Boheest

Boheest voert onderzoek naar de verhouding tussen natuur en cultuur in de Lage Landen, met bijzondere aandacht voor bomen, struiken, geschiedkundig landgebruik en natuur- en cultuurovereenkomsten in de buurlanden. De verzamelde onderzoekskennis wordt geleidelijk aan kosteloos ter raadpleging aangeboden op het internet, dit aan de hand van websteden die elk gewijd zijn aan een eigen thema.

"Bo" is een woorddeel van bomen, "heest" is een woorddeel van heesters.

Boheest is sinds 9 oktober 2010 een feitelijke vereniging* volgens Belgisch recht, een initiatief bedacht door Carlos Montfort.

Maatschappelijke zetel: Kerkstraat 22, 3670 Oudsbergen, België.


*Vergelijkbaar met een informele vereniging volgens Nederlands recht.

info@boheest.org

Themawebstede: Termen van Boheest

Andere themawebsteden volgen.