Letters A-B-C-D-E | Letters K-L-M-N-O | Letters P-Q-R-S-T


ademhaling
respiratie, dissimilatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtwortel
http://www.houtwal.be/vakjargon/jargon_di.htm
http://www.houtwal.be/vakjargon/jargon_ad.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ademhaling_%28plant%29

ademwortel
1. Wortel die bij moerasplanten of mangroveplanten verticaal omhoog groeit, tot hij boven het wateroppervlak uitsteekt. (uitleg: www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#pneumatofoor)
2. Wortel van een moerasboom boven het aardoppervlak: kniewortel.
Synoniem: kniewortel, pneumatofoor

ader/nerf
De fijnste nerfjes die aftakken van de hoofd- en zijnerven van een blad.

adventief
Een botanische term voor plantenorganen, die zich ontwikkelen op een ongebruikelijke plaats. Sommige planten hebben ogen of knoppen op hun wortels of op hun bladeren. (uitleg: www.houtwal.be)
Relevante termen: adventiefknop, adventiefwortel (bijwortel) ,slapende knop, slapende scheut, wortelopslag

adventiefknop

adventiefwortel
1. Wortel die ontstaat na verwonding of een andere groei-impuls op een plaats waar die onder normale omstandigheden niet zou ontstaan.
Bijvoorbeeld de wortels die uitschieten bij een plantpoot.
2. Wortel die geen hoofdwortel of zijwortel is (= bijwortel). (uitleg: www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#adventiefwortel)

adventieve groei
Het uitlopen van nieuwe plantdelen, dat gestimuleerd wordt door een trauma zoals een verwonding, op plaatsen waar ze zonder deze stimulans niet zouden groeien.
Voorbeeld: het uitlopen van wilgentenen na knotten.
Voorbeeld: het uitlopen van waterloten over de hele stam na verkeerd snoeien.
Relevante termen: slapende knop, waterlot

afgrendelen
Als een boom beschadigd wordt (bijvoorbeeld door het afzagen van een tak), komt er levend hout in contact met de buitenlucht. Om te voorkomen dat er bacterien en schimmels de boom binnendringen, gaat de boom de wond afgrendelen. Hierbij wordt er levend hout, dat zich buiten de afgrendeling bevindt, opgeofferd. Vervolgens kan de bast proberen de bastloze wond te overgroeien. De wond geneest dus niet, maar wordt hoogstens ingekapseld. (uitleg: www.simonstuinenboomzorg.nl)
Relevante termen: aanzetvlak, takkraag

afzetten
Het hakken of terugzetten van bomen of struiken, die daarna veelal meerstammig uitlopen.
www.ecologischadviesbureaumaes.nl/terminologie.htm
http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/terminologie.html

allopatrie
www.dbnl.org/tekst/gold002darw01_01/gold002darw01_01_0013.php

antagonist
Synoniem: predator

antropogene habitus
Een groeivorm van een boom of struik die door de mens beïnvloed werd. Bijvorbeeld een gesleunde boom.
Relevante term: afwijkende habitus, habitus, pruik

archeofyt
www.ecopedia.be/fiche/Archeofyt
Relevante term: adaptatie, allochtoon, autochtoon, endeem, ingeburgerd, neofyt

aseksuele voortplanting/reproductie, ongeslachtelijke voortplanting

bvb sporen
http://www.biovoorjou.be/docs/BVJ6NWThema6_1.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ongeslachtelijke_voortplanting
http://en.wikipedia.org/wiki/Asexual_reproduction
Relevante term: geslachtelijke voortplanting

atmosferische depositie
(van stikstof en zwavel zorgen voor verzuring en vermesting)
atmosferische polluenten, primaire en secundaire polluenten

Relevante term: stikstoffixatie

autochtoon
www.ecopedia.be/fiche/Autochtone_soorten
Relevante termen: adaptatie, allochtoon, endeem, inheems, uitheems

autotrofie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Autotroof
Relevante termen: fotoautotrofie, heterotrofie


B                                                                                                    Naar boven

bast, bastlaag
Weefsel, dat in de plant voor het transport van organische stoffen zorgt. Bestaat o.a. uit bastvaten en bastvezels. (bron: www.digischool.nl/bi/pbb/alfabet.php?letter=B)
De bast is een laag in de stam of tak van een houtige plant.
Boven de Moerdijk wordt het woord bast dikwijls gebruikt voor schors. Dit is fout. De bast is een laag onder de schors.

bemanteling misschien wegnemen

begeleidingssnoei

bekleedsel
omhulsel (van vrucht, van zaad)

