Nog te doen:

http://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Gymnospermes/Figures_18_19.htm

caroteen (geel-oranje-rood))
carotenoïden kleurstoffen http://nl.wikipedia.org/wiki/Caroteno%C3%AFde

opperhuid, epidermis(-laag), huidmondjes (stomata), zaadhuid, bladhuid, wortelhuid,
cuticula http://nl.wikipedia.org/wiki/Cuticula goed te zien bij Wintereik
Engels: cuticle http://en.wikipedia.org/wiki/Cuticle
http://en.wikipedia.org/wiki/Epicuticular_wax
epicuticular wax
turgor http://nl.wikipedia.org/wiki/Turgor - huid epidermis
http://en.wikipedia.org/wiki/Turgor_pressure

huidmondjes http://www.bioplek.org/1klas/1klasmicroscoop.html
In de opperhuid van een blad zitten gaatjes waardoor lucht de plant in en uit kan. Die gaatjes worden huidmondjes genoemd.
De huidmondjes bestaat uit twee een beetje boonvormige cellen (de sluitcellen) die rond het gaatje zitten.
De sluitcellen kunnen van vorm veranderen en er daardoor voor zorgen dat het huidmondje open en dicht kan. Wanneer het preparaat in water gemaakt wordt, zijn de huidmondjes open, alleen is dat niet altijd even goed te zien.

De epidermis is de opperhuid van het blad. Deze beschermt de plant tegen uitdroging en infecties. Ook de jongere gedeeltes van de plant zijn bedekt met epidermis. De plantenepidermis heeft geen intercellulaire ruimten (behalve huidmondjes).

Bij de wortel onderscheiden we twee celtypes: atrichoblasten (niet-haarcellen) en trichoblasten (haarcellen) die het contactoppervlak met de bodem drastisch vergroten (de zgn. wortelharen).

Bij de stengel en de bladeren is het oppervlak van de epidermis bedekt met een cuticula. Bij vele soorten groeien epidermiscellen uit tot haren of klierharen (trichomen).

zaadhuid, Vlies om een zaad heen.
http://www.digischool.nl/bi/pbb/alfabet.php?letter=Z

verschil bestuiving & bevruchting

zomerhout
http://www.digischool.nl/bi/pbb/alfabet.php?letter=Z
Hout, dat bij bomen in gematigde streken aan het einde van het groeiseizoen wordt gevormd, zomerhout heeft nauwe houtvaten met dikke celwanden.

exogeen endogeen

afstaand (neerhangende tak) <> steile inplanting
opstaand

xylobiont

regenworm (tegen compactie), wegschrijvende penetrometer, penetrograaf (gegevens wegschrijvende penetrometer), penetratieweerstand, kPa kiloPascal, MPa Mega Pasca, regenwor, verslempe

bioom Een bioom is een grote regionale groep van welbepaalde plant- en dierengemeenschappen die goed aangepast zijn aan de omgeving van een welbepaald gebied of regio. Niet hetzelfde als "ecosysteem".
www.vliz.be

rhizodermis

ornithochorie
verspreiding van de diasporen door vogels

ballistochorie
verbreiding van de diasporen (meestal zaden) door mechanische middelen ontwikkeld door de plant zelf vb brem
http://www.tuinadvies.be/brem.htm
De vruchten van de brem zijn lange, platte peulen die bij het rijpen zwart worden. Wanneer ze uitgedroogd zijn, kunnen zij met kracht open springen. Dan wordt het zaad ver weg geslingerd. Aan elk zaadje bevindt zich een klein sappig aanhangsel dat mieren erg lekker vinden. (mierenbrood?) Zij verslepen de zaden en zorgen zo voor verspreiding van de brem.

diaspore
functionele verspreidingseenheid, aseksueel (bol, knol, fragment, ...) of seksueel (zaad, vrucht, enkele vruchten samen, of samen met andere delen van planten, ...)

