Termen Subpagina 3

Letters A-B-C-D-ELetters F-G-H-I-J | Letters K-L-M-N-O | Letters P-Q-R-S-T | Letters U-V-W-X-Y-Z
Bezoek de vervangende website in aanbouw
Deze pagina vervalt binnenkort.


P

paleobotanie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paleobotanie
Relevante termen: geochronologie, palynologie

palynologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Palynologie
www.encyclo.nl/begrip/Palynologie
Relevante termen: geochronologie, paleobotanie

parasiet
Een organisme dat zich voedt met een ander levend organisme.
Relevante termen: epiparasiet, gastheer, halfparasiet/hemiparasiet, parasitoïde
Engelse term: parasite
An organism that grows and feeds on a second organism. It contributes nothing to the survival of the host. (http://davesgarden.com/guides/terms/go/1979/)

parasitoïde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parasitoïde
http://de.wikipedia.org/wiki/Parasitoid
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitoïde
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitoid

parasitoïdisme
http://dictionary.reference.com/browse/parasitoidism

parasitisme
Relevante termen: epiparasitisme, gastheer, hyperparasitisme
Duitse term: Parasitismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Parasitismus
Duitse term: parasitisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
Engelse term: parasitism
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitism
http://en.wikibooks.org/wiki/Ecology/Parasitism

parenchymcellen

pectine
(vlas)
relevante term: roten, vlasrootput, wateren
http://de.wikipedia.org/wiki/Röste

pek, houtteer
Zwarte harsachtige stof (www.woorden.org/index.php?woord=pek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Teer
www.ikhebeenvraag.be/vraag/6729
www.thuisexperimenteren.nl/science/destillatie/houtteer.htm
www.encyclo.nl/begrip/houtpek
Verhouding pek/hars?
http://de.wikipedia.org/wiki/Pech_(Stoff)
http://de.wikipedia.org/wiki/Pech-Kiefer
http://de.wikipedia.org/wiki/Pecherei
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreosot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poix_(matière)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gemmage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Créosote
http://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_(resin)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tar
http://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_Pine
www.bushcraft.ridgeonnet.com/birchtar.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Resin_extraction
http://en.wikipedia.org/wiki/Creosote

penwortel
Synoniem: spilwortel
Relevante term: hoofdwortel
Duitse term: Pfahlwurzel
Engelse term: taproot

Phytotelm (Duitse term)
http://de.wikipedia.org/wiki/Phytotelm
Relevante Duitse term: Dendrotelme
Franse term: Phytotelme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phytotelme
Phytotelma
http://en.wikipedia.org/wiki/Phytotelma

pijnboomkegel
Bvb de dennenappel van een Ruwe den.
Relevante termen: schijnvrucht

pijnhars
colofonium, harszuur (in de volksmond terpentijn of terpentine)
Relevante term: harskamer, terpentine

pinetum
Een botanische verzameling (arboretum) van coniferen, niet enkel pijnbomen.
Relevante termen: arboretum, salicetum

pionierfase
Relevante termen: successie, climax

pioniersoort
Relevante term: kolonisatie

pioniervegetatie
Relevante term: pionierbos (berkenbos)

pitfruit
appelachtigen

pitvrucht

plantengemeenschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plantengemeenschap
http://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzengesellschaft
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_végétale
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_(ecology)

plantenhormoon, fytohormoon

plakoksel
Relevante term: vork

plantengemeenschap, fytocoenon, fytocoenose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plantengemeenschap
Relevante termen: biocoenose, levensgemeenschap
Engelse termen: plant community, phytocoenosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Phytocoenosis

plantkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plantkunde
Duitse term: Botanik
http://de.wikipedia.org/wiki/Botanik
Franse term: botanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botanique
Engelse term: botany
http://en.wikipedia.org/wiki/Botany

