Thema's

Een overzicht van enkele thema's waar Boheest aan werkt of onderzoek naar voert:

Onderzoek naar hakhoutcultuur
Een onderzoek naar de hakhoutcultuur van de Lage Landen, in het bijzonder de zuidelijke Lage Landen.
Een onderzoek gebaseerd op empirische informatie.
In het onderzoek worden oudere mensen bevraagd die zich nog uit hun jeugd kunnen herinneren hoe men vroeger te werk ging of worden mensen bevraagd die hierover al onderzoek verricht hebben.

Onderzoek naar knotcultuur
Boheest gaat op onderzoek naar meer en betere kennis over knotbeheer.
De eerste themawebsite van dit onderzoek is Eikenknotbomen, www.eikenknotbomen.org.

Herintroductie van de Gele Kornoelje in België en Nederland
Gerard Bongaers en Henk Hillegers zijn bezig met een project over de Gele Kornoelje: inventarisatie, historisch onderzoek, herstel van achterstallig beheerde exemplaren en promotie.
Boheest steunt dit project, voornamelijk door communicatie en netwerken.
Naar de pagina Gele kornoelje.

Uitgebreide termenlijst
Boheest werkt aan de uitgebreide termenlijst Termen van Boheest, een website in aanbouw.

Duurzaam Handwerk
Op onze website Zicht op handwerk vind je informatie over voorouderlijk en duurzaam handwerk.

Wilgenkennis
Zoals de naam zegt vind je op deze website kennis over wilgen. We werken aan een vernieuwing van de website.