http://en.wikipedia.org/wiki/Snag
http://en.wikipedia.org/wiki/Coarse_woody_debris
All saproxylic (deadwood-dependent)
saproxylisch
http://maria.fremlin.de/stagbeetles/glossary.html
Saprophyte

fasseel, fasseelhout, faceelhout, fasselen, fasceelhout
http://www.dbnl.org/tekst/_taa001taal09/_taa001taal09_026.htm
‘Fasseel, Faisseau; Fasseelhout, Faisseau de bois; Fasseelmes,Sarpe; Fasseelen, Faire faisseaux, Lier ensemble.’ Er is dus o.i. geen twijfel aan, of het faceelhout ontleent zijn naam aan de wijze, waarop de kneppels tot bundels vereenigd waren.
kneppelhout: stakenhout en takken ter dikte van staken

niche, speciatie,
http://nl.wikipedia.org/wiki/Niche
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wederzijdse_uitsluiting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Concurrentie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Trinomen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Driedelige_naam

cambium (vasculair), vaatbundel cambium, kurkcambium
fasciculair cambium, interfasciculair cambium
Het fasciculair cambium (cambium binnen de vaatbundel) en interfasciculair cambium (cambium tussen de vaatbundels)

gloriette (gele kornoelje), berceau (of loofgang), loofhut

strobbe, strubbe zie WNT
http://www.encyclopediedrenthe.nl/Strubben

gelen (gommen) tyllen
http://www.dutchelmdisease.org/DUTCH/IEPZIEKTE/CORE/00/01/32.HTML#thyllen

Begeleidende snoei of vormsnoei (vormsnoei ook bij vormbomen)
formative pruning
http://ecopedia.be/fiche/Begeleidende_snoei_of_vormsnoei
begeleidingssnoei

crown lift
http://www.pjchaffin.com/crown_lift.php

Rassenkreise
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/natur/naturwissenschaften/indexoffline,page=1221642.html
Allopatrie
http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/natur/index,page=1046314.html

http://hort.ufl.edu/trees/CORMASF.pdf
habitus, crown shape, crown density, kroonvorm, stamvorm
spring flowering, winter flowering

overstaand pinnate?
http://www.google.be/search?hl=nl&source=hp&q=define%3Apinnate&btnG=Google+zoeken&meta=&aq=f&oq=
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Leaf_morphology.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Pinnate

mesomorf, mesomorph
http://www.vcbio.science.ru.nl/virtuallessons/leaf/mesomorph/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blad In de Benelux komen voornamelijk planten voor met mesomorfe bladeren.

bladmoes, chlorenchym
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladmoes

semipermeabel membraan
semipermeabiliteit halfdoorlatendheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Semipermeabiliteit
http://en.wikipedia.org/wiki/Semipermeable_membrane

Bastvaten? Houtvaten?
ezelsbrug HANS eet je BORD leeg!
Houtvaten vervoeren: ANorganische stoffen in de Stijgende sapstroom
Bastvaten vervoeren: ORganische stoffen in de Dalende sapstroom

Aufasten opsleunen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Aufasten#Arbeiten

hepe, heppe hiep, wapen
Ziehgertel
http://de.wikipedia.org/wiki/Rebmesser
Ein Rebmesser, auch Hape oder Sesel

indidvidu:
scheutfase (flexibel) > staakfase (niet stakenfase!) (flexibiliteir neemt af, stabiliteit neemt toe), boomfase (stamfase?) climax in stabiliteit
bos of bomengroep:
scheutenfase (meervoud) > stakenfase > bomenfase meervoud!!!

steriel <> fertiel
vb steriele randbloem en fertiele bloemen van Gelderse roos
www.rlh.be/zelf/zelf_03a.htm

bestuiving
kruisbestuiving, buurbestuiving, zelfbestuiving
waarbij zelfbestuiving (algemeen) als algemene term ook gebruikt kan worden voor buurbestuiving (specifiek) én zelfbestuiving (specifiek); de plantindividu kan zichtzelf bestuiven.

gevolgloze zelfbestuiving

vermeerdering/voortplanting door wortelknol, door blad (broedblad, broedknoppen)
http://www.biovoorjou.be/docs/TSO_2_lrbk.pdf
bladstek, stengelstek

bladverliezend
semi-groenblijvend
groenblijvend
immergroen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladverliezend
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenblijvend
http://en.wikipedia.org/wiki/Deciduous
http://en.wikipedia.org/wiki/Semi-deciduous
http://en.wikipedia.org/wiki/Evergreen
http://en.wikipedia.org/wiki/Coniferous

pollencone stuifmeelkegel?
http://en.wikipedia.org/wiki/Coniferous
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Immature_fir_cone.jpg

prescribed burning, prescribe(d) burns
heidebrand
periodiek branden
http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_burn
swailing
http://en.wikipedia.org/wiki/Heath_%28habitat%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Heath_(habitat)
http://www.boomblad.nl/img/pdf/inditnummer/bb_artikel89.pdf
http://www.cnr.berkeley.edu/community_forestry/People/voices/willow%20basket%20weaving.pdf
Ook goed voor paddestoelen die brandresten als biotoop hebben
http://www.thisiswesternmorningnews.co.uk/news/Age-old-art-swailing-added-importance/article-781095-detail/article.html
preventief branden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heide_%28vegetatie%29
Een andere methode die in Nederland door defensie wordt gebruikt is het afbranden van de heide. Het branden wordt gebruikt als beheersmaatregel omdat plaggen onmogelijk is vanwege de munitieresten. Voor veel fauna is dit natuurlijk schadelijk, maar een sprinkhaan als de kleine wrattenbijter komt alleen voor in op heideterreinen die op deze manier worden beheerd.