plantsoen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plantsoen

plantpoot, poot

ploffen
Ploffen is een methode om verdichte grond weer losser te maken. Onder hoge druk wordt er lucht in de verdichte grond 'geploft', waardoor de grond beweegt en er scheuren ontstaan. De kans is aanwezig dat de scheuren meteen weer dichtvallen. Daarom wordt er vaak tijdens het ploffen ook voedingsstoffen in de grond gespoten, zodat de scheuren open blijven staan en de wortels door deze scheuren kunnen groeien. (www.simonstuinenboomzorg.nl)
Relevante termen: bodemcompactatie, bodemcompactie, bodemverdichting

pluis, zaadpluis

plusboom
referentieboom
Engelse term: plus tree
A phenotype judged (but not proven bytest) to be unusually superior in some quality or qualities such as an exceptional growthrate relative to the site, desirable growth habit, high wood quality, exceptional apparentresistance to disease and insect attack or to other adverse locality factors.
http://www.borealforest.org/nwgloss9.htm

pollinatie
www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#pollinatie

polyfaag
Relevante termen: oligofaag, monofaag

pomologie
ooftkunde

populatie
http://ecopedia.be/fiche/Populatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Populatie_(biologie)
Relevante term: isolatie, kolonisatie, pioniersoort

populetum

potstalcultuur
landbouwsysteem (heidepotstal)
Duitse term voor potstal: Stalleinstreu

poot, plantpoot

predator
antagonist

primaire groei (of lengtegroei)
> secundaire groei (of diktegroei)

prieelboom
Relevante term: leiboom, spalier

primaire plantenstoffen
Relevante term: secundaire plantenstoffen

prop, elzenprop

pruik
De kroon van een knotboom. Deze term wordt vooral bij knotwilgen gebruikt omwille van de karakteristieke bolle groeivorm van de kroon.
Relevante term: antropogene habitus

pruikhout
Het hout dat zich in de pruik van een knotboom bevindt.
Duitse term: Kopfholz
www.arge-naturschutz.at/projekte/pflanzen/kopfweiden/

pseudofossiel
Relevante term: subfossiel


Q                                                                                                    Naar bovenR                                                                                                    Naar boven

rank
Dunne kronkelende stengel, takje.
Bijvoorbeeld een wijnrank.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rank
www.woorden-boek.nl/woord/rank
www.encyclo.nl/begrip/rank
http://www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#rank

reactiehout
Relevante termen: windhout trekhout drukhout

reducent
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reducent
Relevante term: oud bos, oud bos gemeenschap
Duiste term: destruent
http://de.wikipedia.org/wiki/Destruent
Engelse term: decomposer
http://en.wikipedia.org/wiki/Decomposer

refugium
Uitwijkplaats voor organismen die door veranderde milieuomstandigheden hebben moeten uitwijken.
Relevante term: habitat

relict
Relevante term: relictpopulatie

respiratie
ademhaling
dissimilatie
http://www.inverde.be/content/pdf/StudiedagStarters/An_Saveyn.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ademhaling_%28plant%29
Relevante term: transpiratie
http://www.houtwal.be/vakjargon/jargon_di.htm
http://www.houtwal.be/vakjargon/jargon_ad.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ademhaling_%28plant%29

rhizoom
Synoniem: wortelstok

rhizosfeer
http://nl.wiktionary.org/wiki/rizosfeer
http://nl.wiktionary.org/wiki/rhizosfeer
www.natuurlexicon.be/Rhizosfeer.htm
Relevante term: mycorrhiza
Duitse term: Rhizosphäre
http://de.wikipedia.org/wiki/Rhizosphäre
Franse term: rhizosphère
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizosphère
Engelse term: rhizosphere
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhizosphere
Relevante Engelse termen: rhizoplane, soil habitat

ringen
Engelse term: girdling, ring barking. Cutting round the bark and destroying the cells carrying the tree's food.
www.forestresearch.gov.uk

rivierbos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ripisylve
http://en.wikipedia.org/wiki/Riparian_forest

roestbos
Meestal een klein bos of een bomengroep waar een kolonie vogels (bvb Kauwen en Roeken) regelmatig overnacht.

roten
ivm vlas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlas
relevante term: pectine, wateren

ruderale vegetatie

ruimtebeslag
Relevante term: bodemcompactie
Engelse term: footprint

ruitvormig
bvb ruitvormige lenticel
Engelse termen: diamond shaped, rhombus shaped