Benjeshecke (Duits)
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3924749159/

berceau
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berceau
www.encyclo.nl/begrip/berceau
www.woorden-boek.nl/woord/berceau
www.woorden.org/index.php?woord=berceau
www.woorden.org/index.php?woord=prieel
Relevante woorden: espalier, prieel, spalier

bestuiver
Engels: pollinator, pollinating agent

beverhout
1. Struiken en bomen die geveld werden door bevervraat.
2. Hout dat door de mens geoogst wordt (eenvoudigweg wegslepen) nadat de bever de boom door vraat heeft geveld.
3. Regionale benaming voor ratelpopulier of esp.
www.beernem.be/Pdf/toerisme/beverhoutsroute fiets.pdf, bladzijde 2.

biocoenose, levensgemeenschap
Kijk bij levensgemeenschap.
Relevante termen: plantengemeenschap, fytocoenon, fytocoenose

biogeografie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Biogeografie
Engelse term: biogeography
http://en.wikipedia.org/wiki/Biogeography

biologisch evenwicht
Toestand waarbij de grootte van elke populatie in een ecosysteem schommelt om een bepaalde waarde.
www.digischool.nl/bi/pbb/alfabet.php?letter=B
Engelse term: biological balance

biotoopverlies
Relevante termen: isolatie, populatie, versnippering

blad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blad
De drie belangrijke delen van het blad zijn de bladbasis (de inplantingsplaats, waar het blad aan de stengel vastgehecht zit),de bladsteel (petiole) en de bladschijf (lamina).
http://82.94.219.20/~bsz/?page_id=28
Er is niet altijd een steel aanwezig; in dat geval wordt er van het blad gezegd dat het zittend of ongesteeld is.
http://www2.puc.edu/Faculty/Gilbert_Muth/botglosl.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Leaf
http://www.elmcare.com/trees/structures/leaves.htm
Leaves perform two vital functions for trees. They produce sugars by photosynthesis and they allow for the distribution of water through transpiration.
Relevante term: fotosynthese, naald

bladafstoting
Relevante term: takafstoting
Engelse term: abcission
Engelse relevant term: abcission layer (afstotingslaag?)

bladgroen
Relevante termen: bladgroenkorrel, chlorofyl, fotosynthese

bladgroenkorrel
(of chloroplast)
Relevante termen: bladgroen, carotenoïde, chlorofyl, fotosynthese

bladhaar
Engelse term: leafhair
Relevante term: gewimperd

bladknop
www.houtwal.be/vakjargon/jargon_bl.htm
Een knop in een bladoksel waaruit zich een scheut of een loot ontwikkelt die uitsluitend bladeren draagt.
www.encyclo.nl/begrip/bladknop
Een knop die een scheut voortbrengt

bladoksel
Relevante term: oksel, naaldoksel

bladsteel
Engelse termen: leaf stalk, leaf stem, petiole

bladval, exfoliatie
1. de natuurlijke bladval in de herfst en winter
2. bladval door een trauma, bladverlies
3. exfoliatie kan ook betrekking hebben op de schors. Kijk bij exfoliatie.
Aan het einde van het groeiseizoen vormt de stengel een kurkachtig laagje tussen blad en stengel (abscission layer), waardoor het blad afvalt. (www.houtwal.be)
Duitse term: abszission
http://de.wikipedia.org/wiki/Abszission
senescentie
http://de.wikipedia.org/wiki/Seneszenz_bei_Pflanzen
http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_senescence
Engelse term: exfoliation
http://en.wikipedia.org/wiki/Exfoliation_%28botany%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blad#Herfstkleur_en_bladval

bladverlies
Relevante term: bladafstoting
Engelse term: defoliation

bladverliezend
Relevante term: groenblijvend

bladvorm

blauwschimmel
www.houtinfo.nl/main.php?o=body&unique_id=2090202001
Duitse term: Bläue

bliksemboom
1. Boom die naast een boerderij geplant werd om bliksem af te geleiden
2. Boom getroffen door bliksem.
www.ikhebeenvraag.be/vraag/11730
Relevante termen: gebrande boom, doodhoutdrager, doodstaander, schadeboom, vervalboom

blikseminslagscheur

bloemknop
www.houtwal.be/vakjargon/jargon_bl.htm
Bloemknoppen bestaan louter uit bloemen. Kersenbomen hebben bloemknoppen.
www.encyclo.nl/begrip/bloemknop

bodemdegradatie
www.encyclo.nl/begrip/bodemdegradatie
Relevante term: bodemcompactie, bodemkunde

bodemcompactie
Synoniemen: bodemcompactatie, bodemverdichting
Relevante termen: bodemdegradatie, bodemkunde, bodemporie, ploffen, woelen, symbiose
Engelse term: soil compaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Soil_compaction

bodemverdichting
Kijk bij bodemcompactie.

bodemkunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemkunde
Duitse term: Bodenkunde
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodenkunde
Franse term: pédologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pédologie
Engelse term: pedology
http://en.wikipedia.org/wiki/Pedology_(soil_study)

bodemvorming
Synoniem: pedogenese
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemvorming

bodemporie
Relevante termen: exudaat, mycorhizza, symbiose, bodemcompactie, capillair water

bolboom
Duitse term: Kugelbaum. Ook Kopfhecke, maar die term heeft eerder betrekking op een taxus-bolboom.