underwater basket weaving (Engels)
http://en.wikipedia.org/wiki/Underwater_basket_weaving
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_by_burning
http://en.wiktionary.org/wiki/faggot

understocked - a stand of trees so widely spaced, that even with full growth potential realized, crown closure will not occur.

schaduwtolerantie  bij Zomereik en Wintereik matig tot problematisch
zonlichttolerantie

timber stand improvement (t.s.i.) - any practice that increases the value or rate of value growth in a stand of potential sawtimber trees. Pruning and thinning are considered t.s.i.

stratification - division of a forest, or any ecosystem, into separate layers of vegetation that provide distinct niches for wildlife. See canopy, understory, and herbaceous vegetation.

opstand
stand - a group of forest trees of sufficiently uniform species composition, age, and condition to be considered a homogeneous unit for management purposes.
stocking - the number and density of trees in a forest stand. Stands are often classified as understocked, well-stocked or overstocked.

sprout - a tree growing from a cut stump or previously established root system.

sapling (jonge boom, stakenfase?)- a tree at least 4 1/2 feet tall and up to 4 inches in diameter.

forest understory
herbaceous vegetation - low-growing, non-woody plants, including wildflowers and ferns, in a forest understory.

dominant trees - trees that extend above surrounding individuals and capture sunlight from above and around the crown.

crook - a tree defect characterized by a sharp bend in the main stem.

cordwood
http://en.wikipedia.org/wiki/Cordwood_construction

Glaucous - Term describing waxy film on the surface of a leaf or stem, giving it a bluish appearance and serving to reduce water loss. (cuticula!!!!!!)

Light demander - Tree that requires plenty of light. It cannot thrive under the canopy of other trees.

Pedunculate - Describing fruits, which are borne on a stalk (a peduncle).

Ring barking - ringen - Cutting round the bark and destroying the cells carrying the tree's food. Also called Girdling.

Sapwood Living wood making up the outer annual rings of tree trunk through which water from soil is conducted up the tree. 

Scarification The breaking-up of the ground surface by machine prior to planting. Used on well-drained ground.

Shade bearer A tree that will grow in the shade of others. See also Light demander.

Spring wood Thin-walled cells laid down in stems and branches in the early part of the growing season. It is of lighter colour than the summer wood in most species.

Summer wood Thick-walled cells laid down in the middle of the growing season in stems and branches. Usually darker than the adjoining spring wood and thus showing up as a ring in cross-section.

Whip A thin tree with very small crown reaching into the upper canopy. Also used for thin whippy broad-leaved tree as compared with a 'standard' or a forest transplant.

enten (grafting) (is ook een factor bij vlechtwerk Gele Kornoelje, kan misschien/waarschijnlijk ook spontaan gebeuren)
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Grafting
Grafting is a method of asexual plant propagation widely used in agriculture and horticulture where the tissues of one plant are encouraged to fuse with those of another. It is most commonly used for the propagation of trees and shrubs grown commercially. In most cases, one plant is selected for its roots, and this is called the stock or rootstock. The other plant is selected for its stems, leaves, flowers, or fruits and is called the scion.

http://cfs.nrcan.gc.ca/glossary/2
www.ccffa-oswa.org/A.html

taper. The gradual reduction of diameter in a stem of a tree or a log from the base to the top.
stamverloop?
tapsheid

thinning shock. A condition of very slow growth in a thinned stand, usually from a heavy thinning that exposes residual trees to conditions much different from those present before thinning.
snoeitrauma? niet helemaal hetzelfde, de boom is nu blootgesteld, blootstellingstrauma!

windbreak. A wind barrier of living trees and shrubs maintained to protect the farm home, other buildings, garden, orchard, or feedlots. Syn. shelterbelt.

maturity. For a given species or stand, the approximate age or condition beyond which the growth rate declines or decay begins to assume economic importance.

mensuration, forest. The science dealing with the measurement of the volume, growth, and development of individual trees and stands, and the determination of the various products obtainable from them.