S                                                                                                    Naar boven

salicetum
Een salicetum of wilgenarboretum is een levende verzameling van verschillende wilgensoorten en/of -rassen.
In wetenschappelijke betekenis betekent salicetum ook plantengemeenschap waarin wilg prominent aanwezig is of (bomen-)groep van wilgen.
Relevante termen: arboretum, pinetum

salicine
salicinium
Relevante term: salicylzuur

salicylzuur
een werkzaam bestanddeel van salicine, salicinium
Relevante termen: bevergeil, castoreum, moerasspirea, wilg

salicinium
salicine
Relevante term: salicylzuur

saprofiet, saprofyt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Saprofyt
Saprofiet (van Gr.: sapros = verrot en phuton = plant) is een term die vroeger gebruikt werd voor organismen die leven van dood organisch materiaal.De term is achterhaald, omdat het suffix "fiet" van plant is afgeleid en er geen saprotrofe organismen zijn die tot de Embryophyta behoren, terwijl schimmels en bacteriën tot andere rijken worden gerekend.  (http://www.babylon.com/definition/saprofiet/Dutch) = ergo, gebruik saproxylisch
Franse term: Saprophyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saprophyte
Engelse term: Saprophyte
A plant, a fungus, or micro-organism that lives on dead or decaying organic matter.
http://maria.fremlin.de/stagbeetles/glossary.html

saproxylisch
relevante term: epixylisch
Franse term: saproxylique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saproxylique
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/saproxylie_5975/
Les organismes saproxyliques, du grec sapros, en décomposition et xylos, le bois, sont des organismes qui dépendent du bois mort pour leur cycle de vie, que se soit en tant qu’abris ou source de nourriture.
Engelse termen: Saproxylic, saproxylous
Pertaining to dead or decaying wood.
Saproxylic Invertebrates
Saproxylic organisms are species which are involved in or dependent on the process of fungal decay of wood, or on the products of that decay, and which are associated with living as well as dead trees.
http://www.saproxylic.org/?page_id=9

sapstroom
Stroming bij zaadplanten. Er bestaat een opwaartse, neerwaartse en radiale sapstroom.

schaarhout
Kijk bij hakhout.

schadeboom
Boom met schade, veroorzaakt door een natuurlijke of menselijke oorzaak.
Een vitale boom wordt na aanrijding door een auto een schadeboom.
Relevante term: vervalboom

schaduwboomsoort
<> lichtboomsoort
1. boomsoort die gedijt in schaduw en die wel of niet direct zonlicht verdraagt
2. boomsoort die geen direct zonlicht verdraagt
ombrofiel/schaduwminnend

schaduwworp
Relenvante termen: fotosynthese, herstelbeheer, lichtconcurrentie
Duitse term: Schattenwurf
Engelse term: shadow cast

scheluw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheluw
http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_warping

scheut
Relevante term: eindknop, topscheut
Duitse term: Spross

schijnvrucht
bvb pijnboomkegel, eikel, kastanje, beukennoot

schijnwaterspiegel
Waterspiegel ontstaan door waterstagnatie in een gebied met een ondoorlatende laag.

schilschade
http://www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html
Relevante termen: slagschade, vraatschade

schilijzer
een werktuig om schors/bast te schillen, heeft verschillende vormen (voor opgaande bomen of korvers)
schilschop is een regionale benaming
onder voorbehoud, mogelijk regionale term
Franse term: émondoir

schimmelaantasting
Duitse term: Pilzbefall (www.forst-friedbauer.de/Glossar/rund_ums_holz_s.html)

schoonperiode
Periode wanneer bewust niet geknot, gesnoeid of aan hakhoutbeheer gedaan wordt om de bomen en struiken te schonen, te ontzien.

schors
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schors
Relevante termen: bast, cortex, eikenhakhout, floëem, kurk, looischors, run (van rinde)
Duitse term: Borke
http://de.wikipedia.org/wiki/Borke
Fanse term: écorce
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89corce
Engelse term: bark
http://en.wikipedia.org/wiki/Bark
http://www.elmcare.com/trees/structures/bark.htm
The inner bark, known as the phloem is made up of a thin layer of living cells. These cells have extremely thin walls allowing water and nutrients (in the form of sugar solutions) to pass easily throughout the tree.