bomengroep
Relevante term: bos
Duitse term: Baumgruppe
Engelste term: patch of trees

bonenstaak
Een lange stok die men rechtop plaatst om de groei van bonenplanten te geleiden zodat deze planten klimmend omhoog groeien.
Relevante termen: erwtenrijs, hopstaak
Duitse term: Bohnenstange
Engelse termen: bean pole

bool
boolhout, op bool gezaagd hout, boolplanken, onbekantrecht hout
Duitse term: Unbesäumt
Engelse term: bole

boolhout
bool, op bool gezaagd hout, boolplanken, onbekantrecht hout

boomsoortengarnituur

boomstronk
Relevante term: dood hout, stronkoogst
Duitse termen: Baumstumpf, Stock, Wurzelstock
www.dict.cc/german-english/Baumstumpf.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpf
Engelste termen: tree stub, tree stump
http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_stump

boomverzorging
Duitse term: Baumpflege
Franse term: (la) taille douce (des arbres)
Engelse term: arboriculture

boorgat
1. Een gat in de grond, manueel of machinaal met een boor gemaakt, waar een boom in geplant wordt.
2. Een gat in een boom manueel of machinaal met een aanwasboor gemaakt..

boomstam
Relevante term: boomstaak, boomstronk, stamvoet

boomstronk
Kijk bij stronk.
Synoniem: stronk
Relevante term: boomstam, stamvoet, stronk

boomvork
vork takvork stamvork
Relevante term: plakoksel

boomvorm
habitus
Relevante termen: antropogeen, bladvorm, takvorm, tooi, windgroeivorm


C                                                                                                    Naar boven

capillair water
Water that moves horizontally and vertically in soils by the process of capillary action. This water is available for plant use. (www.physicalgeography.net/physgeoglos/c.html)

capillariteit of capillaire werking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Capillariteit
http://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_action

cellulose
Relevante termen: hemicellulose, lignine

chemotaxonomie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomie
Engelse term: chemotaxonomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomy

chlorofyl
Relevante termen: bladgroen, bladgroenkorrel, chloroplast, fotosynthese

chloroplast
Synoniem: bladgroenkorrel
Relevante termen: bladgroen, chlorofyl, fotosynthese, carotenoïde

climaxstadium
relevant: degradatiestadium (aftakelingsfase)

climaxvegetatie
climaxbos
Relevante termen: cultuurvolger, pioniersoort

colofonium
pijnhars, harszuur

compactiegrens
Synoniemen: compactatiegrens, verdichtingsgrens

coniferen
Kegeldragende bomen en struiken.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Coniferales
http://nl.wikipedia.org/wiki/Coniferen
Duitse term: Koniferen
Gleichbedeutend mit Nadelbäumen. (www.holzlexikon.de)
http://de.wikipedia.org/wiki/Koniferen
Franse term:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pinophyta
Engelse term: conifers
A tree that produces cones, such as a pine, spruce, or fir tree. (www.uafortsmith.edu/Arboretum/TreeTerminology#ConiferTerm)
A class of trees that are evergreen, have needle or scalelike foliage and conelike fruit; often called softwood. Examples include pine, hemlock, cedar and cypress. (www.ncforestry.org/WEBPAGES/CLASSROOM ACTIVITIES/Glossary/term.htm#c)
http://en.wikipedia.org/wiki/Coniferales of http://en.wikipedia.org/wiki/Pinales
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinophyta

cultuurvolger, cultuur volgende plant
Relevante termen: climaxvegatatie, pioniersoort


D                                                                                                    Naar boven

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_degradation

dood hout
natuurlijk en kunstmatig, staand en liggend
www.ecopedia.be/fiche/Dood_hout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_hout
http://library.wur.nl/file/wurpubs/wurpublikatie_i369845_001.pdf
Duitse term: Totholz
http://de.wikipedia.org/wiki/Totholz
Relevante term: Ammenstamm
Franse termen, bois mort
Relevante Franse term: Chronoxyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronoxyle
Engelse term: woody debris
http://en.wikipedia.org/wiki/Coarse_woody_debris
http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Woody_Debris
Relevante term: nurse log

draagkracht, draagvermogen
Engelse term: carrying capacity
The maximum number of individuals of a wildlife species that an area can support during the most unfavorable time of the year.
www.dnr.state.md.us/forests/gloss.html#c
The maximum number of healthy wildlife that a given habitat or area can support without degradation of the habitat.
www.ncforestry.org/WEBPAGES/CLASSROOM%20ACTIVITIES/Glossary/GLOSSARYINDEX.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Carrying_capacity

http://de.wikipedia.org/wiki/Spannr%C3%BCckig