Brash, brish or brushwood
The small twiggy branches from coppice poles.

butt scar
http://forest.mtu.edu/research/hwbuck/hardwood_defects/butt_scar.html
A butt scar usually is a triangular-shaped gap at the base of the bole, from a few inches to several feet long. It may show weathered or stained sapwood or decayed heartwood, or it may be the opening into a hollow butt. When concentrated rot or a hollow is present, a butt scar may be linked with a butt bulge.

http://forest.mtu.edu/research/hwbuck/hardwood_defects/defectlist.html

stamvoet
flange
http://forest.mtu.edu/research/hwbuck/hardwood_defects/flanges.html
Flanges are triangular butress- or wing-like formations projecting upward from the base of the tree.

http://www.umanitoba.ca/afs/hort_inquiries/miscellaneous/epicormic_shoots_suckers.html
Suckers are sprouts that form from the roots of existing trees. They tend to form new trees or shrubs in the process. In species of aspen and poplar, the suckers may form at some distance from the tree and are a natural process of reproduction. They are especially prevalent after a disturbance such as occurs when mature trees are cut down. This type of sucker is also commonly produced by chokecherry and apple. They can become a nuisance in lawns.

Suckers may also be produced at the base of the trunk of a tree. This type of sucker is commonly found in plants that tend to form clumps of woody stems rather than a single stem. Examples include Amur maple, basswood and lilac.

http://www.plant-hormones.info/auxins.htm
http://www.plant-hormones.info/cytokinins.htm
http://www.plant-hormones.info/ethylene.htm   (!?epidormant en dormant growth?)

frost-tender species
vorstgevoelige soorten
http://www.woodlandheritage.org/images/stories/wh/journals_img/formative.pdf
frost resistant species? vorstbestendig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstbestendig
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winterhard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vorst_%28weer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Frost
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijp  rijm  ziek ook rime bin wiki hard en soft

wilgenhof, wissenhof, wijmenhof
plaats waar op kleinschalige wijze wilgentenen geteeld worden, meestal voor eigen gebruik. kleiner dan een wissenveld/wijmenveld
wilgenbosje, lage en hoge knotbomen

Fascis lignorutn urbanis focis
accommodus, poorterken, pooterken.
Fascis é virgultis, virgis y lignisve
tenuioribus, crtmiorum, Fascis cocu-
larius, moetsaerd, mutsaerd ; rijs,
fland. rijs-bosch; takken, takken-
bosch, boll, spindse, spinse ;
scbantse , schentse, fris, bussel-
hout; bosch takken, poll, ramage,
ramadsie.

Fastis ê virgultis, virgis, lignisve
tcriuioribus, cremiorutn, Fastis cocu-
larius, moetsaerd, mutsaerd ; rijs,
fland. rijs-bosch; takken, takken-
bosch, holl. spindse, spinse ;
schantse , schentse, fris, oussel-
hout; bosch takken, holl. ramage,
ramadsie.

vaste plant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant
Een vaste plant is een plant die langer dan twee jaar leeft.
Perennial

Root Hair
Small structures on the roots of plants, which abosorbs nutrients from the soil.
wortelhaar

Stoma
huidmond
A small opening in a leaf, where air can enter and exit.

http://www.wildlifetrust.org.uk/herts/reserves/glossary.html
Ride
A wide path or track clearing through woodland which is sheltered but receives sunlight to the ground.  They are often rich in wildflowers and butterflies

Glade
An open area in woodland, created by felling trees, which is warmer and brighter than the surrounding woodland and offers ideal condition for many butterflies and wildflowers

Non-intervention
A woodland management style which leaves a wood to grow without active management (e.g. felling, coppicing, path creation).

Rides
Open trackways cut through woods, originally for the removal of timber, but now often used for access and management.

vrijstaand
free growing, free standing
Einzelbaum
Relevante term: blootstelling

blootstelling, schorsbrand
aan wind, zon (beuk)
Exposure
Relevante term: vrijstaand

impact assessment

marking timber - indicating by paint or other means which trees are to be cut or otherwise treated. It is advisable to mark trees to be harvested twice-once at eye level and once on the stump.