schorsrichel
Relevante term: takaanzet, takkraag

schub
1. naaldschub
2. kegelschub (dekschub)
Zijn de schubben dik en vlezig en is de kegel daardoor besachtig, dan spreekt men van een kegelbes.
Engelse term: scale
Franse term: écaille

secundaire groei (of diktegroei)
< primaire groei ( of lengtegroei)

secundaire plantenstoffen
Relevante term: primaire plantenstoffen

silvicultuur

slaghout
Synoniem: hakhout

slagschade
Schade die onstaat doordat een hert met zijn gewei tegen een boom slaat.
http://www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html
Relevante term: schilschade

slapende scheut
Synoniem: slapende knop
Relevante term: adventief, adventieve groei, waterlot

sleunen
opsleunen opsnoeien

sneeuwschade
Schade veroorzaakt door het gewicht van sneeuw op delen van bomen en struiken waardoor die delen afbreken.
Relevante termen: ijzelschade

snoeien
Takken van een houtige plant afsnijden.
Duitse termen: astung (= snoei), baum schneiden, beschneiden, entasten, zurück schneiden
Franse term: émonder
http://fr.wiktionary.org/wiki/émonder
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émondage
www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/FR/snoeien
Engelste termen: to cut back, to prune, to trim

solitair
solitaire boom
Relevante termen: bomengroep, bos, habitus, vrijstaand
Duitse term: Einzelbaum
Einzeln in der freien Landschaft oder im Dorf stehender Baum. (www.kulturlandschaft.fh-erfurt.de)
Franse term: arbre isolé

soortnaam en variëteit (cultivar)
voorbeeld: Quercus robur 'fastigiate Koster'. Quercus robur: soortnaam, 'fastigiate Koster' : variëteit

sortiment
Op lengte gezaagd stamstuk dat voldoet aan de eisen (lengte, diameter, houtsoort en kwaliteit) van de houtverwerker.
Relevante term: voorconcentreren

spaartelg
Engelse term: singling
Retaining one stem on a coppice stool and allowing it to grow into a standard tree (< overstaander). (http://handbooks.btcv.org.uk/handbooks/glossary_list/book/132)

spaartelgenbos
fase na hakhoutbos

spalier
leiboom, leistruik, spalier
leihaag Gele kornoelje
www.woxikon.nl/engels/espalier.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Espalier
www.encyclo.nl/begrip/SPALIER
http://de.wikipedia.org/wiki/Spalier
www.woorden.org/woord/spalier
rankhilfe - latwerk
Trivia: Spalier is in het Duits ook een erehaag gevormd door mensen.
berceau

speciatie
http://en.wikipedia.org/wiki/Speciation
gespecialiseerde voortplantingscellen (vb sporen)
http://www.biovoorjou.be/docs/BVJ6NWThema6_1.pdf

specimen

speenbed

spil
doorlopende en oplossende spil
Relevante term: vork

spilwortel
Synoniem: penwortel

spint
verschillende betekenissen, 1. spint(-hout) 2. ziekte ook gekend onder de naam vuur (volgens 1 bron, te verifiëren)

spinthout
kernhout

spintmijt

staak, boomstaak

staakhout, stakenhout

stakenfase, staakfase
meervoud heeft betrekking op fase waarin bos of bomengroep zicht bevindt
nekelvout heeft betrekking op fase waarin het boomindividu zich bevindt
gevolgd door boomfase/bomenfase
scheutfase > staakfase > boomfase of volgroeide fase
mature

stam, boomstam

stambasis
Het deel van de stam kort boven de grond.
Relevante term: stamvoet, wortelhals

stamhout
Hout dat te koop aangeboden wordt als gehele stam (niet in planken of balken gezaagd).

stamkwaliteit
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html
Engelse term: bole quality

stamreiniging
natuurlijke of kunstmatige

stamscheut
Relevante term: wortelscheut

stamtal
Aantal individuen per hectare. Het stamtal kan men (in de bosbouw) per laag opnemen: zaailingen, struiklaag, boomlaag.

