a) from seeds carried by wind or animals, (b) from seeds stored on the forest floor, or (c) from stumps that sprout. (www.ncforestry.org/WEBPAGES/CLASSROOM ACTIVITIES/Glossary/term.htm)
Relevante termen: bosverjonging, kunstmatige verjonging

natuurlijke verspreiding
Engelse term: natural distribution

nectarklier (florale en exflorale)
uitleg volgt
terloops: honingklier is een foute term voor nectarklier
planten maken geen honing aan, bijen maken honing van nectar via hun metabolisme, meer specifiek in de honingmaag

neofyt
www.ecopedia.be/fiche/Neofyt
Relevante termen: adaptatie, allochtoon, archeofyt, autochtoon, endeem, ingeburgerd

nestboom
1. voor vogels
2. voor zoogdieren zoals de eekhoorn of boommarter. De vliegende eekhoorn zou een nestboom, een latrineboom en een voedselboom hebben. bron: Rollin V.
Engelse term: den tree. A tree with cavities suitable for birds or mammals to nest in.

nevenoogst
Bijvoorbeeld wilgentenen als nevenoogst van een knotboom die men hoofdzakelijk beoogst voor dikker brandhout.

noest
Relevante term: aanzet


O                                                                                                    Naar boven

oksel
Relevante termen: aanzet, okselknop, bladoksel, okselstandig

okselknop
Relevante termen: aanzet, oksel, bladoksel, okselstandig

okselstandig
okselstandige knop, okselstandige vrucht
Relevante termen: aanzet, oksel, bladoksel, okselknop

olieklieren
bij planten

oligofaag
Relevante termen: monofaag, polyfaag

omloop, omlooptijd
Duitse term: Umtriebszeit
Engelse termen: cycle, rotation

ondergroei
Een term gebruikt in de bosbouw. De ondergroei (ook onderhout of onderbegroeiing) omvat de planten onder de boomlaag. Struiken en opslag tussen en onder de bomen van een bos.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ondergroei

ondergrondse fauna en flora, ondergrondfauna, ondergrondflora

onderstandig
Onderstandige bomen en struiken overleven slechts als zij de schaduw van hun bovenbuurman kunnen doorstaan. Vele soorten kunnen daarom niet overleven onder een gesloten kronendak van dezelfde soort. Onderstandige exemplaren groeien weinig en hebben vaak een platte, brede kroon om alsnog zoveel mogelijk licht te onderscheppen. Afhankelijk van de soort verliest de boom zijn oorspronkelijke kroonopbouw en krijgt een warrig uiterlijk, zoals bij lang onderdrukte eiken en berken.
Relevante termen: solitair, solitaire boom, habitus, bomengroep, bos, schaduwboomsoort, lichtboomsoort

onderstandige snoei

ongeslachtelijke voortplanting, aseksuele voortplanting/reproductie
bvb sporen
http://www.biovoorjou.be/docs/BVJ6NWThema6_1.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ongeslachtelijke_voortplanting
http://en.wikipedia.org/wiki/Asexual_reproduction
Relevante term: geslachtelijke voortplanting

ontschorsen
1. Het verwijderen van de schors voor de winning van tanninen. Die tanninen bevatten looizuur en pigment.
2. Bij een kurkteelt: het verwijderen van de schors van een Kurkeik voor de oogst van kurk.
Engelse term: barking
Relevante term: looischors

ontwikkelingsreeks van plantengemeenschappen, ontwikkelingsreeks van plantengezelschappen
Relevante term: Vervangingsgemeenschap

ooft
boomvruchten, fruit (het ooft).

ooftkunde
pomologie

oogstschok
Gelijktijdig oogsten op landbouwakkers op een zodanige grote en efficiënte schaal dat er grote lege velden achterblijven waarop geen voedsel of beschutting voor fauna te vinden is. Een probleem voor dieren als ze geen uitwijkmogelijkheden hebben.

opgaand, opgaande boom
Hooggroeiend, een volwassen boom die hoog gegroeid is.

opportunisme
Relevante term: aanpassing

opsleunen
sleunen (snoeien is groeien?) opsnoeien

opsnoeien
sleunen opsleunen

opslag
Jonge planten die niet door de mens zijn gezaaid of geplant. (www.houtwal.be)

opstand
Het geheel aan bomen in een gebied. Voor een bosbouwer de 'inventaris' van bomen.

osmose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Osmose
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=osmosis&sub=Search+WordNet&o2=&o0=1&o7=&o5=&o1=1&o6=&o4=&o3=&h=000000000000000000
osmosis ((biology, chemistry) diffusion of molecules through a semipermeable membrane from a place of higher concentration to a place of lower concentration until the concentration on both sides is equal)
turgor http://nl.wikipedia.org/wiki/Turgor - huid epidermis
http://en.wikipedia.org/wiki/Turgor_pressure
Diffusie van water door een semipermeabel membraan www.digischool.nl/bi/pbb/alfabet.php?letter=O
http://en.wikipedia.org/wiki/Osmosis
Engelse term: osmosis

osmostische druk
http://www.ikhebeenvraag.be/vraag/2902

oud bos
Relevante term: metapopulatie, versnippering

oudbosplanten
http://ecopedia.be/fiche/Oud-bosplanten
Relevante term: indicatorsoort, oudbosindicator

overjarig; overjarige overstaander, overjarig hakhoutbeheer
Synoniem: doorgeschoten, uit cultuur (<> in cultuur)
Engelse term: overstood, lapsed
overjarige overstand, te lang uit omloop, achterstallig beheer
www.coppice.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=89
www.ecotreecare.co.uk/woodland_management.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Coppicing
... However, most British coppices have not been managed in this way for many decades. The coppice stems have grown tall (the coppice is said to be overstood), forming a heavily shaded woodland of many closely-spaced stems with little ground vegetation. The open-woodland animals survive in small numbers along woodland rides or not at all, and many of these once-common species have become rare. Overstood coppice is a habitat of relatively low biodiversity – it does not support the open-woodland species, but neither does it support many of the characteristic species of high forest, because it lacks many high-forest features such as substantial dead-wood, clearings and stems of varied ages. The ideal conservation management of these abandoned coppices may be to re-start coppice management, or in some cases it may be more appropriate to use singling and selective clearance to establish a high-forest structure.

overstaander
Duitse term: Überhälter
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberh%C3%A4lter
http://de.wikipedia.org/wiki/Überhälter
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/finanzen/wirtschaft/index,page=1264318.html
Noord-Amerikaans Engelse term : leave trees.
Trees left in or just outside a harvest zone (often otherwise a clearcut) to reseed the area. May also refer to trees left after a thinning.
Engelse term: standard.
www.malverncoppicing.co.uk/coppicing.WITH%20STANDARDS.html

overwallen, overwalling
Duitse term: Überwallung
http://de.wikipedia.org/wiki/Überwallung
Franse term: fagocitage