http://www.ces.ncsu.edu/nreos/forest/woodland/won-26.html

bumper crop
http://www.wisegeek.com/what-is-a-bumper-crop.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bumper_crop
ook mast jaar

http://ohioline.osu.edu/for-fact/0050.html
Released trees are those that have had crown touching competitors removed.
bevrijden
free to grow rating

www.kent-treecare.co.uk/modules.php?name=Photos
Accelerated growth and malformed branches

fascikel
fas` ci - kel
(«Frans«Latijn)
de -woord & het -woord
fascikels
bundel; aflevering van een boek of tijdschrift
www.woorden.org/woord/fascikel

opbinden, geleiden
spalieren D
http://de.wikipedia.org/wiki/Spalier
http://de.thefreedictionary.com/spalieren
Ehrenspalier  erehaag
Spalierbaum, Spalierobst
Obstspalier, Rosenspalier, Weinspalier
vlechthaag, Gele Kornoelje

http://www.woorden.org/index.php?woord=espalier

bandhout
http://www.cubra.nl/brabantslandschap/51wimvandewouwhakhout.htm

a phenotype judged (but not proven by test) to be unusually superior in some quality or qualities such as an exceptional growth rate relative to the site, desirable growth habit, high wood quality, exceptional apparent resistance to disease and insect attack or to other adverse locality factors.

http://ecopedia.be/fiche/PNV
potentieel natuurlijke vegetatie
Potentiële vegetatie Vegetatietype die zonder ingrijpen van de mens op een bepaalde groeiplaats zou voorkomen
potential natural community
The plant community that would establish if all successional sequences were completed without interferences by humans under current environmental conditions. Natural disturbances are inherent in its development, and acclimatized non-native species may be included.
www.for.gov.bc.ca/hfd/library/documents/glossary/Glossary.pdf

Cambium
a single layer of cells between the woody part of the tree and the bark. Division of these cells results in diameter growth of the tree through formation of wood cells (xylem) and inner bark (phloem).

Danger tree
gevaarboom?
a live or dead tree whose trunk, root system or branches have deteriorated or been damaged to such an extent as to be a potential danger to human safety.

Key species
forage species that must, because of their high degree of use, be considered in the management program.
Keystone species
a species that plays an important ecological role in determining the overall structure and dynamic relationships within a biotic community. A keystone species presence is essential to the integrity and stability of a particular ecosystem.

Leader
the length of tree stem from the top of the tree down to the first set of branches, representing one year of growth and reflecting the tree's vigor and the site's growing potential.

Log boom
floating logs tied together in rafts to be towed by boat to their destination.

Mycorrhiza
a rootlet of a higher plant modified through integral association with a fungus to form a constant structure which differs from either component but is attached to the root system and functions somewhat as a rootlet. It is usually considered to be beneficial to the associated plant.
rootlet: haarwortel

Plantengemeenschap
een vegetatietype (syntaxon) dat inzake de floristische samenstelling en het relatieve aandeel van de populaties een zekere mate van evenwicht bezit, een eigen structuur vertoont en op een bepaalde standplaats groeit. (vgl. fytocoenose en fytocoenon)

Storingsgemeenschap
plantengemeenschap waarvan het voorkomen samenhangt met plotselinge sterke veranderingen in het milieu, bijvoorbeeld als gevolg van baggeren, branden of kappen.

http://www.knnv.nl/utrecht/html/pwgbegrippenvegetatiekunde.htm

Successie
proces van opeenvolging van plantengemeenschappen op een bepaalde plaats; ontwikkeling van pioniervegetatie tot climaxvegetatie; secundaire successie treedt op na sterke verandering door de mens. Zie verder aantekeningen t.a.v. vormen en kenmerken van successie.

Fytocoenon
plantengemeenschap in abstracte zin, onafhankelijk van het classificatiesysteem binnen het systeem (vgl. syntaxon).

Fytocoenose
plantengemeenschap in concrete zin.

wintergroen
relevante term, evergreen, immergroen

eikenhakhout, looihakhout
http://fr.wikipedia.org/wiki/Taillis
www.webwalking.lu/fr/projects/oekologie  taillis de chênes
www.webwalking.lu/de/projects/oekologie  Lohhecken
http://de.wikipedia.org/wiki/Lohhecke
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerberlohe
http://www.mittelalter-handwerk.de/g.htm
http://www.our-explorer.lu/index.php?id=12;lang=de
run eker
molen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leerlooien
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomereik#Hakhout

http://www.encyclo.nl/begrip/eker
EKER   (gerber)
-beroep, ambt of functie -Beroepen -Bijbel -bijbelse figuur of naam -Dieren -eikehoutontschorser -eikeschiller -eikschiller -knaagdier -Persoonsbenamingen -Plaatsen-in-Europa -verzamelaar van eikeschors -eikenschiller -eikenschorsschiller -eikenhoutschiller -eekhoorn
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoor

run
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=46510&lemmodern=run
RINDE
Woordsoort: znw(v.)
Varianten: rende, runde, runne
Modern lemma: run
(rende, runde, runne), znw. vr. Mhd. hd. rinde; mnd. rinde, ook rindeke, rindele, kaneel; ndl. run (in dezelfde bet. vla. rinde); ohd. rinta; ags. eng. rind. Zie verder de Wdbb. over mogelijken oorsprong en verwanten en vgl. runde.
+Schors, bast. Kil. rinde, Sax. Sicamb. cortex, crusta.