stamvoet
Relevante Duitse term: Dendrotelm

stamvork
Relevante termen: boomvork, takvork, vork

standplaatsgeschiktheid

stikken

stikstoffixatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstoffixatie

stobbe
Het deel van een boom of struik dat in de grond overblijft nadat de stam gekapt werd.
Relevante term: stronk
Duitse term: stock

stoel

stoof, hakhoutstoof
Engelse term: stool, niet te verwarren met de knotvorm stoel!

stormhout

stormvlakte
Vlakte waarop een groep windworpbomen liggen of lagen.
Relevante term: windworpboom

stronk
1. Het deel van een boom of struik dat in de grond overblijft nadat de stam gekapt werd. Ook stobbe.
2. Het ondergrondse verlengde van de stam waaruit wortels groeien. Het deel van de boom onder de stamvoet.
Synoniem: boomstronk
Relevante termen: boomstronk, boomstam, stam, stamvoet
Franse termen: souche, souche d'arbre

stronkhoogte
Duitse term: Stockhöhe, Wurzelstockhöhe
http://de.wikipedia.org/wiki/Wurzelstock
Frande term: hauteur de la souche
Engelse term: stump height
The distance from the ground to the top of the stump. Good logging practice dictates that stumps be as low as possible (preferably as low as 12 inches) to reduce waste, to minimize visual impact on the logging site, and to promote resprouting of trees. (www.dnr.state.md.us/forests/gloss.html#s)
www.websters-online-dictionary.org/st/stump+height.html

stronkhout
Synoniem: wortelhout
Kijk bij wortelhout.

stronkopslag
coppice shoots, stool shoots
Relevante term: wortelopslag

strooisellaag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strooisellaag
www.encyclo.nl/begrip/Strooisellaag
Duitse term: Streuschicht
Engelse term: forest litter, litter
The organic debris on a forest floor; Leaves, twigs, and other lightweight decomposing material.
www.neonaturalist.com/nature/nature_glossary.html
The surface layer of the forest floor that is not in an advanced stage of decomposition, usually consisting of freshly fallen leaves, needles, twigs, stems, bark, and fruits.
www.websters-online-dictionary.org/fo/forest+litter.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_litter
Plant litter, leaf litter, tree litter
Franse term: litière

strooisellaaglijn, strooisellaaghoogte
Belangrijk bij hakhoutbeheer. Afzetten 10 é 15 cm boven de strooisellaaglijn, niet vanaf het maaiveld. Zo blijven de slapende knoppen gegarandeerd in het daglicht.
Relevante term: maaiveld

struik
Een (overwegend) houtige plant waarvan de typische groeivorm meerstammig, niet-opgaand is. Uitzonderingen daargelaten. Niet-opgaand betekent relatief laaggroeiend, maar in lichtarm bosverband kunnen struiken, zoals bijvoorbeeld de meidoorn, veel hoger groeien.
Synoniem: heester
Relevante term: boom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Struik
http://de.wikipedia.org/wiki/Strauch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbuste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbrisseau
http://en.wikipedia.org/wiki/Shrub

suberised, suberized (Engelse term)
www.google.be/search?hl=nl&ei=e_s4S9i3M8784AaOkqyqCA&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CBIQBSgA&q=define%3ASUBERIZED&spell=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Suberised
http://en.wikipedia.org/wiki/Suberized

successie

subfossiel
Relevante termen: aquatisch subfossiel, pseudofossiel, wateren

symbiont
Relevante termen: parasiet, parasitoïde

symbiose
Relevante termen: exudaat, mutualisme, parasitoïdisme, parasitisme


T                                                                                                    Naar boven

tak
http://en.wikipedia.org/wiki/Branch

takaanzet
Het punt waar een tak uit de stam of een andere tak groeit.
Relevante term: afgrendelen, noest, oksel, schorsrichel, takkraag, wortelaanzet

takafstoting
Synoniem voor natuurlijke stamreiniging
Relevante term: bladafstoting

takhout, takkenhout
Engelse term: branch wood

takkenril
variant Benjeshecke
Duitse term: Totholzhecke (letterlijk vertaald: doodhouthaag)

takkraag
Relevante termen: aanzet, knoop, noest, oksel, schorsrichel, takaanzet
Duitse term: Astring
Engelse term: branch bark ridge

takkrans

takvork
Relevante termen: boomvork, stamvork, vork

takvorm
Relevante termen: bladvorm, boomvorm, habitus

tannine, tanninen
Tanninen zijn complexe, werkzame stoffen in bomen en struiken en in sommige andere plantensoorten.
Wat de schors van stam en takken betreft: in tanninen zit pigment dat de donkere kleur geeft aan de schors.
Wat bladeren betreft: nadat de kleurstoffen (groen, oranje, etc) die gebaseerd zijn op de werking van fotosynthese verdwenen zijn in de herfst en winter, blijft het pigment van tanninen over. Dit pigment geeft de bruine kleur aan het blad.
Tanninen zouden een restproduct zijn van de kleurstoffen die gebaseerd zijn op fotosynthese.
Tanninen smaken bitter en dat is een weermiddel tegen vraat van sommige insectensoorten.
Tanninen in Zomereik en Wintereik maken deze houtsoorten zeer duurzaam: lang houdbaar. (< onder voorbehoud)
Tanninen werden in de Lage Landen vroeger op grote schaal uit schors van Zomereik en Wintereik gewonnen voor de winning van looizuren voor de leerlooierij. Vandaar dat men tanninen in het Nederlands vertaalt naar looizuren of looistoffen.
Het pigment van gallotanninen, tanninen in knikkergal, werd gebruikt om inkt van te maken.
Buiten Zomereik en Wintereik komen nog andere boomsoorten in aanmerking voor de winning van tanninen.
Tannine kan ook gebruikt worden als beitsmiddel.
http://home.scarlet.be/meubel/Kleuren%20en%20beitsen.htm
Informatie van de Europse Unie: 'One of a group of complex organic chemicals commonly found in leaves, unripe fruits, and the bark of trees. Their function is uncertain though the unpleasant taste may discourage grazing animals. Some tannins have commercial uses, notably in the production of leather and ink; used in tanning (NL: looien), as a mordant (beitsmiddel) in dyeing, and in ink manufacture.'
Synoniemen: looistof, looizuur
Relevante term: gallustannine, gallustanninen, inktvraat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tannine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Looizuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Galluszuur
Duitse term: Gerbstoff, Gerbstoffe
http://de.wikipedia.org/wiki/Tannine
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerbstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Eisengallustinte
http://de.wikipedia.org/wiki/Gallussäure
Franse term tanin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_tannique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tannerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encre_métallo-gallique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gallique
Engelse term: tannin, tannins
- Informatie van de Europese Unie, bron niet meer voorhanden: A group of organic compounds characterised by their astringent taste and occurring in gall nuts and in the bark, wood and roots of various plants. They also occur in wines being derived from the skins and seeds of the grape.
- A brown pigment found in leaves and other parts of plants. It causes the brown color of leaves after all other colors have disappeared. It is present throughout the growing season but is masked by the chlorophylls (greens), xanthophylls and carotenes (yellows and oranges), and anthocyanin (reds and purples). Tannin solutions are acid and have an astringent taste. (www.uafortsmith.edu/Arboretum/TreeTerminology#TanninTerm)
- Tannin is the slowest pigment to break down.  It is the pigment of waste products that collect in the leaves and gives the brown colour of dead leaves.  Trees with a very high tannin concentration turn straight from green to brown in the autumn. (www.aie.org.uk/trunkline/aie_tr_autumn_colours.html)
- Are pigments the same as tannins? Plant pigments usually refer to photosynthetic pigments (chlorophyll, carotenoids, etc.). These photosynthetic pigments give the leaves their green color (or yellow/orange in the fall). Tannins are non-photosynthetic phytochemical (involved in plant metabolism and internal functioning), but they are also a pigment. Tannins (and lignins) are brown. This is was gives dead leaves and wood their color. Tannins also leach out of the leaves when soaked in water (same process as brewing a cup of tea). So tannins are pigments when they leach out of leaves and stain water (or other things) brown, but they are not photosynthetic plant pigments. In other words, it depends on what context you are calling a tannin a pigment. In a live plant they are not a pigment (judgment call here). In a dead leaf or when they leach out of a leaf they are a pigment. (www.maybenow.com/Are-pigments-the-same-as-tannins-q7175859)
- Chlorophyll - Found in chloroplass - not stable, plants have to keep making it, absorbs red & blue light to use as energy for photosynthesis.
Carotene - Yellow, orange & brown pigment, inside leaves all year under the green, more stable than chlorophyll, absorbs blue, and blue-green light for photosynthesis.
Anthocyanin - Red, blue and purple pigment, in sap, created in Autumn, only formed if there is sunshine & sugar in sap, absorbs blue, green & blue-green light
(http://mail.watertown.k12.ma.us:81/~kboudreau/Study%20Guides/wmssg/Gr8HP/Gr8SCI/SG/leaves.htm)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tannin
http://en.wikipedia.org/wiki/Tannic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_gall_ink
http://en.wikipedia.org/wiki/Gallic_acid