RUNDE
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=47568&lemmodern=run
Woordsoort: znw(v., %m., %o.)
Modern lemma: run
(ook rinde; zie de voorbeelden ald.), znw. vr. (en m. of o.?). Ook runne (ruyne, run). Mnd. rinde; mhd. rinde, rinte; ohd. rinta, rinda; ags. eng. rind; hd. rinde; ndl. run, dial. rin (Boekenoogen 838). Boomschors; ook als verfstof gebezigd; en de door leerlooiers gebruikte eikenschors, run, dial. ook kif en eek genoemd. Zie over de verschillende beteekenissen van het woord in het Germaansch en de verwantschap met rant de Wdbb. De beteekenis van ndl. run is in de andere germ. tongvallen zeldzaam, doch ook bij hd. rinde komt zij voor (Grimm's Wtb. 8, 963), en er is dus geen voldoende grond om deze opvatting van de algemeene “boomschors” te scheiden; misschien heeft zich met dit woord een ander vermengd, nl. eene door Kil. opgegeven benaming van de sumak of smak (door het Romaansch uit het Oosten tot ons gekomen; zie Vercoullie op sumak en Franck op smak), den looiersboom (lat. rhus coraria), welks bast, bladeren, vezels enz. tot bereiding van looi- en verfstof worden gebezigd. Kil. rin, ren, smack, rus coraria. Dodon. 1222a vermoedt dat de “schorssen van de eyckeboomen misschien na het ghelijck ghebruyck van den oprechten Rhus in onze tael ghemeynlijck runt oft rint ghenoemt worden”, doch dan moet in elk geval onder den invloed van runde (rinde) het woord zijn vervormd. Tegen Kil.'s opgave: “rinde, Sax. Sicamb. cortex, crusta, germ. rinden, angl. rinde” pleit het feit dat het woord herhaaldelijk in het Mnl. voorkomt: wèl kan zij juist zijn voor de bet. “korst”. De vlaamsche vorm renne (Schuermans, De Bo) naast rinde kan ontstaan zijn door assimilatie en voor den klank te vergelijken zijn met mnl. (vlaamsch) rent naast rint, runt, “rund”.
Boomschors; ook als verfstof gebezigd; en de door leerlooiers gebruikte eikenschors, run.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M061546&lemmodern=run

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062278.re.1&lemmodern=schansen
SCHANS
Takkenbos. In oostelijke dialecten.

rijshout: rijzen mat : rijzen
NL: rijshout: rijzen mat : rijzen bed
DE: Busch
Definitie DE: Busch, an der deutschen Nordseekueste gebraeuchlich fuer dasbei Wasserbauten vielseitig verwendete Strauchwerk ( Reisig, Faschinen )

knop
bourgeon
contre-bourgeon
FR: contre-bourgeon
NL: latente knop
Definitie FR: bourgeon secondaire ou prompt bourgeon latent qui peut évoluer lorsque le bourgeon principal est détruit
bourgeons latents

alle kersenbomen (fruit, Europese en Amerikaanse vogelkers) bevatten bittere amandelolie, bij geiten (ook andere dieren/mensen?) wordt blauwzuur afgescheiden door spijsvertering.
Bittere amandelen zijn niet eetbaar, want die bevatten het glycoside amygdaline, dat,bij de spijsvertering het giftige blauwzuur afscheidt.
www.stedentipsvoortrips.nl/flora/amandelboom.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glycoside
Blauwzuur ruikt naar amandelen
Andere namen cyaanwaterstof, formonitril, methaannitril
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwzuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaliumcyanide
Cyaankali of kaliumcyanide (KCN) is het kaliumzout van blauwzuur

www.anthemis.nl/aroma/amandel.htm
Bij dit proces ontstaat blauwzuur, wat oorspronkelijk niet in de pitten aanwezig is. De meeste Bittere Amandelolie wordt gezuiverd om het blauwzuur te verwijderen
ittere Amandelolie bevat tot 95% benzaldehyde en 3% blauwzuur en wordt hoofdzakelijk als smaakstof in de voedingsindustrie gebruikt bijv. in suikergoed, banket en marsepein. De olie wordt hier echter steeds meer verdrongen door synthetische benzaldehyde. In de aromatherapie wordt deze olie zeer zelden toegepast, wij leveren uitsluitend FFPA kwaliteit.
Bittere Amandel  essentiële olie wordt spaarzaam als geur en/of smaakstof in gebak en suikergoed gebruikt. En als lokmiddel bij het vissen.