tanninehoudend
Tanninehoudende soorten zijn houtige plantensoorten die tannine aanmaken.
Engelse term: tanniniferous
Producing tannins.

taps
stam
Relevante term: volhoutig (doordebomenhetboszien.nl)
Duitse term: Abholzig

taxonomie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Taxonomie

terpeen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terpeen
http://en.wikipedia.org/wiki/Terpene

terpentine
aardolieproduct
Relevante term: pijnhars

terpentijnolie
destillaat van pijnhars
in dagelijkse taal: terpentijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terpentijn
http://en.wikipedia.org/wiki/Turpentine

thermofiel
warmteminnend

thyl
www.af.nl/voorraad/massief/eikam/
www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#T
www.dutchelmdisease.org/DUTCH/IEPZIEKTE/CORE/00/3F/4.HTML
www.dutchelmdisease.org/DUTCH/IEPZIEKTE/CORE/00/01/32.HTML#thyllen
www.holz.net/lexikon/zeigeartikel.cfm/n/Verthyllung/artikelID/B5FBE286-C768-E20A-917AC035B568971C

topscheut
van pijnboom, dennentop eindscheut
Duitse term: Wipfel
http://de.wikipedia.org/wiki/Wipfel
http://de.wikipedia.org/wiki/Wipfel-Stachelwanze
http://de.wikipedia.org/wiki/Wipfel#Wipfeln
Engelse term: leader

tooi
habitus, herfsttooi, lentetooi, wintertooi, zomertooi

tussenvorm
Tussenvorm tussen hakhoutindividu en knotboom

tussenwaardplant
Een voorbeeld van een tussenwaardplant is de Zomereik ten opzichte van de Ortolaan. In de Zomereik vond de Ortolaan rupsen van de Eikenbladroller (Tortrix viridana). Die rupsen werden gevoerd aan de borelingen.
Een ander voorbeeld is de Sleedoorn ten opzichte van de Klapekster. De Klapekster spiest gevangen prooien op de doorns van Sleedoorn als houvast bij het eten.
Relevante term: speciatie, waardplant

tracheïden

train, to train a plant (Engelse term)
De groei van een plant geleiden, bijvoorbeeld via een raamwerk (spalier) of een bonenstaak.

transpiratie
De correcte term voor verdamping door de bladeren.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transpiratie_%28hydrologie%29
Relevante termen: evapotranspiratie, osmose, wateropname (bladeren, wortels)

tredvegetatie
Relevante term: bodemcompactie, bodemdegradatie

trekhout
Relevante termen: drukhout, reactiehout, windhout
Duitse term: Zugholz

trophic level
http://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_level

tweehuizig

twijfelgeval
Een boom waarvan men twijfelt of die ooit gesnoeid is als knotboom.
Relevante termen: knotboom, knotten, snoeien

twijg
Relevante term: tak
Duitse term: Zweig, Rute
Engelse term: twig
http://en.wikipedia.org/wiki/Twig