tijgerstrepenpatroon
tiger striped (maple)
vogelogenpatroon
birdseye(-maple)
wolkjespatroon
curly (maple)

Drip Line
druppellijn
Perimeter of the area under a tree delineated by the crown.
www.uafortsmith.edu/Arboretum/TreeTerminology#DripLineTerm

Stoma
A microscopic opening in the surface of a leaf that allows gases to pass in and out.
www.uafortsmith.edu/Arboretum/TreeTerminology#StomaTerm

http://harvardforest.fas.harvard.edu/research./leaves/pdf/2002_11_leaf_article.pdf

gewimperd
met fijne, meestal even lange, evenwijdig lopende haren, aan de rand of een scherpe kant van een plantendeel, of op een grote nerf.
www.wisiwis.ugent.be/glossarium.html#gewimperd
Het blad van de Beuk is gewimperd.

ingesneden (niet gescheurd)
http://www.de-natuur.be/temp/es_page_sections_img_thumb_5082_.jpg

lenticel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lenticel
http://en.wikipedia.org/wiki/Lenticel
A lenticel is an airy aggregation of cells within the structural surfaces of the stems, roots, and other parts of vascular plants. It functions as a pore, providing a medium for the direct exchange of gasses between the internal tissues and atmosphere, thereby bypassing the periderm, which would otherwise prevent this exchange of gases. The name lenticel, pronounced with a soft c, derives from its lenticular shape. The shape of lenticels is one of the characteristics used for tree identification.
http://en.wikipedia.org/wiki/Periderm#Periderm
http://en.wikipedia.org/wiki/Periderm#Rhytidome
www.de-natuur.be/index.php?page_id=253 ruitvormige lenticellen

gegroefd
ridged

aanliggend
accumbent

aigrette    vruchtpluis, zaadpluis

stuifmeel
pollen

apex    top(punt)
van pijnboom coniferen duidelijk

top leaf    topblaadje (relevant?)
undershrub    halfheester
vein    nerf
rib    nerf
wind-fertilised plant    windbloem relevant?

natuurlijke verspreding
natural distribution

http://en.wikipedia.org/wiki/Lammas_growth
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannistrieb

www.definero.de/Lexikon/Baum
Baum
Als Baum wird in der Botanik eine ausdauernde (mehrjährige) Pflanze bezeichnet, die einen deutlich erkennbaren aufrechten verholzten Stamm besitzt, der aus einer Wurzel emporsteigt und an dem sich oberirdisch Äste befinden, die wiederum Zweige ausbilden.Die Zweige verlängern sich jedes Jahr durch Austreiben von Endknospen, verholzen dabei und nehmen kontinuierlich an Dicke und Umfang zu.

www.amazon.fr/Larousse-arbres-Dictionnaire-arbustes/dp/2035054567

Calibrated is not the same as planed all round (bekantrecht), it is fast pre-plane to bring the timber to a regular size and allows an extra 4mm in thickness for final planing and straightening. (www.britishhardwoodsonline.com)

http://en.wikipedia.org/wiki/Wood_grain
http://en.wikipedia.org/wiki/Bird%27s_eye_figure
http://en.wikipedia.org/wiki/Flame_maple
http://en.wikipedia.org/wiki/Figure_%28wood%29
gefigureed hout
http://en.wikipedia.org/wiki/Quilt_maple

spalted spalt maple
http://en.wikipedia.org/wiki/Spalting
hyphae  http://en.wikipedia.org/wiki/Hypha
pigmentation fungi?

http://www.translationdirectory.com/glossaries/glossary096.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_woodworking_terms
Spalting - a change in the texture, strength and color of wood caused by colonies of fungus growing within the dead wood. Where colonies of fungus meet, fine black lines - often considered a desirable feature, can be seen.

http://www.ecforestproducts.com/glossary.htm
Burr, Cats Paws or Pips: Abnormal growth caused by a mass of small twigs that become trapped in the grain as the tree grows.
ingegroeide takken
Burl: Similar to a burr, but formed by injury to the tree, akin to scar tissue in humans.

www.ag.auburn.edu/aaes/communications/bulletins/figureinwood/figureinwood.pdf
http://www.ag.auburn.edu/aaes/communications/bulletins/figureinwood/index.html

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=mast
(nuts of forest trees used as feed for swine)

http://www.ncforestry.org/WEBPAGES/CLASSROOM%20ACTIVITIES/Glossary/GLOSSARYINDEX.htm
Cellulose
The scientific name for wood fiber.

Conservation
Planned management and wise use of natural resources for present and future generations.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verrotting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_hout
http://de.wikipedia.org/wiki/Verwesung
Decomposition
The process by which organic material such as leaves and branches are broken down by bacteria, fungi, protozoans and the many different kinds of animals that live in the soil.

Earlywood
Wood cells produced at the beginning of a tree’s growing season that are generally light in color. Also called springwood.

Ecology
The science or study of the relationships between organisms and their environment.

Edge
The transition between two different types or ages of vegetation.
http://en.wikipedia.org/wiki/Edge_effect

Forest Floor
The lowest level of the forest that is made up of tree seedlings, dead leaves and needles, grasses, ferns, flowers, fungi, and decaying plants and logs.

Phloem
The part of a tree that carries sap from the leaves to the rest of the tree. Also called inner bark.

Photosynthesis
The process by which a plant or tree combines water and carbon dioxide with energy from the sun to make glucose and oxygen.

Herbebossing
Reforestation
Reestablishing a forest by planting or seeding an area from which forest vegetation has been removed.


Shade-Intolerant Species
schaduwlijdend, schaduwintolerant

Shade-Tolerant Species
niet hetzelfde als schaduwminnend (waar ze het beste gedijen)
Trees that have the ability to grow in the shade of other trees and in competition with them.
Trees that require full sunlight to thrive and cannot grow in the shade of larger trees.

Suppression
heeft te maken met vitaliteit
The process by which a tree loses its vigor due to inadequate light, water and nutrients.

Thinning
A tree removal practice that reduces tree density and competition between trees in a stand. Thinning concentrates growth on fewer, high-quality trees, provides periodic income and generally enhances tree vigor. Heavy thinning can benefit wildlife through the increased growth of ground vegetation.

Turpentine
A distilled chemical produced from tapping into a living pine and harvesting the sap.
hars is onbewerkt, terpentijn is bewerkt

Xylem
The part of a tree that transports water and nutrients up from the roots to the leaves. Older xylem cells become part of the heartwood. Also called sapwood.

http://de.wikipedia.org/wiki/Femelwald
http://de.wikipedia.org/wiki/Plenterwald

meerstammig
http://users.skynet.be/gooff/snoeien.htm
www.neerlandstuin.nl/snoeien/kleinfruit.html

schaduwboomsoort
schaduwminnend
Relevante termen: lichtboomsoort, schaduwtolerantie, zonnebrand, zonlichttolerantie

lichtboomsoort
zonlichtminnend
Relevante termen: schaduwboomsoort, schaduwtolerantie, zonnebrand, zonlichttolerantie

schaduwtolerantie 
Relevante termen: lichtboomsoort, schaduwboomsoort, zonlichttolerantie, zonnebrand

zonlichttolerantie
Relevante termen: lichtboomsoort, schaduwboomsoort, schaduwtolerantie, zonnebrand

tan bark
1. The bark of various trees used as a source of tannin.
2. Shredded bark from which the tannin has been extracted, used to cover circus arenas, racetracks, and other surfaces.

Bruinrot (bij eiken) : biologische aantasting van het eiken kernhout op stam, in een vroeg stadium gekenmerkt door een vlamvormige, bruinachtige verkleuring

schaaldeel
1. buitenste delen
2. boolse planken (in NL)

warrig de draad is warrig, warrig hout
Basisboek houtbewerking - leerboek: gereedschaps- en materialenleer

polypoor, polyporen
http://en.wikipedia.org/wiki/Polypore
http://www.paddenstoel.nl/html/polyporales.html

bruinrot
www.soortenbank.nl > paddenstoelen
of kubiekrot, het type (hout)rot, waarbij alleen de cellulose wordt afgebroken. kubiek zoals in kubus, vierkantig, verval in vierkantige delen
brown rot, cubic rot

alveolair rot
www.mycofun.nl/Paddenstoelen/Pagina%27s/Paddenstoelen_woordenboek.html

hyfe, zwamvlok, mycelium,
www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&menuentry=woordenlijst

bundel italiaans covone
www.eudict.com/?lang=gerita&word=Fascikel